POČETNAwww.ElektroLika
LIČKOM LEŠĆU
ZAVIŽANU I PLJEŠIVICI
KRASNU I IVETIĆIMA
BAĆINCU I SMILJANSKOM POLJU
PO LIČKOM LEŠĆU

KOMPOLJU I OKOLICI
URIJAMA I NOVOSELIJAMA
CRNOM KALU
DIJELU KORENICE
PLITVIČKOM PODRUČJU
SJEVERNOG VELEBITA
ALEKSINICI
ALEKSINICI
BAKOVCU KOSINJSKOM
OTOČCU
STAROJ NOVALJI
SENJU
KRASNU I OKOLICI
OSTRVICI
SMILJANU
GORNJEM SRBU I OKOLICI
MOGORIĆU
TRNOVCU I NOVOSELU
BRUVNU
BUŽIMU
MOGORIĆU
DIJELU OTOČCA
BARLETAMA I OKOLICI
KANIŠKOJ, RUKAVINOVOJ I JELAČIĆEVOJ
KRASNOM POLJU
DIJELU KRASNA
Mušaluku, Budaku i L. Osiku
Barletama i Vrebcu
VILE VELEBITA
ZAVIŽANJU I PLJEŠIVICI
SJEVEROISTOČNIM SELIMA
IVANČI I VELIKIM BRISNICAMA
U JUGOZAPADNIM ULICAMA

Ponovo prekidi u

LIČKOM LEŠĆU

www.licke-novine.hr
19. srpnja 2024. u 15.15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže dana 24. srpnja od 08:30 do 12:30 sati biti bez opskrbe električnom energijom dio naselja Ličko Lešće, i to slijedeći kućni brojevi:
kbr. 1B, 72, 163, 193 i 194, 234, 245, od kbr. 250 do kbr. 259, 261,264, 266,269,270, 271, 272, 272A, 275, 281 do 285, 287, 289, 290, 293, 294, kbr. 300, 303, 305, 306, 307, 309, 312, 314, 315, 316, 318 i 319, kbr. 336 do 338, 340, 342 do 348 i kbr. od 351 do 353.

Prekidi struje na

ZAVIŽANU I PLJEŠIVICI

www.licke-novine.hr
19. srpnja 2024. u 15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje Zavižana i to Planinarski dom s meteorološkomu postajom i odašiljačima i repetitorima na Velebitskoj na Plješivici na sjevernom Velebitu. Prekid u opskrbi je predviđen za 22. i 23. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

KRASNU I IVETIĆIMA

www.licke-novine.hr
19. srpnja 2024. u 14.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje. Bez opskrbe električnom energijom bit će dio Krasna i to kbr. 167, 170 , 181, 181A, 193A i 206 te dio Ivetića. Prekid u opskrbi je predviđen za 22. srpnja od 9. do 14 sati.

Prekidi u

BAĆINCU I SMILJANSKOM POLJU

www.licke-novine.hr
19. srpnja 2024. u 14.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Baćinca i Smiljanskog Polja kbr.: 1, 18 i 43 , dio naselja Smiljan od kbr. 7 do kbr. 44 i od kbr. 168/1 do kbr. 173. Prekid u opskrbi je predviđen za 23. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekidi struje

PO LIČKOM LEŠĆU

www.licke-novine.hr
18. srpnja 2024. u 16 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže dana 19. srpnja od 08:30 do 15:00 sati biti bez opskrbe električnom energijom dio Ličkog Lešća, i to : kbr. 234, od kbr. 250 do kbr. 259, kbr. 294, kbr. 300, 303, 305, 306, 307, 309, 312, 314, 315, 316, 318 i 319.


Prekid u

KOMPOLJU I OKOLICI

www.licke-novine.hr
17. srpnja 2024. u 14,40 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom za dio Kompolja, te Brlog, Brloška Dubrava i Hrvatsko Polje. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. srpnja od 9 do 15 sati.

Prekid struje u

URIJAMA I NOVOSELIJAMA

www.licke-novine.hr
16. srpnja 2024. u 15.15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom Urije i Novoselije kraj Ličkog Osika. Prekid u opskrbi je predviđen za 18. srpnja 2024. u 17.15 sati.

Prekid struje u

CRNOM KALU

www.licke-novine.hr
16. srpnja 2024. u 17.15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Crni Kal. Prekid u opskrbi je predviđen za 19. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

DIJELU KORENICE

www.licke-novine.hr
16. srpnja 2024. u 11 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja Korenice da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Zagrebačka kbr. 3, 8, 9, 11, 11A, 11B, 11C i 11D, 128. Brigade HV Sv. Vid kbr. 2, Alojzija Stepinca kbr. 1B i 22, Dr. Ante Starčevića kbr. 1-9 i 11 - 15 i Žakana Broza kbr. 2. Prekid u opskrbi je predviđen za 18. srpnja od 13 do 14 sati.

Prekidi struje na

PLITVIČKOM PODRUČJU

www.licke-novine.hr
16. srpnja 2024. u 11 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo potrošače da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dijelove naselja Grabovac (Rakići, dio prema Irinovcu) uključujući i Ina benzinsku stanicu, Kamp Grabovac i Motel Grabovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 18. srpnja od 8 do 9 sati.

Bbez opskrbe električnom energijom biti mjerno mjesto MM 01020868 (Fekalna), na adresi Plitvica Selo b.b.. Prekid u opskrbi je predviđen za 18. srpnja od 9.30 do 10.30 sati.

Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima bez opskrbe električnom energijom biti će Dom u Mukinjama uključujući i odašiljače HT i A1 Prekid u opskrbi je predviđen za 18. srpnja od 11 do 12 sati.

Prekid struje u dijelu

SJEVERNOG VELEBITA

www.licke-novine.hr
15. srpnja 2024. u 13.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Volarice i to od Matešić Poda do Zavižana. Prekid u opskrbi je predviđen za 17. i 18. srpnja od 7 do 15 sati.

Ponovo prekid u

ALEKSINICI

www.licke-novine.hr
15. srpnja 2024. u 13 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Aleksinica kbr. 2,3,6,7A,9,11,30,32,33,35 i Crkva Aleksinica. Prekid u opskrbi je predviđen za 16. srpnja od 8.30 do 13 sati.

Prekid struje u

ALEKSINICI

www.licke-novine.hr
12. srpnja 2024. u 13,45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Aleksinica kbr. 2,3,6,7A,9,11,30,32,33,35, župna crkva sv. Ivana Krstitelj. Prekid u opskrbi je predviđen za 15. srpnja od 8.30 do 15 sati.

Prekid struje u

BAKOVCU KOSINJSKOM

www.licke-novine.hr
11. srpnja 2024. u 16.20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bakovac Kosinjski, od kbr. 25 do kbr. 48. Prekid u opskrbi je predviđen za 15. srpnja od 9 do 13 sati.

Prekidi struje u

OTOČCU

www.licke-novine.hr
11. srpnja 2024. u 16.20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrba električnom energijom biti slijedeće ulice: Pod Pakljom, Šumećica, Ante Starčevića i Vivoze (parni kbr.). Prekid u opskrbi je predviđen za 15.srpnja od 8.30 do 15 sati.

Prekid struje u

STAROJ NOVALJI

www.licke-novine.hr
11. srpnja 2024. u 13.15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Stara Novalja i to od Čatara do Drljande. Prekid u opskrbi je predviđen za 16. srpnja od 4 do 10 sati.

Prekidi u

SENJU

www.licke-novine.hr
11. srpnja 2024. u 13.15 sati

GOSPIĆ - Mogući su kratkotrajni prekidi napajanja za na području Senja od naselja Trbušnjak do naselja Otinje. Radovi su planirani za 15. srpnja od 8 do 10 sati.

Prekid u

KRASNU I OKOLICI

www.licke-novine.hr
10. srpnja 2024. u 13.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeća sjevernovelebitska sela: Devčići, Dolac Krasno, Svetište, Krasno Polje i Dom Krasno. Prekid u opskrbi je predviđen za 12. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

OSTRVICI

www.licke-novine.hr
10. srpnja 2024. u 13.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Ostrvica. Prekid u opskrbi je predviđen za 12. srpnja od 8 do 13 sati.

Prekid struje u

SMILJANU

www.licke-novine.hr
9. srpnja 2024. u 16.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Smiljan, od kbr. 40 do kbr. 62A. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekidi struje u

GORNJEM SRBU I OKOLICI

www.licke-novine.hr
8. srpnja 2024. u 14.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Gornji Srb, Osredci, Dugopolje, Lička Kaldrma, Biljeg, Krčko Brdo i Tiškovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 11. srpnja od 9. do 11 sati.

Prekid struje u

MOGORIĆU

www.licke-novine.hr
8. srpnja 2024. u 13.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Mogorić od kbr. 6 do kbr. 91. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. srpnja od 7.30 do 14 sati.

Prekid struje u

TRNOVCU I NOVOSELU

www.licke-novine.hr
8. srpnja 2024. u 13-30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Trnovac i dijelom Trnovačko Novoselo. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

BRUVNU

www.licke-novine.hr
8. srpnja 2024. u 13.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bruvno od kbr. 28 do kbr 39. Prekidi u opskrbi su predviđeni za period od 9. do 12. srpnja od 7 do 15 sati.

Prekid struje u

BUŽIMU

www.licke-novine.hr
5. srpnja 2024. u 18.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Bužim. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. srpnja od 9 do 14 sati.

Prekid struje u

MOGORIĆU

www.licke-novine.hr
5. srpnja 2024. u 18.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Mogorić. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

DIJELU OTOČCA

www.licke-novine.hr
5. srpnja 2024. u 18.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za sljedeće lice: Kralja Zvonimira od kbr. 57 do kbr. 65 (neparni), Stjepana Radića kbr. 2 i Bartola Kašića kbr. 14A i kbr. 14B, Nikole Mašića, Andrije Štampara, Vladimira Nazora lijeva strana od kbr.1 do kbr. 21 i Ivane Brlić Mažuranić. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. srpnja od 8.30 do 15 sati.

Prekid struje u

BARLETAMA I OKOLICI

www.licke-novine.hr
5. srpnja 2024. u 18.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Barlete i kamenolom te Vrebac i Pavlovac. Povremeni prekid u opskrbi je predviđen za 8. srpnja 0d 8.30 do 15 sati.

Prekidi struje u Gospiću

KANIŠKOJ, RUKAVINOVOJ I JELAČIĆEVOJ

www.licke-novine.hr
4. srpnja 2024. u 18.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dijelovi Kaniške ulice, Ulice Kneza Jerka Rukavine i Ulice Bana Josipa Jelačića. Prekid u opskrbi je predviđen za 8. srpnja od 9 do 15 sati.

Ponovo prekid u

KRASNOM POLJU

www.licke-novine.hr
4. srpnja 2024. u 14.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje kbr. 42, 43, 59, 94, 96, 105 - 110, 143 - 170, 181, 193 i 206. Prekid u opskrbi je predviđen za 8. srpnja od 8 do 16 sati.

Prekidi struje u

DIJELU KRASNA

www.licke-novine.hr
3. SRPNJA 2024. U 14.30 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje kbr. 42, 43, 59, 94, 96, 105 - 110, 143 - 170, 181, 193 i 206. Prekid u opskrbi je predviđen za 5. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

Mušaluku, Budaku i L. Osiku

www.licke-novine.hr
3. srpnja 2024. u 13.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Budaka od kbr 82 - do 82/4, dio Mušaluka od kbr 1/1 do 1/4 i Stari Lički Osik. Prekid u opskrbi je predviđen za 5. srpnja od 9 do 13 sati.

Prekid struje u

Barletama i Vrebcu

www.licke-novine.hr
3. srpnja 2024. u 13.15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Barlete i Vrebac. Prekid u opskrbi je predviđen za 5. srpnja od 8 o 15. sati.

Prekid u Gospiću u

VILE VELEBITA

www.licke-novine.hr
2. srpnja 2024. u 12.50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za Ulicu Vile Velebita kbr.4, 6 i 14/1. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. srpnja od 9 do 11 sati.

Prekid struje na Velebitu na

ZAVIŽANJU I PLJEŠIVICI

www.licke-novine.hr
2. srpnja 2024. u 12.45 sat

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Zavižan i Plješivica. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. srpnja od 9 do 15 sati.

Prekidi u okolici Gospića u

SJEVEROISTOČNIM SELIMA

www.licke-novine.hr
2. srpnja 2024. u 12.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ostrvica, Novoselija i Barlete. Prekidi su predviđeni za 4. srpnja od 8.30 do 15 sati.

Prekid struje u

IVANČI I VELIKIM BRISNICAMA

www.licke-novine.hr
1.srpnja 2024. u 12.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ivanča i Velike Brisnice. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. srpnja od 9 do 16 sati.

Prekidi u Gospiću

U JUGOZAPADNIM ULICAMA

www.licke-novine.hr
1.srpnja 2024. u 12.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Čanić Gaj, Trnovačka, Kralja Tomislava od kbr. 71 do kbr. 110, Kaniža od kbr. 1 do kbr. 29 i Kaniška od kbr. 104 do br. 177. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. srpnja od 9 do 11 sati.