POČETNAELEKTROLIKAARHIVA
KORENICI I OKOLICI
PODRUČJU NOVALJE
U KANIŠKOJ I KREŠIMIROVOJ
TUPALAMA I NA KOSINJSKOM PODRUČJU
SRBLJANSKIM SELIMA
KRBAVSKOM I KOSINJSKOM PODRUČJU
SMILJANU, STANIŠĆIMA I NA PODRUČJU KOSINJA
GOSPIĆKIM ULICAMA
BALENOVOJ PLANI
U ISTOČNIM SELIMA
UDBINSKIM SELIMA
PLANI BALENOVOJ
NA PODRUČJU GRADA NOVALJE
METAJNI I ZUBOVIĆIMA
U okolici Gospića i Vrhovina
U PLITVIČKIM SELIMA I RAKOVAČKOM SELIŠTU
VRHOVLJANSKOM I SENJSKOM PODRUČJU
NA NOVALJSKOM PODRUČJU
SENJSKOM PODRUČJU
KOMPOLJU I PERUŠIĆKIM SELIMA
RAKOVAČKIM SELIMA
OD PERUŠIĆA DO SENJA
NA BRINJSKOM PODRUČJU
BRINJSKIM SELIMA
KRIŽPOLJU
KRIŽPOLJU I NA OTOČKOM I GRAČAČKOM PODRUČJU
SRDIĆIMA, KRIŽPOLJU I RUDINCI
UDBINSKIM SELIMA
NA PODRUČJU PERUŠIĆA
KRIŽ KAMENICI I SRDIĆIMA
RADUČU
LEDENIKU I KUĆIŠTIMA
METKU I OKOLICI
KORENICI I OKOLICI
KRIŽ KAMENICI, PROZORU I KRUŠKOVCU
BIŠKUPLJAKU I KRIŽ KAMENICI
ALEKSINICI I RADUČU
LAPAČKOM PODRUČJU
PONOVO U RADUČU
KOSTELČEVU SELO I BRLOŠKOJ DUBRAVI
Kalanjima u Brinju
GOSPIĆKIM ZAPADNIM SELIMA I U KALANJIMA U BRINJU
ŠVICI I LIČKOM LEŠĆU
UDBINI, MUTILIĆU, RIBARICI I CESARICI
VUČETIĆIMA, LIPOVU POLJU I RADUČU
RADUČU
KORENICI I OKOLICI
NIKŠIĆ MOSTU I ŠPORČIĆIMA
CIJELOME PODRUČJU GRADA SENJA
SENJU I OKOLICI
ŽUPANJDOLU
RADUČU I LIPOVU POLJU
NIKŠIĆ MOSTU
SADILOVCU
PLAŠĆICI I LETINCU
RAKOVICI I NOVOSELIJI
RAKOVICI
PLAŠĆICI I LETINCU
KVARTAMA
GOSPIĆKIM I BRINJSKIM SELIMA
KORENICI
KONJSKOM BRDU
PROKIKAMA
OKOLICI BRINJA
PROKIKAMA I VELIKOM KUTU
PROKIKAMA
PO LIČKIM SELIMA
JEZERCU
JEZERANIMA, PONORIMA I D. PAZARIŠTU
OD KAPELE DO MORA
U BILAJU I SUSJEDNIM SELIMA
U RIBNIKU, METKU I OKOLICI TE U KOMPOLJU
VUKAVI, LJUBOVU, DUBRAVI I OTOČCU
OKOLICI SRBA
LIPICAMA, NEKIM SELIMA GOSPIĆA I U CESARICI
ŽUTOJ LOKVI I NA PODRUČJU OPĆINE VRHOVINE
KOLAKOVICI, D. BRDU I OKOLICI SRBA
LIPICAMA
U LIČKIM SELIMA
VUKAVI I LJUBOVU
ČARAPOVU SELU
U PROZORU I RIBARICI
AŽIĆ LOKVI I LUKOVU
OKOLICI SRBA
VREPCU, VUKAVI i LJUBOVU
NA PODRUČJU SRBA
VUKAVI I LJUBOVU
U JUŽNOJ LICI
PONOVO KUPIROVO
PONOVO U PEZELJIMA
NOVI ZNANSTVENI SKUP U SMILJANU
Z. VAROŠI, D. KANIŽI I R. PUTU
U PEZELJIMA
PONOVO U KUPIROVU
KUPIROVU
SMILJANSKOM POLJU - PEZELJI
NOVALJI I LIČKIM SELIMA
U OKOLICI GOSPIĆA
SENJSKIM SELIMA
LIČKIM SELIMA
RADUČU I KRUŠKOVCU
RADAUČU, GOSPIĆU I LIPAMA
KRUŠKOVCU
VODOTEČU
PODRUČJU OPĆINE VRHOVINE
U KRUŠKOVCU
DIJELU BUNICE
Na senjskom području
PREKIDI U SENJU
U MILETIĆ GAJU I LIPAĆU
VRHOVINAMA
U UDBINSKIM SELIMA
SVETOM ROKU I NETECI
Donjoj Kladi
SVETOM ROKU
SMOLJANCU I KORANI
U DONJEM BABINU POTOKU
U GOSPIĆU
NA PODRUČJU NOVALJE
MEZINOVCU, BUNIĆU, DEBELOM BRDU I NA ŠIREM GOSPIĆKOM PODRUČJU
NIKŠIĆIMA
D. B. Potoku
NOVA RAČUNALA ZA KOSINJANE
NA KOSINJSKOM PODRUČJU
PAZARIŠTIMA I TRNAVCU
U BAKOVCU PAZARIŠKOM
U KORENICI
ŠIROKOJ KULI
U PAZARIŠKIM SELIMA
SMILJANU I BAĆINCU
NA PAZARIŠKOM PODRUČJU
SENJU
BUDAKU
BAKOVCU PAZARIŠKOM
PEDESETA PUNIONICA STRUJE
BUDAKU
GRAČACU I OKOLICI
KORENIČKIM SELIMA
U ZAVOĐAMA
NA UDBINSKOM PODRUČJU
U OKOLICI GOSPIĆA, PERUŠIĆA I KORENICE
U OKOLICI GOSPIĆA
NA PODRUČJU OPĆINE VRHOVINE
SVETOM ROKU I LIČKOM CERJU
NA PODRUČJU BRINJA
NA PAZARIŠKOM PODRUČJU
KORENIČKOM PODRUČJU
U ŽABICI I ZDUNIĆ VAROŠI
NA KARLOBAŠKOM I OTOČKOM PODRUČJU
U PLITVIČKIM SELIMA I U OPĆINI RAKOVICA
NA LAPAČKOM PODRUČJU
Krasnom Polju
NA OTOČAČANSKOM I VRHOVLJANSKOM PODRUČJU
SRB, DEBELO BRDO I BUNIĆ
U OKOLICI GOSPIĆA I KORENICE
U OKOLICI LOVINCA
KOSINJANI DOBILI STRUJU
OSIGURANA STRUJA ZA SVA DOMAĆINSTVA
NA PODRUČJU NOVALJE
NA PODRUČJU SENJA I OKOLICE
TIMOVI ČETIRI DANA NA NOGAMA
Odgođeni prekidi u Senju
ZA POSAO S DROGAMA ISPITANI NOVALJAC, PLITVIČANIN I KORENIČANIN
U SENJU I OKOLICI
U GAJCU I SENJU
U OKOLICI SV. JURJA
U SENJSKIM OBALNIM MJESTIMA
U NOVALJI
U SENJSKIM SELIMA
NA SENJSKOM PODRUČJU
U NOVALJI
NA LOVINAČKOM PODRUČJU
LIČKE ELEKTRANE DOBILE CERITIFIKATE
U VELIKOJ PLANI
U SVETOM ROKU
U KRASNOM POLJU
U VAGANCU I L. P. SELU
U PERUŠIĆU I OKO GRAČACA
U KOMPOLJU
U DONJEM KOSINJU
U PODUMU I RUDOPOLJU
U DONJEM KOSINJU I NA GRAČAČKOM PODRUČJU
PONOVO U SVETOM ROKU
U ZAPADNIM DIJELOVIMA GOSPIĆA
U SVETOM ROKU
OD BRINJA DO LOVINCA
U GOSPIĆU I ŠIROJ OKOLICI
NA KARLOBAŠKOM PODRUČJU
U zapadnim dijelovima Gospića
U SV. JURJU
U UDBINSKIM SELIMA
U PROZORU
U PODUMU
U GOSPIĆU

Prekidi u

KORENICI I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. listopada 2018. u 14:15 sati

GOSPIĆ
- Obavještavamo vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica. Prekid u opskrbi je predviđen za 19. listopada od 8 do 10 sati.

Prekidi struje na

PODRUČJU NOVALJE

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. listopada 2018. u 9:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio ulice Smokovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 18. listopada od 9 do 11 sati.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom naselja Metajna i Zubovići. Prekid u opskrbi je predviđen za 19. listopada od 7 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti Gumlo i Brajda. Prekid u opskrbi je predviđen za 18. listopada od 12 do 14 sati.Prekid struje u Gospiću

U KANIŠKOJ I KREŠIMIROVOJ

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. listopada 2018. u 8:50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Ulice kralja Petra Krešimira, od kbr. 1 do kbr. 19 (samo neparni brojevi), za kbr. 35 i kbr. 23 u Kaniškoj ulici i za prometnu signalizaciju (semafore) na križanju Kaniške i Ul. kralja Petra Krešimira. a povremeno će biti u prekidu opskrba za Kanišku ulicu od kbr. 3 do kbr. 17 (samo neparni brojevi). Prekid u opskrbi je predviđen za 18. listopada od 9 do 14 sati.

Prekidi struje u

TUPALAMA I NA KOSINJSKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. listopada 2018. u 14 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Čovići (Tupale). Prekid u opskrbi je predviđen za 18. listopada od 8:30 do 14:30 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka. Prekid u opskrbi je predviđen za 18. listopada od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

SRBLJANSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
15. listopada 2018. u 15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za srbljansa naselja: Neteka, Suvaja Zaklopac i Brezovac Dobroselski (općina Gračac). Prekid u opskrbi je predviđen za 18. listopada od 9 do 15 sati.

Prekidi struje na

KRBAVSKOM I KOSINJSKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
15. LISTOPADA 2018. U 10:35 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo Selo, Krbava, Tolić, Podlapača, Breštane i Jagodnje. PrekidI u opskrbi su predviđen za 17., 18. i 19. listopada od 0:30 do 14:30 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka. Prekid u opskrbi je predviđen za 17. listopada od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

SMILJANU, STANIŠĆIMA I NA PODRUČJU KOSINJA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. LISTOPADA 2018. U 29:45 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Smiljan.
Prekid u opskrbi je predviđen Za 15. listopada od 8 do 15 sati.,

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stanišće. Prekid u opskrbi je predviđen he za 15. listopada od 9 do 13 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka. Prekid u opskrbi je predviđen za 16. listopada od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

GOSPIĆKIM ULICAMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. LISTOPADA 2018. u 20:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom: za dio Ulice kralja Petra Krešimira, od kbr. 1 do kbr. 19 (samo neparni brojevi), za kbr. 35 i kbr. 23 u Kaniškoj ulici i za prometnu signalizaciju (semafore) na križanju Kaniške i Ulice kralja Petra Krešimira. Povremeno će biti u prekidu i opskrba Kaniške ulice od kbr. 3 do kbr. 17 (samo neparni brojevi). Prekid u opskrbi je predviđen za 16. listopada od 9 do 14 sati.

Prekid struje u

BALENOVOJ PLANI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. listopada 2018. u 11 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Balenova Plana. Prekid u opskrbi je predviđen za dva dana i to 11. i 12. listopada od 8 do 17 sati.

Prekidi struje

U ISTOČNIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. listopada 2018. u 14:20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Nebljusi (Ćepaćuše i Loskun). Prekid u opskrbi je predviđen za 12. listopada od 8 do 13 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kupirovo (općina Gračac) i repetitor Kurozeb. Prekid u opskrbi je predviđen za 11. listopada od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

UDBINSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
5. listopada 2018. u 15:15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Srednja Gora, Ondić, Komić i Poljice. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. listopadaod 9:30 do 10 sati.

Prekid struje u

PLANI BALENOVOJ

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. listopada 2018. u 13 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Balenova Plana. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. i 10. listopada od 8 do 17 sati.

Prekidi struje

NA PODRUČJU GRADA NOVALJE

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. LISTOPADA 2018. U 12:40 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Zubovići. Prekid u opskrbi je predviđen za 5. listopada od 9 do 10 sati.

Prekid struje u naselju Stari Vidalići planiran je za 5. listopada od 13 do 14:30 sati, a prekid u Kustićima od 11 do 12:30 sati.

Prekidi struje u

METAJNI I ZUBOVIĆIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. LISTOPADA 2018. U 9:15 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Metajna. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. listopada od9 do 11:30 sati.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Zubovići. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. listopada od 12 do 13 sati

Prekidi struje

U okolici Gospića i Vrhovina

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. listopada 2018. u 9:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Brezovo Polje, Oteš i Rastoka. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. listopada od 8 do 14 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. listopada od 8 do 17 sati.

Prekidi struje

U PLITVIČKIM SELIMA I RAKOVAČKOM SELIŠTU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. LISTOPADA 2018. U 9:20 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Sertić Poljana, Plitvica Selo i Poljanak. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. listopada od 9 do 14 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Rakovačko Selište. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. listopada od 1o do 14 sati.

PREKIDI STRUJE

VRHOVLJANSKOM I SENJSKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
1. listopada 2018. u 12:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. listopada od 8 do 14 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ažić Lokva i Lukovo. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. listopada od 10 do 15 sati.

Prekid struje

NA NOVALJSKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
1. LISTOPADA 2018. U 12:10 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Lun, Tovarnele, Dudići i Jakišnica. Prekid u opskrbi je predviđen: za 3. listopada od 9:30 do 12:30 sati.

Prekidi na

SENJSKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. rujna 2018. u 8:50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja planiraju se radovi 27. rujna od 15:00 do 19:00 sati, te će biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S. S. Kranjčevića, dio Ulice Stara cesta (od vatrogasnog doma do Ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog, Nehajeva, Kolan, Obala kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put, Podbilo, Mrzli Dol, Alan, Sveti Juraj i Lukovo, a na cijelom području grada Senja u navedenom vremenu mogući su kratkotrajni prekidi.

Prekid struje u

KOMPOLJU I PERUŠIĆKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. rujna 2018. u 8:50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kompolje. Prekid u predviđen za 26. rujna id 8 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Bukovac, Prvan Selo i Vukšić. Prekid je predviđen za 27. rujna od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

RAKOVAČKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. rujna 2018. u 13:45 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom rakovačkih naselja: Brajdić Selo, Jelov Klanac i Gornja Močila. Prekid je predviđen za 27. rujna 0d 9:30 do 14 sati.

Prekidi struje idućeg tjedna

OD PERUŠIĆA DO SENJA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. rujna 2018. u 14:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Križpolje.
Prekid u opskrbi je predviđen 24. rujna od 12 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Bukovac, Prvan Selo i Vukšić. Prekid u opskrbi je predviđen 24. rujna od 8 do 14 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kosa Janjačka. Prekid u opskrbi je predviđen 24. rujna od 8 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ažić Lokva i Lukovo. Prekid u opskrbi je predviđen za 25. rujna od 10 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Lipovo Polje.
Prekid u opskrbi je predviđen 25. rujna od 8 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja planiraju se radovi 27. rujna od 15:00 do 19:00 sati, te će biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S. S. Kranjčevića, dio Ulice Stara cesta (od vatrogasnog doma do Ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog, Nehajeva, Kolan, Obala kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put, Podbilo, Mrzli Dol, Alan, Sveti Juraj i Lukovo, a na cijelom području grada Senja u navedenom vremenu mogući su kratkotrajni prekidi.

Prekid struje

NA BRINJSKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. RUJNA 2018. U 11:25 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac. Prekid u opskrbi je predviđen, dana 21. rujna od 8 do 12 sati.

Prekidi struje u

BRINJSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. rujna 2018. u 11 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac. Prekidi u opskrbi su predviđen i za 18, 19. i 2o. rujna od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

KRIŽPOLJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. RUJNA 2018. U 14:20 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Križpolje.
Prekid u opskrbi je predviđen za 14. rujna od 8:30 do 15 sati.

Prekidi struje u

KRIŽPOLJU I NA OTOČKOM I GRAČAČKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. rujna 2018. u 10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Križpolje.
Prekid u opskrbi je predviđen za 13. rujna od 8:30 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Otočac (Donji Grad) te naselja: Kompolje, Hrvatsko Polje, Brlog i Brloška Dubrava. Prekid u opskrbi je predviđen za 14. rujna od 8 do 13 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Bruvno, Cerovac, Deringaj, Kijani, Mazin, Omsica, Rudopolje Bruvanjsko, Tomingaj i Novo Naselje Gračac. Prekid u opskrbi je predviđen za 17. rujna od 7:30 do 12 sati.

Prekid struje u

SRDIĆIMA, KRIŽPOLJU I RUDINCI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. rujna 2018. u 9 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vrhovine (Srdići). Prekid u opskrbi je predviđen za 12. rujna od 8:30 do 17 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Križpolje. Prekid u opskrbi je predviđen za 12. rujna od 8:30 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Rudinka. Prekid u opskrbi je predviđen za 12. rujna od 9 do 14 sati.


Prekid struje u

UDBINSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. rujna 2018. u 15:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom udbinska naselja: Mekinjar, Ćojluk, Srednja Gora i Rebić. Prekid u opskrbi je predviđen za 12. rujna o 9 do 14 sati.

Prekidi struje

NA PODRUČJU PERUŠIĆA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. rujna 2018. u 14 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Perušić (Kaniža i Jurišići). Prekid u opskrbi je predviđen za 11. rujna od 9 do 14 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja Konjsko Brdo i Ivčević Kosa. Prekid u opskrbi je predviđen za 12. rujna od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

KRIŽ KAMENICI I SRDIĆIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. rujna 2018. u 15:05 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Križ Kamenica. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. rujna od 8:30 do 15 SATI.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vrhovine i to selo Srdići. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. rujna od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

RADUČU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7- rujna 2018. u 12:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. rujna od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

LEDENIKU I KUĆIŠTIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
6. rujna 2018. u 21:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ledenik i Kućišta. Prekid u opskrbi je predviđen za 11. rujna od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

METKU I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. rujna 2018. u 15:20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ribnik, Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 6. rujna od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

KORENICI I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. rujna 2018. u 14 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.
Prekid u opskrbi je predviđen za 7. rujna od 12 do 19 sati

Prekidi struje u

KRIŽ KAMENICI, PROZORU I KRUŠKOVCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. rujna 2018. u 9:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Križ Kamenica. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. rujna od 8:30 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prozor.
Prekid u opskrbi je predviđen za 4. rujna od 8:30 do 15 sati.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kruškovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 5. rujna od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

BIŠKUPLJAKU I KRIŽ KAMENICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
31. kolovoza 2018. u 13:55 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Biškupljak (prema sirani). Prekid u opskrbi je predviđen za 3. rujna od 8:30 do 15 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Križ Kamenica. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. rujna od 8:30 do 15 sati.

Prekidi struje u

ALEKSINICI I RADUČU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
31. kolovoza 2018. u 13:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Aleksinica (Filipovići). Prekid u opskrbi je predviđen za 3 rujna od 8:30 do 14 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.
Prekidi u opskrbi je predviđeni su za 3. i 4. rujna od 8 do 14 sati.

Prekidi struje na

LAPAČKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
31. KOLOVOZA 2018. U 13:35 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Nebljusi (Ćepaćuše i Loskun). Prekid u opskrbi je predviđen za 5. rujna od 9 do 17 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Kestenovac, Korita, Donji Štrbci, Gornji Štrbci i dio naselja Birovača. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. i 4 rujna od 9 do 14 sati.

Prekidi struje

PONOVO U RADUČU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
31. KOLOVOZA 2018. U 8:15 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. i 5. rujna od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

KOSTELČEVU SELO I BRLOŠKOJ DUBRAVI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. kolovoza 2018. u 10:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Kostelčevo Selo. Prekid u opskrbi je predviđen za 31. kolovoza od 8:30 do 10:30 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Brloška Dubrava. Prekid u opskrbi je predviđen za 31. kolovoza od 11:30 do 13:30 sati.

Prekid struje u

Kalanjima u Brinju

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. kolovoza 2018. u 8:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Brinje (Kalanji). Prekid u opskrbi je predviđen za 31. kolovoza od 8:30 do 15 sati.

Prekidi struje u

GOSPIĆKIM ZAPADNIM SELIMA I U KALANJIMA U BRINJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. kolovoza 2018. u 12 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Kalinovača, Donja Pazarišta, Mala Plana, Velika Plana, Pazariški Bakovac i Dragnuša.
Prekid u opskrbi je predviđen: za 31. kolovoza od 8 do 14 sati.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Brinje (Kalanji). Prekid u opskrbi je predviđen: za 30. kolovoza od 8:30 do 15 sati.

Prekidi struje u

ŠVICI I LIČKOM LEŠĆU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
28. kolovoza 2018. u 13:50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Švica. Prekid u opskrbi je predviđen za 30. kolovoza od 11 do 13 sati.

Istog dana, odnosno 30. kolovoza struje neće biti u Ličkom Lešću od 8:30 do 10:30 sati.

Prekidi struje u

UDBINI, MUTILIĆU, RIBARICI I CESARICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
28. kolovoza 2018. u 10:55 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za Novo Naselje Udbina i Vrbu Mutilić. Prekid u opskrbi je predviđen za 30. kolovoza od 9:30 do 13 sati.

Povremeni prekidi struje će biti za naselje Ribarica i dio naselja Cesarica 30. kolovoza od 9 do 13 sati.

Prekidi struje u

VUČETIĆIMA, LIPOVU POLJU I RADUČU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
28. kolovoza 2018. u 9:15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Brinje (Vučetići). Prekid u opskrbi je predviđen za 29. kolovoza od 8 do 15 sati.

U Lipovu Polju planira se prekid za 29. kolovoza od 8 do 15 sati.

U Raduču struje neće biti 30. kolovoza od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

RADUČU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. kolovoza 2018. u 13:40 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.
Prekid u opskrbi je predviđen za 29. kolovoza od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

KORENICI I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. KOLOVOZA 2018. U 11:10 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica. Prekid u opskrbi je predviđen za 29. kolovoza od 16 do 18 sati.

PREKID STRUJE U

NIKŠIĆ MOSTU I ŠPORČIĆIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. kolovoza 2018. u 10:50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kompolje (Nikšić Most) i dio naselja Lipovlje (Šporčići). Prekid u opskrbi je predviđen sutra, 28. kolovoza od 8 do 17 sati.

Prekid struje na

CIJELOME PODRUČJU GRADA SENJA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. kolovoza 2018. u 9:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom cijelog područja grada Senja. Prekid u opskrbi je predviđen za sutra, 28. kolovoza u vremenu od 4 do 6 sati.

Prekid struje u

SENJU I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. kolovoza 2018. u 13:15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S. S. Kranjčevića, dio Ulice Stara cesta (od vatrogasnog doma do Ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog, Nehajeva, Kolan, Obala kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put, Podbilo, Mrzli Dol, Alan, Sveti Juraj i Lukovo.
Prekid u opskrbi je predviđen za 28. kolovoza od 4 do 6 sati.

Prekid struje u

ŽUPANJDOLU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. kolovoza 2018. u 11:50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Županjdol. Prekid u opskrbi je predviđen za 27. kolovoza od 8:30 do 15 sati.

Prekidi struje u

RADUČU I LIPOVU POLJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. kolovoza 2018. u 10:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.
Prekid u opskrbi je predviđen je dva dana i to 27. i 28. kolovoza od 8 do 15 sati.

Lipovo Polje neće imati struje 28. kolovoza od 9 do 14 sati.

Prekid struje u

NIKŠIĆ MOSTU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. kolovoza 2018. u 12 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kompolje (Nikšić Most). Prekid u opskrbi je predviđen za 24. kolovoza od 8 do 17 sati.

Prekid struje će biti i 27. kolovoza od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

SADILOVCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. kolovoza 2018. u 13 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Sadilovac.
Prekid u opskrbi je predviđen 27. kolovoza od 9 do 14 sati.

Prekidi struje u

PLAŠĆICI I LETINCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22- kolovoza 2018. u 10:45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Plašćica i Letinac. Prekid u opskrbi je predviđen: 24. kolovoza od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

RAKOVICI I NOVOSELIJI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. kolovoza 2018. u 13:55 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Rakovica. Prekid u opskrbi je predviđen za sutra, 22. kolovoza od 9 do 11 sati.

U naselju Novoselija struje neće biti 23. kolovoza od 9 do 13 sati.

Prekid struje u

RAKOVICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. kolovoza 20. kolovoza 2018. u 14 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Rakovica. Prekid u opskrbi je predviđen za 22. kolovoza od 9 do 11 sati

Prekid struje u

PLAŠĆICI I LETINCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. kolovoza 2018. u 9 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Plašćica i Letinac. Prekid u opskrbi je predviđen za 22. i 23. kolovoza od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

KVARTAMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. kolovoza 2018. u 18:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kvarte.
Prekid u opskrbi je predviđen za 22. kolovoza 9 do 12 sati.

Prekidi struje u

GOSPIĆKIM I BRINJSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. kolovoza 2018. u 10:45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Smiljan, Baćinac, Debelo Brdo i Kolakovica. Prekid u opskrbi je predviđen za 20. kolovoza od 9 do 13 sati.

Prekid u opskrbi električnom energijom za naselja Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac previđen je za 20. kolovoza id 8 do 17 sati.


Prekid u opskrbi električnom energijom naselja Pavlovac Vrebački previđen je za 21. kolovoza od 9 do 15 sati.

Prekid u opskrbi električnom energijom za naselja Plašćica i Letinac predviđen je za 21. kolovoza od 8 do 17 sati. (LpS)

Prekidi struje u

KORENICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. kolovoza 2018. u 12:45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Korenica Trga sv. Jurja, Riječka i Gospićka ulica. Prekid u opskrbi je predviđen za 16. kolovoza u vremenu od 8 do 12 sati.

Prekid struje u

KONJSKOM BRDU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. kolovoza 2018. u 12:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Konjsko Brdo. Prekid u opskrbi je predviđen za 14. kolovoza od 9 do 10 sati.

Prekid struje u

PROKIKAMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. kolovoza 2018. u 12:40 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prokike. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. kolovoza od 8:30 do 14 sati.

Prekidi struje u

OKOLICI BRINJA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. kolovoza 2018. u 12_40 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. kolovoza od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

PROKIKAMA I VELIKOM KUTU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. kolovoza 2018. u 14:45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prokike. Prekid u opskrbi je predviđen je 8. kolovoza od 8:30 do 15 sati.

Veliki Kut (Križpolje) neće imati struje 9. kolovoza od 8 do 18 sati.

Prekid struje u

PROKIKAMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
6. kolovoza 2018. u 15:05 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prokike. Prekid u opskrbi je predviđen za 7. kolovoza od 8:30 do 15 sati

Prekidi struje

PO LIČKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. kolovoza 2018. u 18:45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Bogunica, Raduč i Kruškovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 6. kolovoza od 8 do 14 sati.

Istog dana, 6. kolovoza, struje neće imati L.Kaldrma, Tiškovac, Ševina Poljana i Dnopolje. Prekid u opskrbi je predviđen dana u vremenu 8 do 15 sati.


Struje neće imati Donja Pazarišta, Dubrava, Kalinovača, Podastrana, Velika Plana, Mala Plana, Pozariški Bakovac i Dragnuša. Prekid u opskrbi je predviđen za 7. kolovoza u vremenu od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

JEZERCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. KOLOVOZA 2018. U 9:15 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jezerce. Prekid u opskrbi je predviđen za 6. kolovoza od 9 do 15 sati.

Prekid struje u

JEZERANIMA, PONORIMA I D. PAZARIŠTU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
1. kolovoza 2018. u 14:15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jezerane kraj Brinja. Prekid u opskrbi je predviđen za 2. kolovoza od 8:30 do 16 sati.

U Ponorima struje neće biti 2. kolovoza od 8:30 do 14:30 sati.

U Donjim Pazarištima struje neće biti 3. kolovoza od 8 do 14 sati.

Prekidi struje

OD KAPELE DO MORA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
31. srpnja 2018. u 18 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jezerane (općina Brinje). Prekid u opskrbi je predviđen 1. kolovoza od 8:30 do 16 sati.

Istog dana neće biti struje i u Bukovlju od 9 do 15 sati

U Ažić Lokvi i Lukov u struje neće biti 2. kolovoza od 6 do 9 sati.

U Velikom Kutu kraj Brinja struje neće biti 3. kolovoza od 8 do 18 sati.

Prekidi struje

U BILAJU I SUSJEDNIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. srpnja 2018. u 15:05 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bilaj. Prekid u opskrbi je predviđen 1. kolovoza od 9 do 13 sati.

Istog dana mogući su prekidu u opskrbi električnom energijom za naselja Ribnik, Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac. U vremenu od 8 do 17 sati.

Prekidi struje

U RIBNIKU, METKU I OKOLICI TE U KOMPOLJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. srpnja 2018 . u 9:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ribnik, Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 31. srpnja od 8 do 17 sati.

Naselje Kompolje od škole prema Brlogu neće imati struje 31. srpnja u vremenu od 9 do 15 sati.

Prekidi struje u

VUKAVI, LJUBOVU, DUBRAVI I OTOČCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. srpnja 2018. u 11:15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Vukava i Ljubovo. Prekid u opskrbi je predviđen za 28. srpnja od 8 do 15 sati.

Naselje Dubrava neće imati struje 30. srpnja od 8 do 13 sati, a dio naselja Otočac od 11 do 19 sati.

Veliki Kut kraj Križpolja struje neće imati 30. srpnja od 8:30 do 14:30 sati.

Prekidi struje u

OKOLICI SRBA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26. srpnja 2018. u 13 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Gornji Srb, Kunovac, Kupirovo i Klanac Repetitor (općina Gračac). Prekid u opskrbi je predviđen:
30. srpnja od 8 do 17 sati.

Prekidi struje u

LIPICAMA, NEKIM SELIMA GOSPIĆA I U CESARICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. SRPNJA 2018. U 12:35 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lipice kraj Brinja. Prekid u opskrbi je predviđen 26. srpnja od 8:30 do 14 sati.

Istog dana, 26. srpnja, struje neće biti ni u Vukavi i Ljubovu od 8 do 14 sati.

Velika Plana u Pazarištu neće imati struje 27. srpnja od 10 do 14 sati.

U Pavlovcu i Mogoriću struje neće biti 27. srpnja od 8 do 14 sati.

Cesarica kraj Karlobaga neće imati struje 27. srpnja od 8 do 13 sati.

Prekidi struje u

ŽUTOJ LOKVI I NA PODRUČJU OPĆINE VRHOVINE

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. srpnja 2018. u 11:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Žuta Lokva. Prekid u opskrbi je predviđen za 25. srpnja od 8:30 do 13 sati.

Na području općine Vrhovine prekid u opskrbi je predviđen je za 27. srpnja od 9 do 11 sati.

Prekidi struje u

KOLAKOVICI, D. BRDU I OKOLICI SRBA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. srpnja 2018. u 15:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Debelo Brdo i Kolakovica. Prekid u opskrbi je predviđen za 25. srpnja od 8:30 14 sati.

U okolici Srba struje neće imati Gornji Srb, Kunovac, Kupirovo i Klanac Repetitor (općina Gračac). Prekid u opskrbi je predviđen za 26. i 27. srpnja u vremenu od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

LIPICAMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. srpnja 2018. u 12:40 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lipice (Općina Brinje).
Prekid u opskrbi je predviđen za 24. srpnja od 8:30 do 14:30 sati.

Prekidi struje

U LIČKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. srpnja 2018. u 17:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom u više naselja na području Ličko-senjske županije:

Na gospićkom području predviđen je prekid u Poslovnoj zoni Smiljansko polje, te za dio Pazariške ulice od kbr. 127 do 159. u Podgorcima i Čanić Gaju od 8:30 do 12 sati.

Prekid u Debelom Brdu previđen je za 23. srpnja od 8 do 17 sati.

Prekid u Prozor predviđen je za 23. srpnja od 8 do 17 sati.

Prekid u Vukavi i Ljubovu predviđen je za 23., 24. i 25. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekid u Ribniku predviđen je za 24. i 25. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekid u Kuterevu predviđen je za 24. i 25. i 26 srpnja od 8 do 17 sati.

Prekidi u Počitelju, Metku, Papuči, Raduču i Kruškovcu predviđen je za 25. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekidi struje u

VUKAVI I LJUBOVU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
19. srpnja 2018. u 17:25 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Vukava i Ljubovo. Prekid u opskrbi je predviđen za 21. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

ČARAPOVU SELU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
19. SRPNJA 2018. U 12:20 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Stajnica - Čarapovo Selo (Općina Brinje). Prekid u opskrbi je predviđen je za 20. srpnja u vremenu od 12 do 15 sati.

Prekidi struje

U PROZORU I RIBARICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. srpnja 2018. u 14 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prozor. Prekidi u opskrbi su predviđeni za 20. i 21. srpnja u vremenu od 8 do 17 sati.

Dio Ribarice neće imati struju 20. srpnja od 7 do 7:30 sati.

Prekid struje u

AŽIĆ LOKVI I LUKOVU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. srpnja 2018. u 12 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ažić lokva i Lukovo. Prekid u opskrbi je predviđen za 23. i 24. svibnja od 5 do 10 sati.

Prekidi struje u

OKOLICI SRBA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. srpnja 2018. u 11:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Gornji Srb, Kunovac, Kupirovo i Klanac Repetitor (općina Gračac). Prekidi su planirani za 19., 20., 23. i 24. srpnja u periodu od 8 do 17 sati.

Prekidi struje u

VREPCU, VUKAVI i LJUBOVU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. srpnja 2018. u 12:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom na području dijela naselja Vrebac 19. srpnja 9 do 12 sati.

Istog dana, 19. srpnja u vremenu od 8 do 14 sati struje neće biti u Vukavi i u Ljubovu.

Prekidi struje

NA PODRUČJU SRBA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. srpnja 2018. u 11:25 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Gornji Srb, Kunovac, Kupirovo i Klanac Repetitor (općina Gračac). Prekid u opskrbi je predviđen za 18. srpnja od 8 do 17 sati.

Prekidi struje u

VUKAVI I LJUBOVU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. SRPNJA 2018. u 16:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Vukava i Ljubovo. Prekid u opskrbi je predviđen za 17. i 18. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekid struje

U JUŽNOJ LICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. srpnja 2018. u 12 sati

Gospić - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Gornji Srb, Kunovac, Kupirovo i Klanac Repetitor (općina Gračac). Prekid u opskrbi je predviđen za 16. i 17. srpnja od 8 do 17 sati.

Prekid struje

PONOVO KUPIROVO

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. srpnja 2018. u 13:25 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kupirovo (općina Gračac). Prekid predviđen za 13. srpnja od 8 do 17 sati.

Prekid struje

PONOVO U PEZELJIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. srpnja 2018. u 15:4o sati

GOSPIĆ - Zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže u prekidu će biti opskrba električnom energijom na području dijela naselja Smiljansko Polje - Pezelji. Prekid se planira za 11. srpnja u vremenu od 8 do 17 sati.

Uz Teslin sutrašnji rođendan

NOVI ZNANSTVENI SKUP U SMILJANU

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. SRPNJA 2018. U 13:30 SATI

ZAGREB - Hrvatska elektroprivreda kao baštinik izuma Nikole Tesle i ove godine sudjeluje u obilježavanju 10. srpnja rođendana ovog nacionalnog velikana i svjetskog genija.

Uz brojne manifestacije u Hrvatskoj i svijetu Teslino dostignuće se obilježava i u njegovom rodnom Smiljanu znanstveno-stručnim skupom na temu Nasljeđe Nikole Tesle - pametne tehnologije i energetska učinkovitost. Organizator skupa je Veleučilište Nikole Tesle iz Gospića, čija je misija da se ime Genija iz Smiljana jasnije veže uz Liku i Hrvatsku te da se svake godine na njegov rođendan na Veleučilištu koje nosi njegovo ime okupe znanstvenici i stručnjaci kako bi predstavili najnovija dostignuća iz područja inovacija, pametnih tehnologija i energetske učinkovitosti.

Sudionike skupa tako očekuje panel rasprava "Pametni gradovi, pametne mreže i pametno mjerenje za povećanje energetske učinkovitosti" na kojoj sudjeluju predstavnici ministarstava, znanstvenih institucija i HEP-Operatora distribucijskog sustava. Predstavnici HEP-Operatora distribucijskog sustava okupljenima će, također, prezentirati najnovija dostignuća s područja energetski učinkovitih transformatora, korištenja pametnog mjerenja električne energije za povećanje energetske učinkovitosti te utjecaju pametnih tehnologija na vođenje distribucijske mreže. S druge strane, predstavnici HEP ESCO-a i HEP-a d.d. održat će predavanja o evoluciji energetskih usluga u doba digitalnih tehnologija te razvoju projekta elektromobilnosti u Hrvatskoj. Hrvatska elektroprivreda i Veleučilište Nikole Tesle ovim događajem nastoje promicati važnost nasljeđa velikog izumitelja te vrijednosti koje se vežu uz njegov doprinos u razvoju suvremenog svijeta. (hep)

Prekidi struje u

Z. VAROŠI, D. KANIŽI I R. PUTU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. srpnja 2018. u 13:10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dijela naselja u okolici Gospića i to: Zdunić Varoš, Donja Kaniža i u Ulici Put pobjede hrvatske garde. Prekid u opskrbi je predviđen za 11. srpnja u vremenu od 9 do 13 sati.

Prekid struje

U PEZELJIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
6. srpnja 2018. u 14:45 sati

GOSPIĆ - Zbog planiranih radova na području dijela naselja Smiljansko Polje - Pezelji biti će prekid struje 9. srpnja od 8 do 17 sati.

Prekid struje

PONOVO U KUPIROVU

6. srpnja 2018. u 9:35 sati, dopuna 9. srpnja u 13:15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kupirovo (općina Gračac). Prekid u opskrbi je predviđen za 11. i 12. srpnja od 8:00 do 17:00 sati.

Prekidi struje u

KUPIROVU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
5. srpnja 2018. u 8:50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kupirovo (općina Gračac). Prekidi se predviđaju 9. i 10 srpnja u vremenu od 8 do 17 sati.

Prekid struje u

SMILJANSKOM POLJU - PEZELJI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. srpnja 2018. u 17:40 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom na području dijela naselja Smiljansko Polje - Pezelji. Prekid u opskrbi je predviđen je za 5. srpnja u vremenu od 8 do 17 sati.

U Pezeljima neće biti struje i 6. srpnja u vremenu od 8 do 17 sati.

Prekidi struje u

NOVALJI I LIČKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. srpnja 2018. u 13:25 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom na području grada Novalje: Ulica S. S. Kranjčevića (trgovački centar Plodine), Ulica Brneštre, Ulica Ivana Gundulića, dio Zadarske ulice, dio Ulice Obala Petra Krešimira IV. Prekid je predviđen za 6. srpnja u periodu od 8:30 do 11:30 sati. Nakon toga struje neće biti u dijelu Zadarske ulice, Ulici Murvica, dijelu Ulice obala Petra Krešimira IV., dio Ulice kralja Stjepana Držislava i Šetalište hrvatskih mornara u periodu od 11:30 do 14 sati.

Konjsko Brdo kod Perušića struje neće imati 5. srpnja od 9 do 13 sati, a Smiljansko Polje-Pezelji 4. srpnja 8 do 17 sati. Mogorić struje neće imati 6. srpnja od 9 do 13 sati, a Kupirovo 5. srpnja od 8 do 17 sati, u Kupirovu struje neće biti i 6. srpnja od 8 do 17 sati.

Prekidi struje

U OKOLICI GOSPIĆA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. srpnja 2018. u 14:50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom na području dijela naselja Smiljansko Polje - Pezelji i na području Kruškovca. Prekid u opskrbi je predviđen je za sutra, 3. srpnja u periodu od 8 do 17 sati.

Prekidi struje u

SENJSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. srpnja 2018. u 14:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom na području naselja Klarićevac, Vrataruša, Kosova Buljina, Šušanj, Butković Dolac, Francikovac, Veljun, Škopci, Serdari, Šojatski Dolac i Gorica. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

LIČKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. lipnja 2018. u 14:25 sat

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dijela gospićkog naselja Aleksinica. Prekid u opskrbi je predviđen za 2. srpnja od 8 do 15 sati.

HEP planira i prekide struje u otočačakim selima i to 2. i 3. srpnja: Škare, Petrinić Polje i Dabar koja ta dva dana neće imati struje u vremenu od 9 do 15 sati.

Prekidi struje ponovo u

RADUČU I KRUŠKOVCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. lipnja 2918. u 16:20 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dijela naselja Raduč (Međuvođe) i u Kruškovcu. Prekid u opskrbi je predviđen 28. lipnja u periodu od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

RADAUČU, GOSPIĆU I LIPAMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26. lipnja 2018. u 13:00 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dijela naselja Raduč (Međuvođe). Prekid u opskrbi je predviđen za 27. lipnja u periodu od 8 do 15 sati.

Na području naselja Gospić u Budačkoj ulici od kućnog broja 130 do 303 struje neće biti 28. lipnja od 8 do 10 sati, a na području Lipa od kbr. 12 do 23 struje neće biti 29. lipnja u periodu od 9 do 14 sati.

Prekid struje u

KRUŠKOVCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. lipnja 2018.

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dijela naselja Kruškovac. Prekid u opskrbi je predviđen 26. i 27. lipnja u periodu od 8:00 do 15:00 sati.

Prekid struje u

VODOTEČU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. lipnja 2018. u 11:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vodoteč (Brdari). Prekid u opskrbi je predviđen je dana 27. lipnja od 08:00 do 13:00 sati.

Prekid struje na

PODRUČJU OPĆINE VRHOVINE

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. lipnja 2018. u 9:45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom područja općine Vrhovine. Prekid u opskrbi je predviđen dana 27. lipnja u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Prekid struje

U KRUŠKOVCU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. LIPNJA 2018. U 13 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dijela naselja Kruškovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 21. lipnja 08:00 do 17:00 sati.

Prekid struje u

DIJELU BUNICE

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. lipnja 2018. u 16 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dijela naselja Bunica (prema moru). Prekid u opskrbi je predviđen za 20. lipnja 08:00 do 17:00 sati.

Prekid struje

Na senjskom području

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. LIPNJA 2018. U 7:40 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Bunica, a povremeno i naselja: Bilićevica, Pijavica i Sveta Jelena. Prekid u opskrbi je predviđen za 19. lipnja u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

PREKIDI U SENJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11- lipnja 2018. u 10:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Kolan, Nehajeva, S. S. Kranjčevića, Križ, dio Trga Cilnica, dio Obale dr. Franje Tuđmana, dio ulice Stara cesta, Kaetana Knežića, Stolačko naselje, Višala i tvrđava Nehaj. Prekid u opskrbi je predviđen za 13. lipnja od 10 do 11 sati.

Prekidi struje

U MILETIĆ GAJU I LIPAĆU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. LIPNJA 2018. U 9:15 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom lovinačka naselja Miletić Gaj i Lipać. Prekid u opskrbi je predviđen 13. lipnja 2018. u vremenu 8:00 do 14:00 sati.

Prekid struje u

VRHOVINAMA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
5. lipnja 2018. U 12:35 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže na području naselja Vrhovine da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dio Senjske Ulice i to od centra prema Zalužnici. Prekid u opskrbi je predviđen za sutra, 6. lipnja u periodu od 11 do 15 sati.

Prekidi struje

U UDBINSKIM SELIMA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. lipnja 2018. u 13:30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom udbinskog naselja Visuć. Prekid u opskrbi je predviđen 6. lipnja u vremenu od 8 do 15 sati.

Idućeg dane, 7. lipnja, planira se prekid u slijedećim udbinskim selima: Mekinjar, Ćojluk, Kurjak, Srednja Gora, Komić, Ondić i Poljice. U istom vremenskom periodu od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

SVETOM ROKU I NETECI

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
1. lipnja 2018. u 12:20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom lovinačkog sela Sveti Rok 4. lipnja u vremenu od 8 do 14 sati, a gračačkog sela Neteka od 9 do 15 sati.

Prekid struje u

Donjoj Kladi

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
28. svibnja 2018. u 10:45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dio naselja Donja Klada (Biluća). Prekid u opskrbi je predviđen za 29. svibnja u vremenu od 9 do 17 sati.

Prekid struje u

SVETOM ROKU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. svibnja 2018. u 11:20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Sveti Rok. Prekid u opskrbi je predviđen 29. svibnja od 9:00 do 13 sati.

Prekidi struje u

SMOLJANCU I KORANI

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. svibnja 2018. u 11 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom plitvičkih naselja Smoljanac i Korana. Prekid u opskrbi je predviđen za 29. svibnja od 8 do 15 sati.

Prekidi struje

U DONJEM BABINU POTOKU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. SVIBNJA 2018. U 11 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Donji Babin Potok. Prekidi su predviđen 25, 28. i 29. svibnja od 8:30 do 15 sati.

Prekid struje

U GOSPIĆU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. SVIBNJA 2018. U 8:25 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Brioni i dio Ulice kralja Petra Krešimira 4. (od semafora do mosta).
Prekid u opskrbi je predviđen za 28. svibnja u vremenu od 9 do 11 sati.

Prekidi struje

NA PODRUČJU NOVALJE

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. svibnja 2018. u 15:40 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Škuncini Stani - Južni 25. svibnja u vremenu od 10 do 13 sati.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom Hotel Liburnija i Slatinska Ulica. Prekid je planiran za 25. svibnja od 9 do 14 sati.

Prekidi struje u

MEZINOVCU, BUNIĆU, DEBELOM BRDU I NA ŠIREM GOSPIĆKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. svibnja 2018. u 10:45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Mezinovac 22. svibnja od 11:00 do 14:00 sati.

Idućeg dana, 23. svibnja, struje neće imati Bunić i Debelo brdo u periodu od 8:30 do 14 sati.

Na gospićkom području prekid struje u Čanić Gaju, Trnovačka ulici, Kaniži od kbr. 1 do kbr. 28. i Kaniška ulica od br. 104 do br. 170. biti će 26. svibnja od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

NIKŠIĆIMA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. svibnja 2018. u 15;25 sati

GOSPIĆ - U prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Široka Kula (Nikšići) predviđen je 22. svibnja 9 do 12 sati.

Prekid struje u

D. B. Potoku

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. srpnja 2018. u 15:15 sati

GOSPIĆ - Zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže u prekidu će biti opskrba električnom energijom naselja Donji Babin Potok i to 17.svibnja od 8:00 do 16sati, 18. svibnja 8 do 16 sati i 19. svibnja 8 do 16 sati

Za naše male genijalce

NOVA RAČUNALA ZA KOSINJANE

HEP je gornjokosinjskoj školi poklonio dva računala.

 
 
Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14- svibnja 2018. u 16:35 sati

GORNJI KOSINJ - U četvrtoj godini provedbe akcije "Za naše male genijalce", Hrvatska elektroprivreda donira ukupno 100 novih računala za 31 osnovnu školu u Hrvatskoj. Jedna od njih je i Osnovna škola Anža Frankopana, kojoj je HEP donirao dva nova računala.

Škola je poprilično udaljena od središta općine i središta Like. U školi su ukupno 24 učenika koji su do sada radili na pet računala starih između šest i 12 godina. Zrinka Vukelić, ravnateljica Škole, ističe kako su djeca Kosinja, iako malobrojna, izuzetno vrijedna i talentirana.

- Nažalost, računala u školi na kojima bi djeca trebala stjecati znanja i vještine nisu adekvatna za educiranje. Nova računala su nam potrebna kako bi se djeci pružila jednaka šansa za obrazovanje i usavršavanje kakvo imaju u drugim dijelovima Hrvatske.- kaže ravnateljica Vukelić.

Uključujući ovogodišnji donacijski ciklus, HEP je od početka provedbe akcije "Za naše male genijalce" 2015. godine, osigurao donaciju od čak 250 novih računala za učenike 73 osnovne škole diljem Hrvatske. Izabrane su škole koje nemaju niti jedno računalo, imaju velik broj učenika po računalu ili se nalaze na područjima od posebne državne skrbi.

- Izuzetno nam je drago što smo u četiri godine provedbe akcije dali doprinos osiguravanju uvjeta za bolji razvoj i napredak najmlađih kako u Lici, tako i ostalim dijelovima Hrvatske gdje je to bilo potrebno. - izjavila je prilikom primopredaje računala Sandra Lučić Doko iz Sektora za kapitalne investicije Hrvatske elektroprivrede d.d.

HEP je pokrenuo nacionalnu akciju "Za naše male genijalce 2015. godine u suradnji s Narodnim radijem i s ciljem osiguravanja boljih uvjeta informatičkog obrazovanja za što više učenika, ali i senzibiliziranja javnosti o stanju informatičke opreme u hrvatskim osnovnim školama. (HEP)

Prekidi struje

NA KOSINJSKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. SVIBNJA 2018. U 10:40 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dio naselja Donji Kosinj (Vukelići) 16. svibnja u vremenu od 9 do 12 sati.

Do prekidu u opskrba električnom energijom naselja Kućišta (Kosinj) može doći istog dana, odnosno 16. svibnja, u periodu između 11 i 14 sati.

Prekidi struje u

PAZARIŠTIMA I TRNAVCU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. svibnja 2018. u 9:15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Bakovac Pazariški i Dragnuša 15. svibnja u vremenu 9:00 do 14:00 sati.

Koreničko naselje Trnavac neće imati struje 16. svibnja u vremenu od 8:30 do 15 sati.

Prekid struje

U BAKOVCU PAZARIŠKOM

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. svibnja 2018.

GOSPIĆ - Zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže u prekidu će opskrba električnom energijom naselja, odnosno strujom, Bakovca Pazariškog 9. svibnja od 9 do 14 sati.

Prekidi struje

U KORENICI

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. svibnja 2018. u 9:30 sati

GOSPIĆ - Zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti će ulica Josipa Jovića, Korenica 9. i 10. srpnja u vremenu od 9 do 14 sati.

Prekid struje u

ŠIROKOJ KULI

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. svibnja 2018. u 14:45 sati

GOSPIĆ - Široka Kula neće imati struje 9. svibnja od 9 do 13 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419.

Prekidi struje

U PAZARIŠKIM SELIMA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. svibnja 2018. u 13 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja: Kalinovača, Donja Pazarišta, Mala Plana, Velika Plana, Pazariški Bakovac i Dragnuša da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 4. svibnja 9:00 do 17:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje u

SMILJANU I BAĆINCU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. travnja 20018. u 21:00

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Smiljan i Baćinac da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 2. svibnja od 8:30 do 14:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje

NA PAZARIŠKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. travnja 2018. u 10:15 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja: Kalinovača, Donja Pazarišta, Mala Plana, Velika Plana, Pazariški Bakovac i Dragnuša da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 27. travnja od 09:00 do 14:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje u

SENJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. travnja 2018. u 13:40

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 26. travnja od 10:00 do 12:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: Kolan, Nehajeva, S. S. Kranjčevića, Križ, dio Trga Cilnica, dio Obale dr. Franje Tuđmana, dio Ulice Stara cesta, Kaetana Knežića, Stolačko naselje, Višala i Tvrđava Nehaj.

Ponovo u

BUDAKU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. travnja 2018. u 13:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Budak da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 26. travnja od 9:00 do 14:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje u

BAKOVCU PAZARIŠKOM

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. travnja 2018. u 11:15 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Bakovac Pazariški da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 25. travnja od 10:00 do 12:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

HEP i zaštita okoliša

PEDESETA PUNIONICA STRUJE

U Gospiću je danas otvorena pedeseta punionica električne energije za automobile.

Puštanje u rad strujne puniopnice/Snimio Marko Čuljat Lika press
Puštanje u rad strujne puniopnice/Snimio Marko Čuljat Lika press
Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. travnja 2018. u 14 sati

GOSPIĆ - Ćorić Ćorić, zaštite okoliša u društvu lokalnih čelnika prisustvovao je početku rada pedesete punionice električne energije, ELEN, koju je postavio HEP. Na parkiralištu u Kaniškoj ulici, jednoj od glavnih gradskih prometnica, HEP je postavio punionicu za električne automobile.

Do daljnjeg je korištenje struje, odnosno električne energije za automobile - besplatno. Nažalost, u Gospiću izgleda da ima sam jedan elektro-automobil i ponešto hibridnih.

HEP se potrudio i danas je u ličkoj metropoli bio jedan Rimčev i Fauweov Golf na struju. Jasno, automobil Rimca je izazvao veliku pozornost i zasjenio, među Ličanima popularnog Golfa. Za volanom automobila sjedao je ministar Ćorić, a suputnici na parkingu bili su mu župan Darko Milinović i gradonačelnik Karlo Starčević.

ELEN punionica u Gospiću postavljena je temeljem Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje električnih vozila, gdje je Grad Gospić osigurao pravo služnosti za dva parkirna mjesta, a HEP nabavio, ugradio i pustio u pogon punionicu uz tehničku podršku Elektrolike Gospić. Punionica snage 22 kW AC omogućava punjenje dva vozila priključkom Mode 3 Type 2. Za vrijeme razvojne faze projekta punjenje se ne naplaćuje.

Hepovci su najavili daljnju izgradnju punionica koje Europa sufinancira sa 85 posto sredstava. U planu je da se na autocestama postave brze punionice što će ovisiti i o tehnologiji automobilskih baterija. (MaČ)

Prekid struje u

BUDAKU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. travnja 2018. u 13:05

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Budak da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 23. travnja od 8:30 do 14:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje u

GRAČACU I OKOLICI

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. travnja 2018. u 10:10 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja općine Gračac da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 25. travnja od 9:00 do 12:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti naselje Gračac, a od 09:00 do 15:00 sati ostalo područje općine Gračac.

Prekidi struje u

KORENIČKIM SELIMA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. travnja 2018. u 8:25 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja: Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko i Rešetar, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 24. travnja od 9:00 do 13:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

U ZAVOĐAMA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
19. travnja 2018.

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Zavođe da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 20. travnja od 10 do 12 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

NA UDBINSKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
19. travnja 2018. u 7:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 21. travnja od 8:00 do 12:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Bunić, Šalamunić, Svračkovo Selo, Jagodnje, Podlapača i Debelo Brdo, a od 8:00 do 14:00 sati ostalo područje općine Udbina.

Prekid struje u

U OKOLICI GOSPIĆA, PERUŠIĆA I KORENICE

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. travnja 2018. u 9:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Konjsko Brdo i Ivčević Kosa da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 20. travnja od 9:00 do 13:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Istog dana struje neće biti u Kapeli Koreničkoj i Rudanovcu i to od 9 do 14 sati.
Gospićka naselja Budak i Stari Lički Osik struje neće imati od 8 do 14 sati.
Županjdol neće imati struje od 9 do 14:30 sati, a Ramljane, Janjče i Čanak od 10 do 13 sati.Prekidi struje

U OKOLICI GOSPIĆA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. travnja 2018. u 11:40 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Budak i dio naselja Stari Lički Osik da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 18. travnja od 9:00 do 14:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije. Istog dana bez struje će od 10 do 12 sati biti Filipovići.

Prekid struje

NA PODRUČJU OPĆINE VRHOVINE

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. TRAVNJA 2018. U 12:10 SATI

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce u Vrhovinama i na cijelom općinskom području da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 19. travnja od 9:00 do 13:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje u

SVETOM ROKU I LIČKOM CERJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. travnja 2018. u 11:50 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Sveti Rok i Ličko Cerje, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 18. travnja od 09:00 do 13:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

NA PODRUČJU BRINJA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. travnja 2018. u 9:10 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja općine Brinje da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 17. travnja od 9:00 do 13:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

NA PAZARIŠKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. travnja 2018,. U 20:45 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja: Donja Pazarišta, Mala Plana, Velika Plana, Pazariški Bakovac i Dragnuša da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 13. travnja od 8:30 do 14:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje na

KORENIČKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. travnja 2018. u 3:25 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 14. travnja od 9:00 do 13:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

PREKIDI STRUJE

U ŽABICI I ZDUNIĆ VAROŠI

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. travnja 2018. u 15 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Gospića, da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 12. travnja od 9:00 do 12:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Žabica od kbr. 50 do kbr. 82 i dio naselja Zdunić Varoš od kbr. 16 do kbr. 125.

PREKIDI STRUJE

NA KARLOBAŠKOM I OTOČKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. travnja 2018. u 10:40 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja karlobaških naselja: Vidovac, Kućišta, Ledenik, Šušanj, Konjsko i Baške Oštarije, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 12. travnja od 9:00 do 13:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

U istočnim otočkim naseljima: Ličko Lešće (Gornje), Ramljane i Čanak, neće biti struje dana 13. travnja od 9:00 do 13:00 sati.

Prekid struje

U PLITVIČKIM SELIMA I U OPĆINI RAKOVICA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. TRAVNJA 2018. U 13:30 SATI

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog redovitog godišnjeg pregleda i održavanja elektroenergetskog postrojenja dana 11. travnja biti obustavljena isporuka električne energije: od 8:00 do 12:00 sati za područje naselja: Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička Jezera, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Vaganac, a od 8:00 do 15:00 sati za područje naselja:Smoljanac, Rastovača, Korana i cijelo područje općine Rakovica.

Prekid struje

NA LAPAČKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
6. travnja 2018. u 11:40 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja općine Donji Lapac, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 10. travnja od 9:00 do 13:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje u

Krasnom Polju

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
5. travnja 2018. u 14:35 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Krasno Polje da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 7. travnja 9:00 do 14:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

PREKIDI STRUJE

NA OTOČAČANSKOM I VRHOVLJANSKOM PODRUČJU

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. travnja 2018. u 13 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 7. travnja od 9:00 do 14:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti područje grada Otočca i područje općine Vrhovine.

Prekidi električne energije

SRB, DEBELO BRDO I BUNIĆ

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. travnja 2018. u 17:40 sati

GOSPIĆ - Elektrolika Gospić izvješćuje kupce s područja naselja Srb, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 6. travnja od 9:00 do 13:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Na području naselja Bunić i Debelo Brdo zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 6. travnja od 8:30 do 14:30 sati biti će obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje

U OKOLICI GOSPIĆA I KORENICE

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. travnja 2018. u 13:25 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Brušane i Rizvanuša da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 5. travnja od 9:00 do 12:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Također izvješćuju kupce s područja naselja: Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski i Keljevo Brdo da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 5. travnja od 7:00 do 15:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

U OKOLICI LOVINCA

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. ožujka 2018. u 12:35 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 3. i 4. travnja od 7:00 do 17:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije za područje naselja: Smokrić, Gornja Ploča, Vranik i Kik.

Dobra vijest iz Elektrolike

KOSINJANI DOBILI STRUJU

Agregati ostaju u pričuvi, zlu ne trebalo.

Električari na poslu
Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26. ožujka 2018. u 14:35 sati

GOSPIĆ - Danas su radnici HEP ODS-a, DP Elektrolika završili posao i na području Kosinja je uspostavljena redovna opskrba električnom energijom iz distribucijske mreže. O tome je upoznat i nadležni stože i druge institucije.

- Narednih dana raditi će se na saniranju nastalih šteta na elektroenergetskim objektima, čišćenjima i drugim poslovima kako bi se osiguralo kvalitetno snabdijevanje potrošača.- kaže Ernest Petry, direktor Elektrolike, dodajući da opreza radi do daljnjeg HEP ODS-a, DP Elektrolika Gospić s terena neće povlačiti agregate iz razloga kako bi u nadolazećem periodu bili pripremljeni u slučaju ponovnog porasta vodnog vala, a sve iz razloga jer se na području Velebita nalaze velike količine snijega, a najava prognoze je da će u nadolazećem periodu doći do naglog zatopljenja popraćenog kišnim padalinama, što bi moglo uzrokovati dodatno otapanje snijega i ponovni rast vodostaja na području Kosinjske doline. (LpS)

VODA I STRUJA U KOSINJU

OSIGURANA STRUJA ZA SVA DOMAĆINSTVA

MAjstor na gotovo potopljenom stupu visokog napona/Foto HEP
MAjstor na gotovo potopljenom stupu visokog napona/Foto HEP
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. ožujka 2018. u 14:35 sati

KOSINJ - Danas kroz podne Elektrolika Gospić izdala je priopćenje o stanju na poplavljenom području i o poduzetim mjerama distribucije električne energije i opskrbu korisnika mreže.

Već drugi dan za redom vodostaj na poplavljenom području Kosinjske doline polako opada, što za sada nažalost ne utječe na stanje vezano uz mogućnost uspostave redovnog stanja u distribuciji električne energije.Proteklih dana su poduzimane aktivnosti prespajanja pojedinih trafo područja (gdje je bilo izvedivo), te je za dio korisnika mreže uspostavljena redovna opskrba električnom energijom.

- Što se tiče distribucije električne energije na još uvijek poplavljenom području stanje je i dalje nepromijenjeno uz napomenu da smo izvršili radnje rasterećenja pojedinih agregata kako bi korisnicima osigurali kvalitetniju opskrbu električne energije iz agregata.Trenutno je još uvijek na području Kosinjske doline isključeno 13 trafostanica TS 10(20)/0,4 kV. Preko agregata je opskrbljeno oko 200 stalnih korisnika mreže, slijedom čega proizlazi da sva kućanstva na poplavom zahvaćenom području imaju osiguranu opskrbu električnom energijom.- izjavio je Ernest Petry, direktor Elektrolike.

U suradnji sa Stožerom civilne zaštite Općine Perušić, te sa ostalim angažiranim službama dogovorena je stalna dostava goriva kućanstvima za agregate koje se dostavlja čamcima. Elektrolika je uvela cjelodnevna dežurstva. Današnje aktivnosti Elektrolike Gospić vezane su za uklanjanje drveća i raznoraznih nakupina s vodiča, kao i na saniranju oštećenja na vodičima i stupovima. (LpS)

Prekid struje

NA PODRUČJU NOVALJE

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. 0žujka 2018. u 10:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Novalje, da će im zbog interventnih radova na elektroenergetskom postrojenju, koje je u nadležnosti HOPS Prijenosno područje Split, dana 24. ožujka od 12:30 do 14:30 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje

NA PODRUČJU SENJA I OKOLICE

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. ožujka 2018. u 16:45 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Senja, da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 24. ožujka od 9:00 do 13:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice i prigradska naselja:
S. S. Kranjčevića, dio ulice Stara cesta (od vatrogasnog doma do ulice Kaetana Knežića, Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog, Nehajeva, Kolan, Obala kralja Zvonimira (dio), Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Sveti Juraj i Lukovo.

Aktivnosti HEP ODS-a Elektrolike Gospić

TIMOVI ČETIRI DANA NA NOGAMA

U Kosinj su stigli agregati a svaki dana dovozi se i gorivo

Ekipe ečektričara postale su korinjskim mornarima
Ekipe ečektričara postale su korinjskim mornarima
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
19. ožujka 2018. u 20:05 sati

Fotografije HEP Elektrolika i HGSS Gospić

KOSINJ - Već četvrti dan, odnosno od 16. ožujka radnici Elektrolike Gospić su cjelodnevnim aktivnostima angažirani na osiguranju opskrbe električnom energijom korisnicima mreže na području Kosinjske doline koje je poplavljenu uslijed naglog zatopljenja koje je uzrokovalo otapanje snijega na Velebitu. U protekla dva dana nove oborine, kiša i snijeg, što dodatno pogoršalo stanje otežava rad mobilnim ekipama.

Zbog visokog rijeke Like i njenih pritoka na vodoslivnom području došlo je do potapanja elektroenergetskih objekata na području Kosinjskog Bakovca, Gornjeg Kosinja, Selišta, Lčipova Polja i drugih naselja. Zbog vode HEP ODS, DP Elektrolika Gospić morala je isključiti 14 trafostanica TS 10(20)/0,4 kV iz distribucijskog sustava.

- Istovremeno s isključivanjem u koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite Općine Perušić, Crvenim križem i ostalim angažiranim institucijama, radnici Elektrolike Gospić ugrađivali si i dalje ugrađuju agregate po kućanstvima, kako bi imala osiguranu minimalnu opskrbu električnom energijom. Poduzete su i mjere prespajanja pojedinih trafo područja (gdje je bilo izvedivo), radi čega je za dodatnih tridesetak korisnika osigurana redovna opskrba električnom energijom. Trenutno je preko agregata opskrbljeno oko 200 stalnih korisnika mreže (stanje na dan 19. ožujka 2018. god. u 16:00 sati), a agregati su dostavljeni i instalirani i u disperziranim kućanstvima.- kaže Ernest Petry, direktor Elektrolike Gospić.

Uz sve ove poslove sa Stožerom civilne zaštite Općine Perušić iskoordinirana je i konstantna dostava goriva kućanstvima za rad agregata koje se dostavlja čamcima, te su uspostavljena cjelodnevna dežurstva. (LpS)

Odgođeni prekidi u Senju

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. ožujka 2018. u 15:25 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Senja da se odgađaju radovi na elektroenergetskom postrojenju najavljeni za dan 17. ožujka od 9:00 do 13:00 sati.


DOLIJALI DILERI

ZA POSAO S DROGAMA ISPITANI NOVALJAC, PLITVIČANIN I KORENIČANIN

Bosanka imala tablete od kojih se može izraditi droga.

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
15. ožujka 2018. u 8:30 sati

GOSPIĆ - Prema informacijama iz Policijske uprave zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama istražen je Novaljac (32). U sklopu kriminalističkog istraživanja izvršena je i pretraga prostorija koje on koristi. Pronađeno 47,3 grama marihuane, dvije drobilice i vaga. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je droga namijenjena za daljnju preprodaju, te je on uhićen i predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je provela kriminalističku istragu jednog Plitvičanina (27) zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te omogućavanje trošenje droga. Obrađen je i jedan Koreničanin (33) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo omogućavanje trošenja droga. Pretragom prostorija koje koristi Plitvičanin pronađeno je 214,7 grama marihuane. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je opojnu drogu nabavio na području Karlovca radi daljnje preprodaje. Dio nabavljene droge prodao je Koreničaninu koji ju je dalje dao na uživanje drugim osobama. Oni su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku, a kaznene prijave dostavljene su nadležnom državnom odvjetništvu.

Na graničnom prijelazu u Ličkom Petrovom Selu policija je kod jedne državljanke BiH (23) pronašla 12 tableta koje je posjedovala bez liječničke dokumentacije, a koje sadrže psihotropnu tvar bromazepam koja se nalazi na popisu opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga. Tablete su uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta od nje oduzete, te joj je uručen obavezni prekršajni nalog. (LpS)

Prekid struje

U SENJU I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. ožujka 2018. u 10 sati, ispravak 15. ožujka 2018. u 8 sati

GOSPIĆ - GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Senja, da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 17. ožujka od 9:00 do 13:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice i prigradska naselja:
S. S. Kranjčevića, dio Ulice Stara cesta (od vatrogasnog doma do ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog, Nehajeva, Kolan, Obala kralja Zvonimira, Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put, Podbilo, Mrzli Dol i Alan.

Zbog planiranih radova 16. ožujka 8:00 do 13:00 sati bez opskrbe električnom energijom biti Ulica kapetana Knežića i dio ulice Višala. Istog dana od 12:00 do 18:00 sati bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Sveti Juraj (Otinje).

Prekidi struje

U GAJCU I SENJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. ožujka 2018. u 13:45 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Gajac, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 14. ožujka od 9:00 do 13:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

U gradu Senju će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 15. ožujka 8:30 do 16:00 sati bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: Dr. Franje Tuđmana,(od Potoka do rotora), Vjenceslava Novaka, Stara cesta (dio) i Frankopanski trg.

PREKID STRUJE

U OKOLICI SV. JURJA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. OŽUJKA 2018. U 10 SATI

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja senjskih naselja: Sveti Juraj, Biljevine, Volarice i Lukovo da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 14. ožujka od 09:00 do 13:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

U SENJSKIM OBALNIM MJESTIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. ožujka 2018. u 122:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 13. ožujka od 9:00 do 13:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Klada, Starigrad i Velike Brisnice.

Prekid struje

U NOVALJI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. ožujka 2018. u 9:45 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Novalje da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 9. ožujka 2018. godine, od 10:00 do 15:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Ponovo prekidi

U SENJSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. ožujka 2018. u 11:40 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Senja, da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 5. ožujka od 8:00 do 16:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Spasovac, Ujča, Planikovac i Kalić.

Prekidi struje

NA SENJSKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. veljače 2018. u 14:50 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Senja, da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 1. i 2. ožujka od 8:00 do 16:00 sati, bez opskrbe električnom energijom povremeno biti slijedeće naselja: Spasovac, Ujča, Planikovac, Kalić, Zakosa i Hrmotine.

Prekid struje

U NOVALJI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26. veljače 2018.

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Novalje, da će im zbog interventnih radova na elektroenergetskom postrojenju, koje je u nadležnosti HOPS Prijenosno područje Split, dana 28. veljače od 13:30 do 15:30 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje

NA LOVINAČKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
1. VELJAČE 2018. U 13:00 SATI

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 5. veljače od 8:00 do 11:00 sati bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Ličko Cerje (donje), Ričice, i dio naselja Štikada.

Dana 5. veljače od 11:00 do 17:00 sati biti će obustavljena isporuka električne energije za naselja: Smokrić. Gornja Ploča, Vranik, Kik i dio naselja Lovinac,

dana 6. veljače od 8:00 do 17:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije za naselja: Smokrić. Gornja Ploča, Vranik i Kik.

Vijest iz HEP-a

LIČKE ELEKTRANE DOBILE CERITIFIKATE

HE Senj i HE Sklope u integriranom sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem HEP-Proizvodnje.

Unutrašnjost HR Sklope u Gornjem Kosin ju/Foto arhiva Lika pressa
Unutrašnjost HR Sklope u Gornjem Kosin ju/Foto arhiva Lika pressa
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
31. siječnja 2018. u 13:30 sati

ZAGREB - U sjedištu Hrvatske elektroprivrede u Zagrebu jučer je održana dodjela certifikata HEP-Proizvodnji za uvedeni integrirani sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015 te sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015, koji su potvrđeni od strane certifikacijske kuće TÜV Croatia.

HEP-Proizvodnja je 5. prosinca 2017. godine objedinila sve sustave upravljanja okolišem i kvalitetom u svim svojim proizvodnim pogonima te je uveden i potvrđen jedinstven sustav na razini cijele Proizvodnje, uključujući između ostalih i hidroelektrane Senj i Sklope.

Certificiranim sustavima upravljanja okolišem i kvalitetom HEP-Proizvodnja svrstava se u moderne, okolišno osviještene tvrtke koje na taj način dokazuju svoju usmjerenost na otkrivanje potencijala za poboljšanja i uštede, povećanje kvalitete proizvoda, poboljšanje ugleda u javnosti, smanjenje rizika u poslovanju, povećanje učinkovitosti procesa, smanjenje mogućnosti negativnog utjecaja na okoliš te usklađenost s propisima zaštite okoliša.

Prednosti uspostave sustava prema ISO normama prepoznate su u HEP-u još 2002. godine kada su započele aktivnosti uvođenja sustava upravljanja okolišem u Termoelektranu-toplanu Zagreb (TE-TO Zagreb), koja je 2005. godine postala i prvi pogon u HEP grupi koji je ishodio certifikat za sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001.

S ukupno 35 certificiranih sastavnica, HEP-Proizvodnja je postala najveći sustav upravljanja okolišem i kvalitetom potvrđen od strane TÜV Croatia. (LpS)

Prekid struje

U VELIKOJ PLANI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
31. siječnja 2018. u 10:25 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Velika Plana da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 2. veljače, od 09:00 do 12:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

U SVETOM ROKU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. siječnja 2018. u 14:20 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Sveti Rok, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 1.veljače od 08:00 do 17:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

U KRASNOM POLJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. siječnja 2018. u 13:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Krasno Polje da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 1. veljače od 10:00 do 11:00 sati, biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje

U VAGANCU I L. P. SELU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. siječnja 2018. u 9:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 31. siječnja od 09:30 do 12:00 sati bez opskrbe električnom energijom biti naselje Vaganac i dio naselja Ličko Petrovo Selo.

Prekidi struje

U PERUŠIĆU I OKO GRAČACA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26. siječnja 2018. u 14:00 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Perušić da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 30. siječnja od 08:00 do 20:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti stambena zgrada na adresi Zrinskog i Frankopana 9.

Na području općine Gračac naselja: Ljubović, Klapavice, Deringaj, Rudopolje Bruvanjsko, Bruvno, Bruvanjski Cerovac i Mazin neće imati struje od 29. do 31. siječnja svakodnevno od 08:00 do 17:00 sati.

Prekid struje

U KOMPOLJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. siječnja 2018. u 13:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 26. siječnja od 09:00 do 11:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti naselje Kompolje.

Prekid struje

U DONJEM KOSINJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. SIJEČNJA 2018. U 12:20 SATI

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 26. i 27. siječnja od 08:00 do 15:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Donji Kosinj Jugovići.

Prekidi struje

U PODUMU I RUDOPOLJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. siječnja 2018. u 12:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 25. listopada od 9:00 do 11:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti otočko naselje Podum. Istog dana bez struje će biti vrhovljansko naselje Rudopolje i to u periodu od 9:00 do 15:00 sati.

Prekidi struje

U DONJEM KOSINJU I NA GRAČAČKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. siječnja 2018. u 10:00 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 24. i 25. siječnja od 08:00 do 15:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Donji Kosinj (Jugovići).

U gračačkim naseljima: Doići, Grab, Malovan, Velika Popina, Nadvrelo, Otrić, Palanka, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Zaklopac, Zrmanja i Zrmanja Vrelo povremeni prekidi struje biti će 24. i 25. siječnja od 08:00 do 17:00 sati .

Na području gračačkih naselja: Ljubović, Klapavica, Deringaj, Rudopolje Bruvanjsko, Bruvno, Bruvanjski Cerovac i Mazin zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, od 25. do 27. siječnja svakodnevno od 08:00 do 17:00 sati biti će obustavljena isporuka električne energije.

Prekid struje

PONOVO U SVETOM ROKU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. siječnja 2018. u 10 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Sveti Rok, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 23. siječnja od 9:00 do 17:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje

U ZAPADNIM DIJELOVIMA GOSPIĆA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
19. siječnja 2018. u 9:30 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 22. siječnja od 9:00 do 11:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: dio Smiljanske (Logorište), dio Pazariške, Smiljan, Baćinac, Čanić Gaj i Poslovna zona Smiljansko polje.

Prekid struje

U SVETOM ROKU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. SIJEČNJA 2018. U 13:30 SATI

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Sveti Rok, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 20. siječnja od 09:00 do 17:00 sati biti obustavljena isporuka električne energije.

Prekidi struje

OD BRINJA DO LOVINCA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. SIJEČNJA 2018. u 14:00 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja općine Brinje, da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 18. siječnja od 9:00 do 11:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti Lovačka ulica i dio Frankopanske (od caffe bar Maka do Hotela).

Dana 18. siječnja od 8:00 do 17:00 sati bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Ričice i dio naselja Štikada, a u tom vremenu moguć je i kratkotrajni prekid isporuke električne energije za područje općine Lovinac.

Gospićko naselje Vrebac struje neće imati 18. siječnja od 9:00 do 11:00 sati.

Prekid struje

U GOSPIĆU I ŠIROJ OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. siječnja 2918. u 14:15 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 15. siječnja od 9:00 do 11:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: dio Smiljanske (Logorište), dio Pazariške, te naselja: Smiljan, Baćinac, Čanić Gaj i Industrijska Zona.

Prekid struje

NA KARLOBAŠKOM PODRUČJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. siječnja 2018. u 19:30 satI

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja općine Karlobag, da je zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 12. siječnja između 10:00 i 11:00 sati moguć kratkotrajni prekid isporuke električne energije.

Prekidi struje

U zapadnim dijelovima Gospića

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. siječnja 2018. u 15:20 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 11. siječnja od 9:00 do 13:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti ulice: Smiljanska od kbr. 67 do kbr.162/A, Dr. Manje Kovačević, Dr. Mile Starčevića, Kralja Tomislava od kbr. 19 do kbr. 66, Oštarska, Davida Starčevića, Katarine Zrinski, Petra Svačića i Logorište.

Prekid struje

U SV. JURJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. siječnja 2018. u 12:15 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce s područja naselja Sveti Juraj da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 11. siječnja godine, od 8:00 do 15:00 sati bez opskrbe električnom energijom biti Ulica Selo i Ulica Nade Babić.

Prekidi struje

U UDBINSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. siječnja 2018. u 14:20 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju od 10. do 12. siječnja svakodnevno od 9:00 do 14:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti udbinska naselja : Mekinjar, Ćojluk, Kurjak, Srednja Gora, Komić, Ondić i Poljice.

Prekid struje

U PROZORU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. siječnja 2018. u 13:40 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 9. siječnja 2018. godine, od 8:30 do 15:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Prozor.

Prekid struje

U PODUMU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. SIJEČNJA 2018. u 13:10 sati

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje kupce da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 3. siječnja od 9:00 do 15:00 sati, bez opskrbe električnom energijom biti naselje Podum.

Prekidi struje

U GOSPIĆU

 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. prosinca 2017.

GOSPIĆ - Elektrolika izvješćuje da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 2. siječnja 2018. godine od 9:00 do 10:00 sati bez opskrbe električnom energijom biti Ulica kneza Jerka Rukavine i dio Kaniške ulice od kbr. 67 do kbr. 105 u Gospiću.