POČETNA
IVETIĆIMA I VUKELIĆIMA
KANIŠKOJ ULICI
MEĐUVOĐAMA
DIJELU KRASNA
BRUVNU I OKOLICI
DIJELU KRASNA dva dana
JUŽNO OD SENJA
GORNJEM LEŠĆU I OKOLICI
DIJELU KRASNA
BAKOVCU KOSINJSKOM I GORNJEM KOSINJU
OTOČCU
VRANIKU, KIKU I PLOČI
KRASNU
KRČU I ANIĆIMA
VRANIKU, KIKU I PLOČI
VRANIKU I PLOČI
VRHOVINAMA
ZAPADNO OD GOSPIĆA
KANIŠKOJ ULICI

Prekid ponovo u

IVETIĆIMA I VUKELIĆIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
15. LISTOPADA 2021. U 12.20 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje i to za Ivetiće i Vukeliće. Prekid u opskrbi je predviđen za 18. i 19. listopada od 8 do 16 sati

Prekid u

KANIŠKOJ ULICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
15. listopada 2021. u 12 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Kaniške ulice od kbr. 35 do kbr.79 (samo neparni). Prekid u opskrbi je predviđen za 19. listopada od 8.30 do 14 sati.

Prekid u

MEĐUVOĐAMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. listopada 2021. u 14.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dijela naselja Raduč i to za Međuvođe. Prekid u opskrbi je predviđen za 20. listopada od 9 do 15 sati.

Ponovo prekidi u

DIJELU KRASNA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. LISTOPADA 2021. U 14.30 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje (Krč, Ivetići i Vukelići). Prekid u opskrbi je predviđen za subotu, 16. listopada od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

BRUVNU I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. listopada 2021. u 13 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Gračac da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bruvno i Rudopolje Bruvanjsko (Klapavica). Prekid u opskrbi je predviđen za 15. listopada od 8 do 17 sati.


Prekid struje u

DIJELU KRASNA dva dana

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. listopada 2021. u 9.10 sati, dopuna 13. listopada u 9,30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje (Ivetići i Vukelići). Prekid u opskrbi je predviđen za 14. listopada od 8 do 16 sati.

Prekid u opskrbi je predviđen i za 15. listopada od 8 do 16 sati.

Prekid struje

JUŽNO OD SENJA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. LISTOPADA 2021. U 9 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Klada, Starigrad, Stinica i Jablanac. Prekid u opskrbi je predviđen za 14. listopada od 8.30 do 15 sati.

Prekid u

GORNJEM LEŠĆU I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. listopada 2021. u 10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ličko Lešće (Gornje), Ramljane i Čanak. Prekid u opskrbi je predviđen za 14. listopada od 9 do 12 sati.

Prekid u

DIJELU KRASNA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. listopada u 10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje (Ivetići i Vukelići). Prekid u opskrbi je predviđen za 13. listopada od 8 do 16 sati.

Prekid u

BAKOVCU KOSINJSKOM I GORNJEM KOSINJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. listopada 2021. u 10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bakovac Kosinjski (od kbr. 4 do kbr. 48). Prekid u opskrbi je predviđen za 12. listopada od 9 do 14 sati.

Struje neće biti u Gornjem Kosinju od kbr. 94 do kbr. 109 i Bakovcu Kosinjskom i 13. listopada od 9 do 15 sati.

PREKIDI STRUJE U

OTOČCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. rujna 2021. u 12.15 sati, ponovljeno 8. listopada 2021. u 9.40 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima, od 29. rujna

do 15. listopada, svakodnevno od 7:45 do 8:30 i od 16 do 16:30 sati biti kratkih prekida u opskrbi električnom energijom za slijedeće ulice: Donja Dubrava, Sajmišna i Stjepana Radića.

Prekidi u

VRANIKU, KIKU I PLOČI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. LISTOPADA 2021. U 10.40 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Kik, Vranik, i Gornja Ploča. Prekid u opskrbi je predviđen za 11. i 12. listopada od 8 do 17 sati.

Prekid u

KRASNU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. LISTOPADA 2021. U 10.30 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje (Ivetići i Vukelići). Prekid u opskrbi je predviđen za 11. i 12. listopada od 8 do 16 sati.

Prekid struje u

KRČU I ANIĆIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. LISTOPADA 2021. U 14 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje i to Krč i Anići. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. listopada 2021. od 8 do 15 sati.

Ponovo prekid u

VRANIKU, KIKU I PLOČI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
6. listopada 2021. u 13 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Vranik, Kik i Gornja Ploča. Prekid u opskrbi je predviđen za 8. listopada od 8 do 17 sati.

Prekid u

VRANIKU I PLOČI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. listopada 2021. u 12.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Vranik i Gornja Ploča. Prekid u opskrbi je predviđen za 6. listopada od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

VRHOVINAMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. listopada 2021. u 10.50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje općine Vrhovine. Prekid u opskrbi je predviđen za 7. listopada od 9 do 12 sati.

Prekid u selima

ZAPADNO OD GOSPIĆA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. listopada 2021. u 10.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Mala Plana, Velika Plana, Pazariški Bakovac i Dragnuša. Prekid u opskrbi je predviđen za 6. listopada od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

KANIŠKOJ ULICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. LISTOPADA 2021. U 9.45 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Kaniške ulice od kbr. 35 do kbr. 79. Prekid u opskrbi je predviđen za 6. listopada od 8 do 14 sati.