LIČKE NOVINEzaSTAVA lsž
     

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

www.licko-senjska.hr
e-mail: licke-novine@licke-novine.hr

e-mail: kabinet-zupana@ls-zupanija.t-com.hr

Ažurirano u siječnju 2018.

Konstituirajuća sjednica Skupštine Ličko-senjske županije, jedne od 20 hrvatskih županije,održana je u Gospiću 14. travnja 1993. Za prvog župana izabran je Ante Frković.

Dan Ličko-senjske županije je 23. svibanj kada je u Velikom Žitniku 1823. rođen dr. Ante Starčević.

POVRŠINA

Kopnena površina Ličko-senjske županije je 5.350,50 km 2 a mora 596,63 km 2. Gustoća naseljenosti je 9,76 st ./km 2 .

Prema podacima Županijske uprave za ceste 2003. bilo je 1.357,77 km županijskih (807,70 km) i lokalnih cesta (550,07 km).

Ličko-senjska županija površinom je najveća, ali istodobno i najslabije napučena u našoj domovini. Svojim položajem povezuje sjevernu i južnu Hrvatsku, pa je, shodno tome, obilježavaju i različiti krajolici i klimatska obilježja. Veći središnji i istočni dio županije pripada hrvatskoj povijesnoj regiji Lici koja je poznata po gorskom krajoliku u kojemu je naseljenost vezana za polja na kršu Gacko, Ličko, Krbavsko i Koreničko. Manji zapadni dio županije pokriva Podvelebitsko primorje i sjeverni dio otoka Paga s primorskim krajolikom. Granica tih krajolika je Velebit.

Ličko-senjska županija na kopnu graniči s tri županije i državom Bosnom i Hercegovinom i na moru s dvije županije. Na sjeveru je kopnena granica s Karlovačkom i Primorsko-goranskom županijom a na jugu sa Zadarskom. Morska granica na zapadu je s Primorsko-goranskom županijom i na jugu sa Zadarskom županijom. Županija ima 110 km kontinentalne i 90 km otočne obale.

GOSPODARSTVO

2002. aktivnih trgovačkih društava je bilo 459, u male poduzetnike spada 441, u srednje 17 i jedan je bio veliki poduzetnik. Za trgovinu ih je registrirano 43 %.
2003. bilo je 471 aktivno trgovačko društvo s 3.988 zaposlenih.
2004. bilo je 511 društava s 4.180 zaposlenih.
2006. bilo je 486 poduzetnika, jedan veliki, devet srednjih i 476 malih koji su zapošljavali 4300 radnika.
2007. bilo je aktivno 546 trgovačkih društava i 1485 obrtnika.
2008. bilo je 656 trgovačkih društava, 1422 obrtnika,
2010. bila su 692 trgovačka društva i 1260 obrtnika. Zaposleno je zaposleno 13.277 radnika
2011. bila su 632 trgovačka društva; obrtnika je 1216. Zaposleno je 12.785 radnika.
2012. bilo je 671 društvo; obrtnika je 1192. Zaposleno je 13.120 radnika.
2013. bilo su 734 poduzetnika, obrtnika je bilo 1156. Zaposleno je 12.824 radnika.
2014. bilo je 820 trgovačkih društava i 1127 obrtnika. Zaposleno je 12.839 radnika.
2015. bilo je 913 trgovačkih društava i 1127 obrtnika. Zaposleno je 12.975 radnika.
2016. bilo je 1129 trgovačkih društava i 1128 obrtnika. Zaposleno je 12.912 radnika.

 

IZVOZ I UVOZ

2000. izvoz je bio 5.691.484 $, a uvoz 1.828.669 $.
2002. izvoz je bio 3,9 milijuna $ , uvoz 5,6 milijuna $ i prvi put je bila negativna vanjsko trgovinska bilanca.
2003. izvoz je bio 5,4 mil. $, a uvoz 7,8 mil. $.
2004. izvoz je bio 6,1 mil. $, a uvoz 9,3 mil. $.
2005. izvoz je bio 6,5 mil. $, a uvoz 4,8 mil. $.
2006. izvoz je bio 6,8 mil. $, a uvoz 6,6 mil. $.
2007. izvoz je bio 11,3 mil. $, a uvoz 11,4 mil. $.
2008. izvoz je bio 8,2 mil. $, a uvoz 6,2 mil. $.
2009. izvoz je bio 10,4 mil. $, a uvoz 6,7 mil. $.
2010. izvoz je bio 7,8 mil. $, a uvoz 11 mil. $.
2011. izvoz je bio 13, mil. $, uvoz 17,1 mil. $.
2011. izvoz je bio 14,3 mil. $, a uvoz18,4 mil. $.
2012. izvoz je bio 22 mil. $, a uvoz 14,7 mil. $.
2013. izvoz je bio 29 mil. $, a uvoz 11,8 mil. $.
2014. izvoz je bio 46,2 mil. $, a uvoz 7,9 mil. $.
2015. izvoz je bio 30 mil. €, a uvoz 11 mil. €.
2016. izvoz je bio 30,8 mil. €, a uvoz 14,2 mil. €.

KNJIŽNICE

Prema podacima Matične službe knjižnica Ličko-senjske županije u Gospiću, 2004. bilo je 28 knjižnica, i to 16 u osnovnim školama, pet u srednjim školama i sedam u općinama i gradovima. U ovim je knjižnicama bilo sveukupno 216.606 knjiga. Tome treba dodati i 15.589 knjiga Visoke učiteljske škole u Gospiću koja nije obuhvaćena popisom Matične službe.

Prema podacima Matične službe knjižnica Ličko-senjske županije u Gospiću, 2004. bilo je 28 knjižnica, i to 16 u osnovnim školama, pet u srednjim školama i sedam u općinama i gradovima. U ovim je knjižnicama bilo sveukupno 216.606 knjiga. Tome treba dodati i 15.589 knjiga Visoke učiteljske škole u Gospiću koja nije obuhvaćena popisom Matične službe.

Godine 2017. Ličko-senjskoj županiji djeluje ukupno 29 školskih i narodnih knjižnica te dvije visoko školske koje nisu u nadležnosti Županijske matične službe, knjižnica odjela za nastavničke studije u Gospiću i Knjižnica Veleučilišta Nikola Tesla.

Od ukupno 29 knjižnica devet je narodnih (Gospić, Senj, Otočac, Novalja, Donji Lapac, Perušić, Korenica, Udbina i Vrhovine) općine Karlobag, Lovinac i Brinje, još uvijek nemaju uspostavljenu knjižničnu službu. Ukupni knjižnični fond u devet narodnih knjižnica je 173.798, od toga 166.361 su knjige, a ostalo su audio-vizualna građa i igračke. Narodne knjižnice Ličko-senjske županije u 2017. godini brojale su 4732 člana.

Od 20 školskih knjižnica 15 je osnovnoškolskih, a pet srednjoškolskih s ukupnim knjižničnim fondom od 104.795 jedinica knjižne građe.

Knjižnica odjela za nastavničke studije u Gospiću djeluje kao sastavna jedinica Sveučilišne knjižnice u Zadru posjeduje više od 11.500 svezaka knjižne građe, te oko 622 naslova časopisa (1915 svezaka) - u pretplati je 27 naslova tekuće periodike. Na Veleučilištu Nikole Tesle knjižnični fond broji 935 jedinica knjižne građe.

U Gospićko-senjskoj biskupiji nalazi se oko 23 tisuće knjiga, a msgr. Mile Bogović, gospićko-senjski biskup u miru ima zavičajnu knjižnicu u kojoj 4500 svezaka.

PARCELE

Početkom 2006. prema podacima Područnog ureda za katastar u Gospiću na području Ličko-senjske županije bilo je 700.600 katastarskih parcela.

VRSTE POVRŠINA

Ličko-senjska županija ima površinu od 5353 km 2 .

Godine 1995. poljoprivredne površine u Ličko-senjskoj županiji su 179.125 ha , obradivo je 72.821 ha

Površina Županije je 535.050 ha , a šume čine 60 % površine.

Osnovna geografska karakteristika Ličko-senjske županije jest da je ona planinsko područje (80,45%), iako se na njezinom području pronalaze tri geografske i klimatske cjeline: mediteranska, kontinentalna i alpska. Šume je 307.102 ha ili 57 % površine. Poljoprivredne površine su 268.208 ha od kojih su 128.201 ha državno a 130.007 ha privatno vlasništvo. Obradive površine su na 112.192 ha od čega je u državnom vlasništvu 17.399ha (12,58 %) a u privatnom 94.789 ha (72,92 %). Oranica i vrtova je 56.185 ha , voćnjaka 1.236 ha , vinograda 111 ha i livada 54.600 ha.


Redaktura prof. Jure Karakaš


Marko Čuljat,
fotografije ©Marko Čuljat, Lik@ press Gospić

 

LIKA-SENJ COUNTY

www.licko-senjska.hr
e-mail: licke-novine@licke-novine.hr

e-mail: kabinet-zupana@ls-zupanija.t-com.hr

A constitutive meeting of Lika-Senj county Assembly was held in Gospić on 14 April 1993. Lika-Senj county is one of twenty Croatian counties. The first county head was Ante Frković.

The Day of Lika-Senj county is 23 May when Ante Starčević was born in Veliki Žitnik in 1823.

AREA

Lika-Senj county land area is 5.350,50 km 2 and the area of the territorial sea is 596,63 km 2 . Population density is 9,76 inhabitants per square kilometre.

According to County Road Administration data from 2003 there were 1.357,77 km county (807,70 km) and local roads (550,07 km).

Lika-Senj county is the biggest and the least populated county in our country. It has such a position to link the northern and southern Croatia , so therefore it is marked by different landscapes and climatic characteristics. Major central and eastern part of the county is Croatian historical region Lika known for its mountainous landscape in which population is related to Gacko, Ličko, Krbavsko and Koreničko field on the Karst. Smaller western part of the county covers Velebit coastal area and northern part of the island Pag with coastal landscape. Velebit makes a border between these landscapes.

Lika-Senj county mainland borders with three counties and the Republic of Bosnia and Herzegovina and two counties at sea. It borders with Karlovac county and Primorje-Gorski Kotar county in the north and Zadar county in the south. Sea border is with Primorje-Gorski Kotar county in the west and Zadar county in the south.
It has 110 km of continental border and 90 km of insular border.

ECONOMY

In 2002 there were 459 working companies, 441 small businesses, 17 medium and one big. 43% of them were registered as trading companies.
In 2003 there were 471 working companies with 3.988 employed people.
In 2004 there were 511 companies with 4.180 employed people.
In 2006 there were 486 entrepreneurs, one big, nine medium and 476 small ones employing 4300 people.
In 2007 there were 546 working companies and 1485 craftsmen.
In 2008 there were 656 working companies and 1422 craftismen,
In 2010 there were 692 working . companies and 1422 craftismen, small ones employing 13.277 people.
In 2011 there were 632 working . companies and 1216 craftismen, small ones employing 12.785 people.
In 2012 there were 671 working . companies and 1192 craftismen, small ones employing 13.120 people.
In 2013 there were 734 working . companies and 1156 craftismen, small ones employing 12.824 people.
In 2014 there were 820 working . companies and 1127 craftismen, small ones employing 12.839 people.
In 2015 there were 913 working . companies and 1127 craftismen, small ones employing 19.975 people.
In 2016 there were 1129 working . companies and 1128 craftismen, small ones employing 12.920 people.EXPORT AND IMPORT

In 2000 export was $ 5.691.484 and import $1.828.669.
In 2002 export was $ 3.9 million, import $5.6 million and for the first time there was adverse balance of foreign trade.
In 2003 export was $ 5.4 million and import $7.8 million.
In 2004 export was $ 6.1 million and import $9.3 million.
In 2005 export was $ 6.5 million and import $4.8 million.
In 2006 export was $ 5.4 million and import $7.8 million.
In 2007 export was $ 11.3 million and import $11.4 million.
In 2008 export was $ 8,2 million and import $ 6,2 million.
In 2009 export was $ 10,4 milmion and import $ 6,7 million.
In 2010 export was $ 7,8 million and import $ 11 million.
In 2011 export was $ 13 mllion and import $ 17m1 million.
In 2012 export was $ 22 million and import $ 14,7 million
In 2013 export was $ 29 million and import $ 11,8 million.
In 2014 export was $ 46,2 million and import $ 7,9 million.
In 2015 export was € 30 million and import € 11 million.
In 2016 export was € 30,8 mllion and import € 14,2 million.

LIBRARIES

In 2004 there were 26 libraries, 16 in primary schools, five in secondary schools and seven in district and towns according to Central library data in Lika-Senj county Gospić. Those libraries had total number of 216.606 books. 15.589 books from Teacher-training College in Gospić, which are not on the Central Library list, should be added to it.

In the year 2017 there were 29 school and public libraries in Lika-Senj County  as well as two college libraries not within the jurisdiction of the county home service; the library of the Department of Teacher Education Studies in Gospic and the Nikola Tesla College Library.

Out of 29 libraries, nine are public (Gospić, Senj, Otočac, Novalja, Donji Lapac, Perušić, Korenica, Udbina and Vrhovine) and  municipalities of Karlobag, Lovinac and Brinje still do not have established library service. The total library fund in the nine public libraries is 173,798, of which 166,361 are books and the rest are audio-visual materials and toys. Public libraries in Lika-Senj County had 4732 members in 2017 .

Out of 20 school libraries, 15 are elementary school libraries, five secondary school libraries  with a total library fund of 104,795 library books.
The library of the Department of Teacher Education Studies in Gospic is an integral part of the University Library in Zadar, and possesses more than 11,500 library books, about 622 journals (1915 volumes) - and is subscribed to 27 titles of current periodicals.

Nikola Tesla College Library’s fund is 935 books.

In Gospic-Senj Diocese there are about 23 thousand books and  monsignore Mile Bogovic, a retired bishop of Gospić-Senj diocese, has a county library with 4500 volumes.

 

LOTS

At the beginning of 2006 there were 700.600 cadastral lots in Lika –Senj county according district cadastre office in Gospić.

AREAS

Lika-Senj county area is 5.353 km 2 . In 1995 farmland in Lika-Senj county makes 179.125 hectares out of which 72.821 hectares are arable land. The area of county is 535.050 hectares and woods make 60% of it.

The main geographic feature of Lika-Senj county is that it is a mountainous region (80,45%) though you can find three geographic and climatic regions here like mediterranean, continental and the alpine. Woods cover 307.102 hectares or 57%. 268.208 hectares make farmland, out of which 128.201 hectares are state property and 130.007 hectares are private property.

112.192 hectares make arable land, out of which 17.399 hectares (12,58%) are state property and 94.789 hectares (72,92%) are private property.

There are 56.185 hectares of plough-land and gardens, 1.236 hectares of orchards, 111 hectares of vineyard and 54.600 hectares of meadows.


Translation mr. sc. Edita Klobučar


Marko Čuljat
foto ©Marko Čuljat, Lik@ press Gospić


 

 

Auto cesta
Vratnik
Autocesta, naplata vožnje kod Lovinca
Aasfaltiranje ceste na Vratniku - popravak
Asfalt
Tunel
Asfaltiranje nove ceste u Lici - Lovinac
Tunel Svetog Roka na autocesti Ličanki
Ulaz u tunel
Krumpirište
Autocesta , portal tunela Sv. Rok kroz Velebit, 2004
Berba krumpira u Kaniži kod Gospića
Bilaj
Zir
Lička brvnara u Bilaju
Brdo Zir kod Lovinca
Brinje
Brinje
Panorama Brinja 2000.
Još jednom Brinje i pogled na dvorac Sokolac
Brinje
Panorama Brinja sa Sokolca 2003.
Sokolac
Detalj Sokolca u Brinju

 

 

Brizovo Polje

Sankanje u Brizovu Polju 2004.

Aborat
Aborat zimi
Brvnašica
Brvnašica u Brizovu Polju koje više nema

 

Buša
Buša Ivice Franića iz Smiljana koji ih je prvi obnovio u svome stadu

Brušane
Brušane
Proljeće u Brušanima
Brušane zimi
Brvnarica
Brvnara DIP-a Pergament iz Bjelopolja

 

 

Brvnara
Lička brvnara u Pazarištu koja je srušena

Brvnara
Brvnara u Pocrnićima kod Perušića
Pir
Klas pira
klanac
Bunar u Klancu
Rastoka
Bunar u Rastoci
Cerovačke pećina
Cesarica
Detalj iz Cerovačkih pećina
Luka u Cesarici
Lička magistrala
Ljubovo
Gužva na Ličkoj magistrali 2004. u Kapeli Koreničkoj
Ljubovska cesta i pogled na Gospić i Perušić
Jadranska magistrala
Cesta
Detalj Jadranske magistrale s Velebita
Lokalna cesta Smiljan-Klanac
Kozjan
Freza
Gradnja ceste Bunić-Kozjan 2009.
Snijeg na Ličkoj magistrali kod Korenice, za HTV snima D. Matković
Brnduša
Brnduše
Brnduša i bumbar
Nove brnduše nakon požara u Širokoj Kuli
Degenija
Encijan
Degenija na Solinama na Velebitu
Cvijet encijana kod Prpe na Velebitu
Sibirea
Japanska dunja
Sibirea Croatica u punom cvatu
Cvijet japanske dunje pod proljetnim snijegom
Ljiljan
Ljubičica
Cvijet ljiljana u B. Oštarijama kod Prpe
Rane ljubičice
Neven
Perunika
Cvijet nevena na njivi PZ Lovinac
Perunika u Lukovu Šugarju
Sibirea i mrav
Mrav u cvijetu sibireje
Voda
Cvijet u plitvičkom slapu
Perunika
Uskolisna perunika u bari Baških Oštarija

 

Donji Lapac
Obnova u Donjem Lapcu

Dabar
Dabarsko polje
Donja Klada
Dabarsko polje
Panorama Donje Klade
Ozeblin
Donji Lapac 2004.
Stari hotel Ozeblin u Donjem Lapcu
Donji Lapac središte, 2004.
Dragutin Taadijanović
Inje
Dragutin Tadijanović, Podlapac, 2000.
Inje u podlapačkoj crkvi, 2002.
Nojevi
Freza
Premuževa farma nojeva u Gospiću, 2003. bila je prva u Lici
Freza Lika cesta iz Gospića čisti snijeg u Priboju kod Plitvica
Gacka
Gacka
Gacka i guske zimi
Proljeće na Gackoj, 2003.
Ribari
Gacko polje
Otvaranje ribolova na rijeci Gacki
Panorama Gackog polja 2004.
Paša
Paša u Gackom Polju kod Zalužnice
Gornji Kosinj
Okrečeni šljivar u Gornjem Kosinju
Galebovi
Gračac
Galebovi i more u Karlobagu
Glavna ulica u Gračacu
HE Sklope
Drljanje
Strojarnica HE Sklope u Gornjem Kosinju
Drljanje njive u Gospiću
Ivan Pavelić
JAblanac
Lovinčanin Ivan Pavelić
Središte Jablanca
Cesta
 

Jesen u Lici

Jadranska magistrala u Ribarici
Prva izložba Jesen u Lici, 2000. bila je u šatoru na Trgu S. Radića
Jesen u Lici
Jesen je u Lici 2008. bila u sportskoj dvorani
Krbava
Krbavsko polje
KArlobag
Karlobag
Gradska plaža u Karlobagu
Sunčanje u Karlobagu
KArlobag
Cesarica
Apartmani Miletić u Karlobagu
Panorama Cesarice
Karlobag
Karlobaška luka
Lukovo
Karlobag
Osnovna škola u Karlobagu
Sunce
Korenica
Središte Korenice
Mrsinj
Grad Mrsinj na brdu Mrsinj kod Korenice
Korenica
Korenica
Nova ulica u Korenici
Gimnazija u Korenici
Učenici
Misal
Korenički srednjoškolci kuhari i konobari
Pretisak Kosinjskog misala iz 1483.
Kosinj Most
Vrhovine
Kosinjski most za poplave
Sjeverni ulaz u Vrhovine
Gornji Kosinj
Krasno
Gornji Kosinj, skela (kerep) za Šušanj
Svetište Gospe od Krasna na Velebitu
Krasno
Krasno
Krasno, lager oblovine na pilani u selu
Panorama sela Krasno Polje na Velebitu
Krasno
Kukuruzana
Početak procesije za Veliku Gospu na Velebitu
Kukuruzana - ostava za kukuruz u klipu
Stapanje
Viganj
Mlada Kuterevčanka stapa putar na Jeseni u Lici
Viganj - kovačka vatra Šime Pavića iz Lipa
Krbava
Kuterevo
Panorama Krbavskog polja s Ljubova
Kuterevačka brvnara obitelji Crnković
Rukotvorine
Žene
Rukotvorine iz Kutereva
Dvije Kuterevke prije svete mise u hladu lipe kod crkve, 2003.
Medvjed
Lički Novi
Medvjed iz utočišta u Kuterevu
Proljeće u Ličkom Novom
Lički Osik
Likasvjetlo
Lički Osik,tragovi rata
Tvornica lustera Lika svjetlo u Ličkom Osiku u menzi MOL-a
LIčko polje
Ledolom
Zračni simak Ličkog polja kod Gospića
Ledolom dalekovoda 1998. kod Korenice
Gospić
Ričice
Radnici Lika cesta asfaltiraju u Gospiću
Josetina mlinica na Bakovcu u Ričicama
Kolo
Spomenik
Dvojstruko ličko kolo u Lovinjcu, 1998., plešu i Hrvati iz Australije
Spomenik poginulima u Svetom Roku, rad kipara P. Dolića
Tkalja
Neven
Tkalja Anka Kovačević, Lovinac, 2004.
Berba nevena na njivi PZ Lovinac
Bućanje
Bućanje u Lovincu, 2003.
Lovinac
Lovinačka mlinica

 

Učenici
Lovinački učenici na jeseni u Lici 2004.

Posik
Paljenje kočeti
Lovinac
Rat i mir
Panorama Lovinca s Cvituše
Lovinački kontrasti 2008.
Praskozorje
Mahovina
Praskozorje iznad Ljubova
Mašina na drvetu u Pazarištu nedaleko vrila Ričine
Mazinsko polje
Mlinice
Mazinsko polje
Obnovljene mlinice u Sincu
Mušaluk
Oguljak
Mušaluk, unutrašnjost brvnare iz 1791.
Oguljak - stog sijena krajem zime
Pčelari
Paučina
Najbolji pčelari na Jeseni u Lici 2004.
Rosa na paučini
Pčelinjak
Plitvice
Uzimljeni pčelinjak u Gospiću
Proljeće na Plitvičkim jezerima 1988.
Čipkarica
Novalja
Čipkarica u Novalji 2002.
Riva u Novalji 1997.
Novalja u proljeće
Prvomajski gosti u Novalji 2009.
Novalja
Novaljska riva

 

Novčica
Patke na Novčici su miljenice Gospićana

Otočac
Smiraj dana u Otočcu
ZAVNOH
Dom ZAVNOH-a u Otočcu
Otočac
Nastup KUD-a Otočac
Limena glazba
Proljeće
Otočačka limena glazba u Kuterevu
Ispaša ovaca u kopnici u rano proljeće u Lici
Velebit
Janjetina
Pogled na pag s Visibabe na Velebitu
Paška janjetina i odojak
Janjetina
Suhozid
Lička janjetina
Paški suhozid
Perušić
Perušić
Perušićka brvnara s balaturom
Centar Perušića
HKUD
Spomenik
Članovi HKUD-a Perušić, lički svatovi
Spomenik poginulima u Perušiću, rad kipara Petra Dolića
Velika Plana
Kula
Zaselak u Velikoj Plani.
Turska kula u Perušiću
Plitvice zimi
Plitvice
Kaluđerovačko jezero 2001.
Gradinsko jezero na Plitvicama
Pogled
Veliki slap

Posjetiteljima ponekad zastane dah u obilasku
Veliki plitvički slap zimi nekad sav zamrze
PLitvice staza
Plitvice
Posjetitelji na plitvičkoj stazi
Na ulaz u Plitvice često se čeka u radu
Plitvice
Lička kuća
Skijanje u Mukinjama na Plitvicama
Janjetina u Ličkoj kući na Plitvicama
Zima na Plitvicama
PLitvice
Ledeni oblici na Plitvicama
Slapište Milke Trnine
Kuća
Podoštra
Podlapačka kuća
Podoštranjska kuća s gankom i ajatićem
Pečenka
Prizna
Priprema ličke janjetine na Velebitu za blagdan Gospe od Krasna
Prizna, trajekt za Žigljen na Pagu
Prozor
Pruga
Panorama sela Prozor
Vlak u snijegu na Ličkoj pruzi
Ričica
Brnčevo
Rijeka Ričica u selu Ričice
Put iz Ričica za Brnčevo
Ričice
Senj
Joseta Tomičić na izvoru Bakovca u Ričicama
Panorama Senja
Senj
Sinac
Panorama Senja s Nehaja
Zimska idila u Sincu
Vrilo
Široka Kula
Vrilo mudrosti u Sv. Roku
Panorama Široke Kule
Škripavac
Udbina
Svježi lički sir škripavac Blaža Žarka iz Perušića
Središte Udbine, u zadnjem planu je stara osnovn škola
Udbina
Una
Sveta misa na temeljima Krbavske katedrale kod Udbine
Rijeka Una kod izvora u Suvaji
Una
Veliki Žitnik
Slapovi Une u Martin Brodu
Spomen-dom dr. Ante Starčevića u Velikom Žitniku
Velebit
Potok
Pogled na Dabar na Velebitu
Potok Ljubica u Baškim Oštarijama
Velebit
Velebit
Panorama sela Ledenik na Velebitu
Panorama Ribarice s Velebita
Tesla
Smiraj dana
Rodna kuća Nikole Tesle u Smiljanu
Zalazak sunca na Velebitu
Zavrtanica
z
žigljen
Zaljev Zavratnica kod Jablanca, neki kažu da je to fjord
Trajektna luka u Žigljenu na otoku Pagu
Zrće
Zrmanja
Plaža Zrće na Pagu
Kanjon rijeke Zrmanje
 
Sva autorska prava zadržava © MARKO ČULJAT (186 slika)