POČETNAElektrolika
KARLOBAŠKOM PODGORJU
UDBINSKIM SELIMA
JURJEVU
VOLARICE
DONJEM LAPCU
RUDOPOLJU BRUVANJSKOM
LUKOVU ŠUGARJU
DONJEM LAPCU
SRBU
PLITVIČKIM SELIMA
VOLARICI I OKOLICI
VOLARICI
SMOLJANCA
PRIZNI
ŠIREM PODRUČJU SENJA

Prekid struje u

KARLOBAŠKOM PODGORJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
4. veljače 2023. u 15.10 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Cesarica od Matić Poda do Pavića. Prekid u opskrbi je predviđen: za 7. veljače od 8 do 15 sati.

Dio sela Cesarica i to: Matić Pod, Primorska Ulica, Drvarica i Oštra Glavica bez struje će biti 6. veljače od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

UDBINSKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. veljače 2023. u 13.30 sati

GOSPIĆ
- Obavještavamo korisnike s područja općine Udbina da će dana 6. veljače zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja:

Od 08:30 do 09:30 sati - Novo Naselje i Vrba Mutilić,
Od 10:00 do 11:00 sati - Pećane
Od 12:00 do 13:00 - Frkašić, Vedašić i Klašnjica

U Šalamuniću i Buniću od kbr.152 do kbr. 171 struje neće biti 7. veljače od 09:00 do 10:00 sati.

Prekid struje u

JURJEVU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. veljače 2023. u 14.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja Svetog Jurja da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: Planikovac, Žarkovići i Spasovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 6. veljače od 8 do 15 sati.


Prekid struje oko

VOLARICE

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. veljače 2023. u 14.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Volarice od Matešić Poda do Zavižana. Prekid u opskrbi je predviđen za 6. veljače od 9 do 11 sati.

Prekidi struje u

DONJEM LAPCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
31. siječnja 2022. u 11.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Donji Lapac da će dana 2. veljače zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice:

- Od 09:00 do 12:00 sati - Maršala Tita, Omladinska, Udbinska cesta od kbr. 2 do kbr. 6 i Trg Nikole Tesle od kbr. 8 do kbr. 9A.

- Od 11:00 do 14:00 sati - Trg Nikole Tesle, Radnička kbr. 1 i 2, Plitvička, Miroslava Krleže i Lička.

Prekid struje u

RUDOPOLJU BRUVANJSKOM

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. siječnja 2022. u 16 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja općine Gračac da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Rudopolje Bruvanjsko. Prekid u opskrbi je predviđen za 1. veljače od 9 do 11 sati.

Prekid u

LUKOVU ŠUGARJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. siječnja 2023. u 14 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja općine Karlobag da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lukovo Šugarje od kbr. 125. do kbr. 181. Prekid u opskrbi je predviđen za 30. siječnja od 9 do 12 sati.

Prekidi struje u

DONJEM LAPCU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26. siječnja 2023. u 13.20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike u Donjem Lapcu da će 30. siječnja zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice:
- Od 09:00 do 12:00 sati - Maršala Tita, Omladinska, Udbinska cesta od kbr. 2 do kbr. 6 i Trg Nikole Tesle od kbr. 8 do kbr. 9A. i
- Od 11:00 do 14:00 sati - Trg Nikole Tesle, Radnička kbr. 1 i 2, Plitvička, Miroslava Krleže i Lička.

Prekidi struje u

SRBU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26- siječnja 2023. u 13.20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja Srba da će 1. veljače zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice:
- Od 09:00 do 12:00 sati - Zagrebačka, Zadarska, Unska, Splitska, R. Boškovića (1-14), M. Krleže (1-3), Miloša Rastovića (1 i 4), Lička, Drvarska (2-4) i Dalmatinska (2-4 i 69) te
- Od 11:00 do 14:00 sati - Vukovarska, Velebitska, Školska, Savska, Riječka, Dubrovačka i Dinarska.

Prekidi struje u

PLITVIČKIM SELIMA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. siječnja 2022. u 14.50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja Plitvica da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Mukinje i dio Jezerce to od kbr. 2 do kbr. 21. Prekid u opskrbi je predviđen je za 26. siječnja od 9 do 12 sati.

Prekidi struje u

VOLARICI I OKOLICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. siječnja 2023. u 14.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Volarice i to za Raču, Vrbane i Žrnovniccu , te Lukovo, Kladu, Starigrad i Stinica dio od Jurkuše do Šegota. Prekid u opskrbi je predviđen za 25. siječnja od 11 do 12.30 sati.

Prekid struje u

VOLARICI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. siječnja 2023. u 14.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Volarice. Prekid u opskrbi je predviđen za 30. siječnja od 9 do 12 sati.

Prekid struje u dijelu

SMOLJANCA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. siječnja 2022. u 16 sati

GOSPIĆ Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Smoljanac od kbr. 19 do kbr. 95. Prekid u opskrbi je predviđen za 13. siječnja od 9 do 13 sati,


Prekidi struje u

PRIZNI

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
1o. siječnja 2023. u 22 sata.

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Prizna i to 12. siječnja Prizna kbr. 22, a kbr. 117 do 143 od 11 do 14.30 sati.

Prekidi struje na

ŠIREM PODRUČJU SENJA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. prosinca 2022. u 13 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Vratnik, a povremeno bez napajanja: Senjska Draga, Mali Stolac, Rončević Dolac, Ljubežine, Veliki Stolac, Žukalj, Gornji Lopci. Prekid u opskrbi je predviđen za 29. prosinca od 8 do 12 sati.