POČETNAARHIVA
LIČKO MLIJEKO ĆE ODLAZITI U VARAŽDIN
STABILIZACIJA POSLOVANJA
VELIK ŠANSA ZA LIKU
POVRATAK BUŠE UZ DRŽAVNU POTPORU
DRŽAVNA POTPORA HGSS-U
SVE VIŠE ZAPOŠLJAVANJA
DA SE DOSELE U LIKU
LIKA JE BOGATA PITKOM VODOM
LIČKA POLJOPRIVREDNA KONFERENCIJA
TRAŽE SE 763 RADNIKA

Postignut dogovor - nema brige za ličke mljekare

LIČKO MLIJEKO ĆE ODLAZITI U VARAŽDIN

Detalj s farme obitelji Holjevac u Mušaluku/Snimio Marko Čuljat
Detalj s farme obitelji Holjevac u Mušaluku/Snimio Marko Čuljat
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. svibnja 2022. u 19.10 sati

VARAŽDIN - Iz Vindije je danas stiglo priopćenje da su prepoznali potencijal ličkih mljekara i započeli su pregovore o uvjetima organiziranog otkupa. Dogovor je postignut s njih gotovo stotinu, od kojih će Vindija godišnje otkupljivati više od 1,5 milijuna litara mlijeka. Ovim iskorakom vodeća prehrambena kompanija u Hrvatskoj nastavlja poticati domaću mljekarsku proizvodnju i podržava očuvanje stočnog fonda te nastavak poslovanja farmera i mljekara na tom ruralnom području, kao i diljem zemlje.

- Ličko - senjska županija, vrijedni poljoprivrednici, farmeri i mljekari imaju izniman potencijal koji je potrebno poticati, razvijati i podržavati u svakom smislu. Postizanjem dogovora o otkupu mlijeka Vindija je osigurala dodatne količine vrhunskog mlijeka, mljekari mogu nesmetano nastaviti proizvodnju bez brige zbog plasmana i adekvatne cijene, a potrošači mogu biti bezbrižni i uživati u domaćem mlijeku beskompromisne kvalitete. Vjerujemo i nadamo se da će ovaj dogovor dodatno motivirati proizvođače na tom području i da će se u narednom razdoblju povećati broj grla i količina mlijeka jer je Vindija voljna i spremna otkupiti sve raspoložive količine.-rekao je Nenad Klepač, predsjednik Uprave Vindije.

U postizanju ovog dogovora, koji će osigurati kontinuiranu proizvodnju te otkup mlijeka, sudjelovali su i predstavnici županijske te državne vlasti, a ličko-senjski župan Ernest Petry povodom ovog dogovora istaknuo je:
- Pitanje osiguravanja otkupa mlijeka naših proizvođača bilo je pitanje opstojnosti za velik broj obitelji u našoj županiji, ali i čitavog lanca u poljoprivredi i stočarstvu. Stoga sam iznimno sretan što je Vindija prepoznala potencijale naših mljekara i u tako kratkom roku reagirala kako bi se osigurao kontinuitet otkupa. Brzom reakcijom svih institucija, Vindije i naših proizvođača mlijeka uspjeli smo pronaći dugoročno održivo rješenje koje nudi i potencijal daljnjeg razvoja ove industrije u Ličko-senjskoj županiji. To je prepoznalo i Ministarstvo poljoprivrede koje će, uz Županiju, i kroz sustav subvencija biti snažna podrška našim proizvođačima i sakupljačima mlijeka te otkupljivaču.

Varaždinska Vindija jedina je kompanija u Hrvatskoj koja organizirano otkupljuje kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka. Kooperanti mogu računati na siguran otkup i snažnu podršku, a takvim partnerskim odnosima Vindija dodatno jača ulogu jamca stabilnosti domaće proizvodnje. Zahvaljujući inzistiranju na vrhunskoj kvaliteti svih sirovina koje otkupljuje, Vindija ima najveći udio mlijeka po standardima Europske unije na domaćem tržištu i čvrsto drži lidersku poziciju.

Vindijin Sektor za otkup mlijeka bavi se organizacijom otkupa i dnevnom kontrolom mlijeka te stručnim praćenjem farmera u svim fazama proizvodnog procesa, a na temelju rezultata kemijskih i mikrobioloških analiza djelatnici Sektora savjetuju proizvođače o mogućnostima koje su im na raspolaganju kako bi još poboljšali kvalitetu mlijeka. Osim takve savjetodavne pomoći u proizvodnji, Sektor kooperantima pruža punu potporu u pripremi odgovarajuće hrane za njihove životinje i aktivno je uključen u proces nabave kvalitetnih grla. Ukupno više od 30 djelatnika ovog specijaliziranog Sektora stoji na raspolaganju svim kooperantima s kojima Vindija surađuje te su svakodnevno na terenu pružajući farmerima stručno-obrazovnu potporu u svrhu optimizacije proizvodnje.

ZA nadaati se je da će Vindija uspjeti u svom naumu, jer današnje količine varenika u Lici otkupljivale su se prije rata samo na području M;jesne zajednice Lovinac, a u cijeloj lici mljekari su otkupljivali i po 20 milijuna litara mlijeka godišnje. (Ln)

Priopćenje direktora Lika ceste d.o.o. Gospić

STABILIZACIJA POSLOVANJA

Pokriven je dio gubitaka u poslovanju bez otkaza radnicima.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
5. svibnja 2022. u 20.30 sati

GOSPIĆ - Lika ceste d.o.o. društvo su kapitala udruženo u gospodarsko interesno udruženje GIU "Hrvatski cestar" s još 13 društava kapitala, koja se bave izgradnjom i održavanjem cesta u Republici Hrvatskoj i ukopno zapošljavaju oko 3000 radnika. piše na početku današnjeg priopćenja član Uprave - direktor Lika ceste d.o.o. dr. sc. Jose Vrkljana, dipl. ing. i nastavlja se:

- Nakon moga imenovanja za predsjednika Uprave - direktora Društva Lika ceste d.o.o. 16. kolovoza 2021. godine i primopredaje, koja je obavljena 20. kolovoza 2021. godine uz suglasnost novoimenovanog Nadzornog odbora, angažirali smo ovlaštenu tvrtku koja je izradila izvanrednu reviziju poslovanja Društva Lika ceste d.o.o. tzv. "clean start" za vremenski period od 1. siječnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine. Izvanredna revizija utvrdila je da je Društvo Lika ceste d.o.o. na dan 31. kolovoza 2021. godine imalo neplaćene obveze prema dobavljačima u iznosu većem od 11.000.000,00 kuna te da je Društvo Lika ceste d.o.o. u 2021. godini na dan 31. kolovoza 2021. godine poslovalo u gubitku većem od 2.800.000,00 kn.

Nadalje, s obzirom na prihode, utvrđen je i prevelik broj zaposlenih djelatnika u Društvu Lika ceste d.o.o., tako da prosječno ostvareni prihod po zaposlenom djelatniku u usporednim društvima kapitala, iznosi 388.000,00 kuna, dok je on u Društvu Lika ceste d.o.o. 231.000,00 kuna. Na dan primopredaje, 20. kolovoza 2021. godine u Društvu Lika ceste d.o.o. bilo je zaposleno 215 radnika. Udio plaća u 2021. godini, od ukupno ostvarenih prihoda činio je 39,34 posto. Odmah smo u suradnji s Nadzornim odborom, Radničkim vijećem i sindikatima koji djeluju u Društvu Lika ceste d.o.o. (Sindikat prometa i veza i Nezavisni cestarski sindikat) pristupili detaljnoj analizi poslovanja kako bismo sanirali postojeće gubitke te smo u prvom redu nastojali povećati prihodovnu stranu, a smanjiti rashodovnu. Da bismo povećali prihodovnu stranu i zbog utvrđenih činjenica izvanredne revizije, nažalost, sezonskim djelatnicima na određeno vrijeme nismo bili u mogućnosti produžiti ugovore o radu. Nakon utvrđenog stanja izvanredne revizije i preporuka savjetnika koji su radili izvanrednu reviziju odmah smo angažirali ovlašteno Društvo za izradu nove sistematizacije radnih mjesta i novog kataloga poslova, sukladno pravilima struke i na pozitivnom primjeru ostalih cestarskih firmi - društava kapitala i Hrvatskih autocesta. Paralelno s izradom nove sistematizacije radnih mjesta krenuli smo i u pregovore sa sindikatima za izradu novoga Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu.

Vezano za insinuacije koje se često čuju ovih dana da će se dijeliti otkazi u Društvu Lika ceste d.o.o., naglašavam da nitko od djelatnika koji imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme neće dobiti otkaz te da će svi djelatnici s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme biti raspoređeni sukladno novoj sistematizaciji radnih mjesta. Odlukom Nadzornog odbora donesena je i visina stimulativne otpremnine za djelatnike koji imaju uvjete i žele otići u mirovinu te će ona radnicima koji imaju uvjete biti i ponuđena.

Također, vezano za insinuacije oko osobnog dohotka u Društvu Lika ceste d.o.o., naglašavam da nijednom zaposleniku Društva nije smanjena plaća, a visina moje plaće regulirana je ugovorom sa Skupštinom Društva Lika cesta d.o.o., Ugovorom o pravima, obvezama i plaći člana Uprave - direktora, a ista je kao i mog prethodnika koji je bio predsjednik Uprave Društva i u Upravi imao još dva člana. Osim toga, zbog navedenog stanja u društvu Lika ceste d.o.o. te obveze da čim prije stabiliziramo Društvo Lika ceste d.o.o., osim radnog mjesta člana Uprave - direktora kojeg obavljam, za istu plaću obavljam i poslove radnog mjesta koje sam radio prije nego što sam imenovan za člana Uprave - direktora Društva Lika ceste d.o.o.
U periodu od kada sam imenovan za člana Uprave - direktora Društva Lika ceste d.o.o. potpisan je četverogodišnji ugovor s Županijskom upravom za ceste za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u Ličko-senjskoj županiji. Potpisan je i ugovor o održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Gospića te ugovor o održavanju kolnika, bankine i berme nerazvrstanih cesta na području grada Gospića. Iako smo svjedoci značajnog poskupljenja goriva i građevinskih materijala te značajno slabije zimske službe 2021./22. godine od očekivane, do kraja 2021. godine uspjeli smo zaustaviti gubitak poslovanja Društva u 2021. godini i smanjiti ga za oko 840.000,00 kuna te smo uz sva davanja koja smo obvezni isplaćivati djelatnicima sukladno trenutnom kolektivnom ugovoru (plaće, troškovi prijevoza na posao, terenski dodatak, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, dodatak na otežane uvjete rada, prekovremeni rad, otpremnine kod odlaska u mirovinu, poklon djeci…) isplatili i božićnicu za 2021. godinu i poklon bon za Uskrs 2022. godine. U prvom. kvartalu 2022. Društvo Lika ceste d.o.o. poslovalo je u dobitku, a dug prema dobavljačima značajno je smanjen te je do dana 31. ožujka 2022. smanjen za oko 4.000.000,00 kuna. U narednom periodu cilj nam je da Društvo Lika ceste d.o.o. posluje u dobitku, podmirivanje dugovanja prema dobavljačima, modernizacija zastarjelog voznog parka i opreme te povećati osobni dohodak djelatnicima.

Post festum Skupštine bušara

VELIK ŠANSA ZA LIKU

Ljepotica iz štale Blaža Žarka u Perušiću/Foto arhiva Lika pressa Gospić
Ljepotica iz štale Blaža Žarka u Perušiću/Foto arhiva Lika pressa Gospić

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
1. SVIBNJA 2022. U 14.30 SATI

Pripremija slikom i ričima Marko Čuljat

GOSPIĆ - Sićam se kanda j' bio jučere, kada me je na zazva Ivica Franić, poznatiji ka Učitelj, sina dida Marka poštara iz Smiljana, da j' kupije bušu. Učitelj je bija učitelj u područnom odjeljenju gospićke osnovne škole u Smiljanu u kojoj je prvi razred završina unaj Nikola Tesla. Nisam virova, mislio sam da je to nika šala, al' sam ipak oša na kavu kod babe Mare, Ivičine matere i rakiji s imenjakom, a treći imenjak tada jošte nije pija ni edno ni drugo. Palo j' s imenjakom i nikolko rakijica i snimija sam Učiteljevu bušu. Pazite sada bilo je te one 1996. kada je okonča Domovinski rat. Učo je njuška po Lici i bušu je naša daleko od Gospića.

Ta kravica je bila zaista sitna i jadna, patila je priko Domovinskog rata i okupacije na istoku Like. Uči su se mnogi smijali u što troši kune. Al' je un' virova u sebe i u bušu, a nabavio ju je kako bi sačuvao pasminu koja je iz pomodarstva prognana s ličkih pašnjaka i bila gotovo zaboravljena.

Njemu se proteklih godina pridružilo mnogo uzgajivače buše, bušara, to je brte mi ga moj, moj neologizam za une stočare koji drže bušu i bušaka, a smislija sam ga ovizi dana iz kaprica jezikoslovcima, koji ne mare jezik vengo privaćaju stranjizme, a mene smatraju uljezom u njijovoj struci, a koji od pulitike više ne mogu ni misliti jerbo samo slušaju ka' pravi uvlakači. (')

Na jučerašnjoj dvogodišnjoj Skupštini bušara, jerbo su godinu morali priskočit poradi proklete korone koja j' zavladala cilim svitom i zavela malo reda u pranje ruku i drastično otuđila čovjeka po čovjeku uz pomoć "znanstvenika i politikusa" na svim meridijanima i paralelama, okupilo se pedesetak članova koji plaćaju članarinu u nacionalnoj Udruzi uzgajivača buše koje već nikolke godine i s poticajima podržava država.

Zahvaljujući Anti Franiću, tajniku Udruge, dobili smo podatke koje je na Skupštini iznija prof. dr. sc. Ante Ivanković, profešur na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Reče un da danaska u Rvackoj imaj 6227 grla pasmine buša, a najviše je krava - 3031, zatim slide junci 1826, pa junad 433, bikova ima 250 (blago njima) i teladi 737. Sve se to nalazi kod 247 bušara kojih je 2010. bilo samo 57 sa 265 grla.

Na jučerašnjoj Skupštini bušara uručena su posthumna priznanje obiteljima Ivice Franića-Uče iz Smiljana i dra. Jurja Rukavine iz Gospića koji je bio i direktor Veterinarske stanice.

LIčka autohtona buša jošte nije na jelovniku Ličana, a kamlo li stranaca i turista, jer mnogo toga u državnim poticajima ne štima i morat će se pod hitno zavestei više reda, a da u Liku ne dolaze neke u ostatku svijeta otpisane i možda čak i - zabranjenme pasmine koje nisu ni za industrijsku preradu.

Buša je po svoj prilici hranila još Japode, dok polovicom prošlog stoljeća nije iskorijenjena iz pomodarstva. O buši su tih godina učili i uzgajali ju polaznici poljoprivrednog tehnikuma, ona je sitno govbedo kome tzreba malo hrane3 da da mlijeko pubo bolje od onoga što danaska Rvati iz praha piju. Ima mali randman jer je koščata ali je zato meso supr kvelitete koje od teleta ne gubi u kvalitetni ni nakon zamrzavanja. Šteta je što se današnji uzgajivači govbeda u lici izživljavaju na bghuši i drže jeu cijele godine na otvorenom i šđto uzgajaju "plemenite" sorte poput simentalca, pingavca i hereforda i ostalkioh otpisanih stočarskih pasmina u drugim dijelovima svijeta.
Svaka kravica treba štalica ili što bi reka. pokojni marvinsdki doktur ednoj bakici u Ličklom Novom kada smo edne nedilje zajedno dfežurali u Veterinarskoj stanici, a ona bidnica poručija da joj je kravica bolna. Ante dok ju je prigleda, a radilo se o pinckavcu, crno-biloj kravici, u velikoj štalici reče bakici da ju pokrije ako ne starim biljcem unda barem dekom da joj je ladno od studeni u vanka.

Udruga uzgajivača buše Gospić

POVRATAK BUŠE UZ DRŽAVNU POTPORU

Procjenjuje se da u Hrvatskoj danas ima oko šest tisuća grla goveda buše.

Pred početak rada Udruge uzgajivača buše u Gospiću/Snimio Marko Čuljat
Pred početak rada Udruge uzgajivača buše u Gospiću/Snimio Marko Čuljat
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. travnja 2022. u 12.15 sati

GOSPIĆ - Već nekoliko godina u ličkoj metropoli je sjedište nacionalne Udruge uzgajivača buše. Njen dolazak bio je znak priznanja za napore u održanju i uzgoju stare autohtone pasmine goveda.

- Prošle godine uzgajivačima je isplaćeno gotovo osam milijuna kuna potpore, a dobro je što se i povećava broj uzgajivača. - rekao je na današnjoj Skupštini Udruge Mato Čačić, izaslanik ministrice poljoprivrede Marije Vučković.

- Lika je prije dosta godina imala 200 tisuća stanovnika i sami su se hranili. Na Plitvicama je prije rata bio ispod milijun posjetitelja i hranili su Liku, a sada se i u Liku uvozi hrana. Država se mora potruditi da se krug od proizvođača do potrošača, odnosno turiste, spoji i tako osigura opstanak. - rekao je na Skupštini Karlo Starčević, gospićki gradonačelnik.

- Mnogo sam radio na razvoju poljoprivrede u Udbini, gdje je u najmu sva državna zemlja a radi se o 8500 hektara, i dobro je sto se stara pasmina vraća natrag u Liku. - rekao je Milan Uzelac, zamjenik ličko-senjskog Župana.

Izvješće o radu Udruge podnio je njen predsjednik Marko Živković. Uglavnom Udruga dobro radi, bilo je nekih problema zbog ograničavanja okupljanja za vrijeme pandemije, a članovi uzgajaju preko 5500 grla buše.

Na sjednici je bio i nekoliko sveučilišnih profesora koji se znanstveno bave ovom problematikom. Bilo je lijepo vidjeti na okupu proizvođače među kojima su dominirale mlađe ženske i muške osobe. (MaČ)

DRŽAVNA POTPORA HGSS-U

Potpisivanje plitvičkog ugovora o suradnji nacionalnih parkova i HGSS-a
Potpisivanje plitvičkog ugovora o suradnji nacionalnih parkova i HGSS-a
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. travnja 2022. u 2245 sati

PLITVIČKA JEZERA - U Nacionalnom parku Plitvička jezera danas je potpisan Sporazum o suradnji između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske gorske službe spašavanja. Sporazum su potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić i pročelnik HGSS-a Josip Granić, a događaju je prisustvovao i župan Ličko-senjske županije Ernest Petry.

Cilj je ovog sporazuma u vrijednosti od milijun kuna je unaprjeđenje sigurnosti, spašavanje i zaštita ljudskih života te zaštita prirode na nepristupačnim prostorima nacionalnih parkova i parkova prirode. Sukladno Sporazumu, HGSS će svoje znanje, iskustvo, ljudske i ostale raspoložive potencijale te opremu staviti na raspolaganje Ministarstvu i javnim ustanovama nacionalnih parkova i parkova prirode, a Ministarstvo se obvezalo pomoći aktivnostima HGSS-a osiguranjem financijskih sredstava. (LN)

SVE VIŠE ZAPOŠLJAVANJA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. travnja 2022. u 9.30 sati

GOSPIĆ - Krajem ožujka u Područnom uredu zavoda za zapošljavanje evidentirana je 1621 nezaposlena osoba, što predstavlja 122 osobe odnosno sedam posto manje nego u prethodnom mjesecu i 347 osoba ili 17,6 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Poslodavci su prijavili 230 slobodnih radnih mjesta. Kako se približava turistička sezona traže se najviše ugostiteljski radnici - konobara 23, kuhara 16, odgojitelja predškolske djece 13, čistačica 11, prodavač devet, učitelj glazbene kulture i sobarica osam, doktor medicine i viša medicinska sestra sedam, učitelj djece s razvojnim teškoćama, vozač teretnog vozila i pomoćni kuhar po šest, psihologa pet, učitelj biologije i učitelj fizike četiri, a traže se po tri vozača taksija, radnika niskogradnje, profesora cestovnog prometa, nastavnika fizike, učitelja matematike, pekara bureka i pizze i administrativni službenik…

Prošlog mjeseca bio je 351 korisnik novčane naknade kojima je ukupno isplaćeno preko 880 tisuća kuna ili prosječno 2,6 tisuća kuna. (Ln)

Pomognimo želju dvoje Zagrepčana

DA SE DOSELE U LIKU

Dok mnogi napuštaju rodnu grudu Dražen i Marijana bi na bilo koji način željeli u Liku.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. ožujka 2022.

Uredio: Marko Čuljat

GOSPIĆ - Večeras smo za ličke prilike, mislim novinarske, dobili neuobičajen upit za cijenu objave malog oglasa, a koliko imam uvida i koliko me pamćenje služi to nema niko osim krugovalnih postaja. Evo o čemu se radi.

Dražen (54) i Marijana (50) žive u Zagrebu u podstanarskom stanu i imaju svoj mali obrt za čišćenje. Nemaju svoju nekretninu, a vole rad u vrtu, na zemlji. Oboje su sa sela. Imaju puno sjemena i uzgajaju za sebe povrće u malom vrtu pokraj Zagreba. Voljeli bi se preseliti na selo. Imaju troje odrasle djece, koje su podigli na noge i koji žive svoje živote.

Evo šanse za nekoga ko je star i nemoćan, a ne da mu se u starački dom. Osim toga postoji i druga mogućnost. Kako po cijeloj Lici i okolici ima napuštenih kuća koje su zaključane i zatablane i propadaju zbog nekorištenja i mogle bi se s malom najamninom sačuvati. Osim toga ovi vrijedni ljudi bi htjeli i zaorati nešto ličke zemlje da nastave s poljoprivrednom proizvodnjom

Budimo kratki i jasno to je ono što Lici i okolici treba - ljudi koji žele raditi i živjeti na zemlji i od zemlje.
Evo i kontakta:
Marijana Šimunić Raič
www.servisekodom.com
0923816389

Uz Svjetski dan voda

LIKA JE BOGATA PITKOM VODOM

U njedrima like mnogo je pitke i zdrave vode
U njedrima like mnogo je pitke i zdrave vode
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. ožujka 2022. u 19.15 sati

PERUŠIĆ - Kod izvora Grabovac danas na Svjetski dan voda stigli su čelnici Hrvatskih voda, a dočekali su ih Ernest Petry, ličko senjski župan i Ivica Tutić, perušićki načelnik i radnici javne ustanove "Grabovača".

- Danas smo došli na teren kako bismo pokazali kako moramo voditi računa o podzemnim vodama. Lika kao regija je pravo mjesto za izreku "Učinimo nevodljivo vidljivim" jer su upravo u Lici nalazi mnoštvo podzemnih i površinskih voda. Uzmimo za primjer rijeku Gacku koja izvire iz podzemnih voda, što iznosi preko 400 milijuna kubičnih metara vode. Želim istaknuti našu obvezu o skrbi za ove vode, ali i oko ponora. Trebamo ih čistiti i održavati jer u ponore otječe višak površinskih voda. Svaki izvor je vrijedan, isto tako je i s ponorima. Ovdje na Grabovcu nevidljivo postaje vidljivo, što je i današnja poruka. Uslijed klimatskih promjena izgubili smo dio snijega pa izvor Grabovac sada jedva teče. Svjesni smo tih promjena, što je svakako razlog da još intenzivnije čuvati ovo bogatstvo. Ima i dobrih vijesti jer u to ulažemo znatna sredstva i trud. Tako smo novim istraživanjima u Divoselu kod Gospića pronašli vrlo izdašna podzemna vrela vrhunske vode. To će u skoro vrijeme značiti sigurnu vodo-opskrbu Gospića, njegove okolice i Perušića.- rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda

-Imamo izvrsnu suradnju sa svim ministarstvima Vlade RH, što se očituje po intenzivnim aktivnostima na svim područjima. Tu su i Hrvatske vode s kojima imamo intenzivnu suradnju, što se očituje na aglomeraciji od Novalje do Plitvičkih jezera i grada Gospića. Moja je zadaća da vas sa svojim timom redovno "napadam", da tražim realizaciju mnogih projekata, povlačenje sredstava iz fondova EU. Za sada smo na najboljem putu da bismo to i postigli.rekao je Ernest Petry. (LN)

NICIJATIVE

LIČKA POLJOPRIVREDNA KONFERENCIJA

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede.

Sudionici Prve konferencije o ličkoj poljoprivbredi/Snimio Marko Čuljat Lika press
Sudionici Prve konferencije o ličkoj poljoprivbredi/Snimio Marko Čuljat Lika press
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. ožujka 20221. u 12.30 sati

Report: Marko Čuljata

GOSPIĆ - Prvu konferencija o ličkoj poljoprivredi "Ličanka", za koju se prijavilo što fizički što virtualno čak 24 osoba. održana je danas a otvorila ju je video vezom Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Pošto je skupu objasnila novosti u poljoprivrednom zakonu kome je cilj povećanje produktivnosti i kvalitete proizvedene hrane u državi istakla je da Lika ima veliki poljoprivredni potencijal.
- Lička je neiskorištena, mogla bi dati mnogo veću proizvodnju. S tog područja zaštićeno je pet proizvoda. Tu treba investirati i podizati konkurentnost na tržištu. Poljoprivrednom se bavi 5200 osoba, a dosta je i mladih ljudi kojima treba pomoći. Za poticaje u poljoprivredi već je isplaćeno 900 milijuna. Za to područje treba osigurati nadprosječne poticaje, a posebno za investicije.- rekla je Vučković.

Sudionike ove prve Konferencije o ličkoj poljoprivredi pozdravili su Ernest Petry, ličko-senjski župan i Karlo Starčević, gospićki gradonačelnik. Petry je naglasio da se i dalje napušta Lika. Ali da se treba potruditi kako bi se osigurao posao za vlastitu djecu u svome zavičaju. Treba više suradnje i planiranja u proizvodnji hrane jer svi lički viškovi hrane mogu se plasirati u vrijeme turističke sezone.

Starčević je pozdrav počeo konstatacijom da je Lika nekad bila najveći proizvođač sjemenskog krumpira koji je poznat i van Like i tvrdnjom da su poticaji uništili poljoprivredna gazdinstva, uništene su i robne rezerve. Mladi nemaju kapitala za investicije, a uz to ne mogu dobiti državnu zemlju o čemu bi trebala odlučivati lokalna samouprava. Starčević reče da je Lika rubno područje iz koga su ponajbolji otišli van, a država ge kvalitetno ne potiče, drugim riječima odrekla ga se.

Tržište rada

TRAŽE SE 763 RADNIKA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
15. ožujka 2022. u 19.30 sati

GOSPIĆ - Krajem veljače u Područnom uredu za zapošljavanje na listi nezaposlenih bile su 1743 nezaposlene osobe. Prijavljena su 763 slobodna radna mjesta, što je za 575 radnih mjesta više nego u siječnju i za 574 radna mjesta nego prije godinu dana. Tražilo se 130 konobara, čistačica 72, kuhara 69, oglašivač 48, recepcionara 41, prodavača 38, sobarica 31, čuvar objekata i okoliša 29, pomoćni konobar 22, vrtlarski radnik 16, pralja i pomoćni kuhar 15, drvoprerađivački radnik 14, blagajnik 12, kuhinjski radnik 11, vozač teretnog vozila i barmen 9 …ali traže se i informatičari, inženjeri, učitelji, medicinske sestre, biotehnolog, psiholog… Na listi koji koriste novčane naknade su 432 radnika kojima je ukupno isplaćeno 1,3 milijuna kuna ili prosječno blizu tri tisuće kuna.