POČETNAwww LSZarhivaGALERIJA LSŽ
BEZ PODRŠKE GOSPIĆA I OTOČCA
PČELARSKA ŠKOLA
SURADNJA NA IZRADI PROGRAMA RAZVOJA CESTOVNE MREŽE
ŽUPANOVA ČESTITKA
15. PROSINCA
PALJENJE DRUGE SVIJEĆE
RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA
OSPOSOBLJAVANJE LOKALNIH ČELNIKA
KONTROLA MADEŽA
SURADNJA NA PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI
PRVA RADIONICA O E-POSLOVANJU
MNOGO POSLA ZA ŽURNE SLUŽBE U OVOJ GODINI
ČUVAJTE SE LIJEČENJA ANTIBIOTICIMA

Županijska inicijativa za plinofikaciju

BEZ PODRŠKE GOSPIĆA I OTOČCA

Sastanak o plinofikaciji Ličko-senjske županije
Sastanak o plinofikaciji Ličko-senjske županije
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. siječnja 2018. u 14:45 sati

GOSPIĆ - Danas je u Kabinetu župana održana sjednica Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za plinofikaciju Ličko-senjske županije.

Tom prigodom je donesen zaključak u svezi obuhvata I. faze plinofikacije Ličko-senjske županije i utvrđen projektni zadatak za izradu idejnog projekta za izgradnju plinskog distribucijskog sustava distribucije plina na području Ličko-senjske županije - I. faza.

Troškove izrade idejnog projekta kao uvjeta za dobivanje potrebnih lokacijskih dozvola i troškove izrade Studije opravdanosti davanja koncesije u iznosu od 300.000 kuna u potpunosti snosi Ličko-senjska županija.

S obzirom da prva faza plinofikacije obuhvaća područje gradova Gospića i Otočca župan je uputio dopis gradovima s zamolbom da se uključe u sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije kako bi prva faza plinofikacije obuhvatila što šire područje. Iz Grada Otočca zaprimljeno je očitovanje da Proračunom Grada Otočca za 2018. godinu nije moguće osigurati sredstva za potporu u provedbi projekta plinofikacije, dok iz Grada Gospića odgovor nije stigao.

Stoga je na današnjoj sjednici Povjerenstva župan zamolio predstavnike gradova da još jednom razmotre mogućnost uključivanja u sufinanciranje troškova projektiranja kako bi ovaj projekt dobio još veću razvojnu komponentu. (LpS)

Županijska inicijativa

PČELARSKA ŠKOLA

Polaznici pčelarske škole iz 2006. godine/Foto arhiva Lika pressa Gospić
Polaznici pčelarske škole iz 2006. godine/Foto arhiva Lika pressa Gospić
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. SIJEČNJA 2018. U 13:30 SATI

GOSPIĆ - Programom potpora poljoprivredi Ličko-senjske županije 2016-2020 godine kao jedna od mjera za provedbu planirana je edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednim gospodarstvima.

Korisnici ove mjere mogu biti fizičke osobe koje obavljaju ili namjeravaju obavljati poljoprivrednu djelatnost na području Ličko-senjske županije. S obzirom na iskazani interes za edukacijom za zvanje pčelar, Ličko-senjska županija provela je postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izobrazbe za zvanje pčelar/ka, i odabrala kao najpovoljnijeg ponuditelja Srednju škola Bedekovčina.

Voditelj stručnog dijela programa izobrazbe biti će prof. dr. sc. Nikola Kezić, dugogodišnji profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Cijena programa izobrazbe po polazniku je tri tisuće kuna, od čega će Ličko-senjska županija sufinancirati tisuću kuna po polazniku.

Na temelju redovnog pohađanja škole i položenog ispita svakom polazniku će se izdati uvjerenje o osposobljenosti za zvanje pčelar/ka u obliku propisanom od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koje se može upisati u radnu knjižnicu.

Trajanje izobrazbe za zvanje pčelara je 120 nastavnih sati , podijeljenih u tri dijela: teoretski dio 35 sati, vježbe 35 sati i praktična nastava 35 sati.

Prvo predavanje i upis u školu održat će se dana 17. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 17.30 u Strukovnoj školi Gospić prvi kat (učionica prometnog smjera) Budačka 24, Gospić.

Školske godine 2005/2006. bila je organizirana pčelarska škola u suradnji s Veterinarskim fakultetom a polazilo ju je 85 pčelara s područja Like, Primorja i Dalmacije.
NA Jeseni u Lici već se 14 godina vrši ocjenjivanje meda. (LpS)

Izgradnja novih prometnica

SURADNJA NA IZRADI PROGRAMA RAZVOJA CESTOVNE MREŽE

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. siječnja 2018. u 15:00 sati

GOSPIĆ - Sutra, 12. siječnja u Kabinetu župana u 9,00 sati župan Ličko-senjske županije Darko Milinović potpisati će Sporazum o suradnji zajedno s Veleučilištem Nikole Tesle u Gospiću i Zavodom za prostorno uređenje na provedbi projekta razvoja cestovne infrastrukure za područje Ličko-senjske županije u sklopu izrade Glavnog plana razvoja prometa regije Sjeverni Jadran.

Ovo je bitan projekt za daljnji gospodarski razvoj Ličko-senjske županije i njezino povezivanje s ostalim dijelovima Republike Hrvatske. Može se slobodno reći kamen temeljac za jačanje gospodarskih aktivnosti na području županije.

Sporazumom Ličko-senjska županija ustupa software vrijedan sto tisuća kuna potpisnicima Sporazuma za modeliranje prometnih pravaca te Veleučilištu za usavršavanje studenata u njihovoj daljnjoj edukaciji.
Ukupna vrijednost Master plana prometa Sjeverni Jadran iznosi oko devet milijuna kuna. (LpS)

ŽUPANOVA ČESTITKA

 
 

Sjednica Skupštine Ličko-senjske županije

15. PROSINCA

Detalj s treće sjednice Županijske skupštine/Foto arhiva Lika pressa
Detalj s treće sjednice Županijske skupštine/Foto arhiva Lika pressa
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. prosinca 2017. u 15:00 SATI

GOSPIĆ - Nada Marijanović, mag. ing. silv, predsjednica Skupštine Ličko-senjske županije sazvala je IV. sjednicu za 15. prosinca.

Nakon aktualnog sata uslijedit će 45 točaka dnevnog reda, a kako je uobičajeno on će biti proširen s još kojom točkom prije početka rada. Najprije će se razmotriti treće izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna. Zatim će uslijediti rasprava i donošenje proračuna za iduću godinu i donošenje projekcija do 2020.

Na dnevnom redu je program razvoja širokopojasnog interneta te brojni programi u djelatnostima od interesa za Županiju.

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije www.licko-senjska.hr dio materijala je i na CD-u. (MaČ)

U susret blagdanima

PALJENJE DRUGE SVIJEĆE

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. prosinca 2017. u 10:30 sati

GOSPIĆ - Župa Navještenja Blažene Djevice Marije u suradnji sa Ličko-senjskom županijom upriličiti će paljenje druge adventske svijeće u subotu, 9. prosinca 2017. godine u 18,00 sati.

Riječi molitve predvoditi će župnik vlč. Mario Vazgeč, a drugu adventsku svijeću upaliti će dr. Darko Milinović, župan Ličko-senjske županije. (LpS)

SURADNJA LIKE, PRIMORJA I ISTRE

RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA

Potpisan je dodatak sporazuma od proljetos o razvoju prometa regije Sjeverni Jadran.

Zadovoljni župani Istre, Primorja i Like/Foto LSŽ
Zadovoljni župani Istre, Primorja i Like/Foto LSŽ
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
6. PROSINCA 2017. U 20:30 SATI

GOSPIĆ - Iz Ličko-senjske županije dobili smo priopćenje o potpisivanju dodatka I. Sporazumu o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja župani Zlatko Komadina, Valter Flego i Darko Milinović potpisali su dodatak I. Sporazumu o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o financiranju za projekt Glavni plan 7. ožujka 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.4 milijuna kuna od čega je bespovratno 7.9 milijuna kuna ili oko 85 posto, te vlastita sredstava u iznosu od 1.4 milijuna kuna ili nešto više od 15 posto što su osigurale Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija.

Glavni plan predstavlja strateški dokument kojim će se analizirati prometni sustav funkcionalne regije te definirati ciljevi i mjere za optimalan razvoj prometnog sustava regije Sjeverni Jadran. Svrha izrade Glavnog plana je analizirati i ocijeniti trenutno stanje prometnog sustava unutar obuhvata Glavnog plana te utvrditi bitne odrednice njegovog daljnjeg razvoja primjerenog gospodarstvu i lokalnom stanovništvu. Glavni plan bit će i dokument temeljem kojeg će se u budućnosti financirati projekti iz domene prometa, osobito kada je riječ o sredstvima EU te će se primjenjivati za razdoblje do 2030. godine, a u planu je da će biti izrađen do kraja iduće godine.

Ličko-senjski župan dr. Darko Milinović za ovaj susret tri župana izjavio je da pokazuje da su jedno tijelo kada je interes razvoja Hrvatske u pitanju te da žele regiju Sjevernog Jadrana razvijati u tom smjeru.
- Ličko-senjska županija očekuje puno od ovog plana i infrastrukturne povezanosti.-istakao je župan Milinović dodajući da ove tri županije imaju 20 posto cestovne infrastrukture Hrvatske i njihova politička snaga pokazatelj je ostatku Hrvatske kako treba djelovati. (LpS)

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

OSPOSOBLJAVANJE LOKALNIH ČELNIKA

Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s Ličko-senjskom županijom provest će osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave.

Edukacija čelnika za akcije spašavanja/Foto 112
Edukacija čelnika za akcije spašavanja/Foto 112
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
28. studenoga 2017. u 19:30 sati

GOSPIĆ - Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 82/15, članak 17.) općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Osposobljavanje na određeni način predstavlja senzibilizaciju čelnika za poslove zaštite i spašavanja. Svaka JLPRS izrađuje procjenu rizika na osnovi koje se radi plan zaštite i spašavanja, odnosno djelovanja civilne zaštite. Planom su utvrđene operativne snage i ostali sudionici koji sudjeluju u zaštiti i spašavanju te njihove zadaće, ovisno o događaju.

Osposobljavanja novoizabranih čelnika planiraju se provesti do kraja godine, a provest će ih službenici Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u suradnji s Područnim uredima za zaštitu i spašavanje u svakoj županiji.

DUZS je izradio program osposobljavanja koji traje osam sati, a uključuje sljedeće teme:
1. Sustav civilne zaštite
2. Planske aktivnosti u sustavu CZ i izgradnja kapaciteta za djelovanje
3. Rukovođenje i koordinacija operativnih snaga sustava CZ
4. Osnove kriznog upravljanja, procjena rizika
5. Psihosocijalni aspekti ponašanja u katastrofama
6. Odnosi s javnošću
7. Studija slučaja

Osposobljavanje za Ličko senjsku županiju održat će se 30. studenog 2017. godine s početkom u 9:00 sati u Kulturno informativnom centar Gospić (mala dvorana), Budačka ulica 12, Gospić. Sudionicima će nakon osposobljavanja biti uručene potvrde da su završili Program osposobljavanja čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite.

Osposobljavanje Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije biti će 30. studenog s početkom u 9:45 sati u Kulturno informativnom centar Gospić (velika dvorana).

Do kraja prosinca 2017. godine obaviti će se i osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite općina i gradova. U Ličko-senjskoj županiji program osposobljavanja do danas prošli su stožeri civilne zaštite Grada Gospića, Općina Brinje, Donji Lapac, Udbina, Plitvička Jezera, Perušić, Lovinac, Karlobag. (LpS)

Uz 20. obljetnicu Zavoda za javno zdravstvo

KONTROLA MADEŽA

Za kontrolu se prijavilo preko 600 osoba a dolaze i "padobranci". Danas je u Gospiću radilo pet dermatologa iz Zagreba.

U čekaonici Zavoda za javno zdravstvo
U čekaonici Zavoda za javno zdravstvo
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. studenoga 2017. u 12:40 sati

GOSPIĆ - Povodom obilježavanja 20. obljetnice osnutka Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije; u suradnji s dermatolozima iz Referentnog centra za melanom RH pri KBC "Sestre milosrdnice" iz Zagreba organizirano je pregledavanje kože bez uputnice i čekanja na red.

Akcija se provodi ovih dana u Gospiću, Senju, Novalji, Otočcu i Gospiću. Cilj ove preventivne akcije je rano otkrivanje raka kože koji se u samom početku bezopasno uklanja. Inače, rak kože je najčešće dijagnosticirana vrsta raka na svijetu. Obično je uzrokovan nesigurnim i učestalim izlaganjem sunčevim UV zračenjem koje prodire u kožu i oštećuje je.

Danas smo bili u Zavodu u Kolakovcu gdje je radilo pet timova. Od ravnateljice Zavoda dr. Ružice Čanić saznali smo da se zahvaljujući dobro organiziranoj akciji unaprijed prijavilo 600 osoba, ali i da primaju i one koji su čuli za akciju. U Gospiću su pregledi vršeni cijeli ovaj vikend, a ekipa je sutra u Otočcu.
- Do danas prije podne u Gospiću je pregledano 146 osoba, Novalji 58 i u Senju 59. Oko 60 osoba je upućeno na daljnje pretrage.- izjavila je doktorica Čanić.

- Akcija je odlično organizirana i oduševljeni smo odzivom. Otkrili smo šest melanoma, 36 atipičnih madeža i nekih drugih kožnih oboljenja. Dio ovih problema može se rješiti u gospićkoj bolnici, a za detaljnije praćenje i pretrage uputili smo osobe u naš KBC.- izjavila je za Ličke novine dr. Sanja Poduje, jedna od članica zagrebačkog tima koji je u Liku stigao prvi put a inače obilaze hrvatske otoke, plaže i dva puta su na zagrebačkom Jarunu. (MaČ)

Tirol pomaže Liku

SURADNJA NA PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI

Već je stiglo nešto opreme iz Tirola.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. studenoga 2017. u 12:45 sati

GOSPIĆ - Danas su predstavnici austrijske savezne države Tirol posjetili Ličko-senjsku županiju.
Tom prilikom župan Darko Milinović je sa čelnim ljudima vatrogastva te gradova i općina s gostima o jačanja vatrogastva u Republici Hrvatskoj, odnosno u Ličko-senjskoj županiji. Naime, austrijska savezna država Tirol donirala je značajne količine vatrogasne opreme i vatrogasnih vozila vatrogasnim postrojbama u Republici Hrvatskoj te je uspostavljena suradnja i s Ličko-senjskoj županijom.

Naši sustavi vatrogastva imaju sličnosti jer i jedni i drugi imamo dobrovoljne vatrogasce koje treba dobro opremiti istaknuto je na sastanku. U Tirolu je 32 tisuće dobrovoljnih vatrogasada.

Koordinator cijele akcije za Hrvatsku je Tomislav Stokić iz Lipika koji je istakao da su hrvatski vatrogasci već dobili ogromnu pomoć od Tirola i da su u Liku stigli da pomognu. Stižu već prvi kamioni, a suradnja će biti narednih pet do šest godina. (MaČ)

LIRA

PRVA RADIONICA O E-POSLOVANJU

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. studenoga 2017.

GOSPIĆ - Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA nastavlja kampanju za podizanje razine osviještenosti za male i srednje poduzetnike s područja Ličko-senjske županije o prednostima elektroničkog poslovanja (e-business) i elektroničkog trgovanja (e-commerce) u sklopu provedbe projekta "Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja".

S ciljem unaprjeđenja konkurentnosti gospodarstva u Ličko-senjskoj županiji i poticanjem na korištenje elektroničkog poslovanja, a radi postizanja uspjeha na lokalnom i globalnom tržištu, LIRA poziva male i srednje poduzetnike na prvu u nizu radionica o e-poslovanju koja će se održati 4. prosinca u Budačkoj ulici 12, dvorana KIC-a, u Gospiću s početkom u 10:00 sati.

Teme radionica su: Uvod u e- poslovanje, Internet marketing, Internet PR i analitika, domene, izrada web stranica i upravljanje sadržajem. Radionice se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela za koji je osigurana sva potrebna oprema koja će biti na raspolaganju polaznicima. (LpS)

Sjednica Županijskog stožera

MNOGO POSLA ZA ŽURNE SLUŽBE U OVOJ GODINI

Sjednica županijskog stožera/Foto LSŽ
Sjednica županijskog stožera/Foto LSŽ
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. studenoga 2017. u 14:40 sati

GOSPIĆ - Iz Ličko-senjske županije dobili smo priopćenje da je održana sjednica održana sjednice Stožera civilne zaštite pod predsjedavanjem zamjenika župana Vice Nekića.

Na dnevnom redu su bile pripreme za zimu i analiza protekle požarne. Razmotreno je pitanje sustava civilne zaštite.

Na temu stanja i ocjene spremnosti nadležnih službi i redovnih snaga sustava civilne zaštite za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za predstojeći zimski izvještaje su podnijeli članovi Stožera, predstavnici ŽUC-a, HC-a, HEP-ODS_A Elektrolika, Vodne gospodarske ispostave Crvenog križa Ličko-senjske županije, koji su istaknuli spremnost za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta sukladno svojim Planovima djelovanja.

Analizu protekle požarne sezone elaborirao je zamjenik načelnika Stožera, županijski vatrogasni zapovjednik Hrvoje Ostović, navodeći da je ove godine bila jedna od najtežih požarnih sezona. Ostović je naglasio da je izgorjelo više od 1700 hektara šuma i makije.

- Vatrogasne postrojbe s područja nadležnosti Županijske vatrogasne zajednice intervenirale su na šest izvanrednih dislokacija i to na po dvije u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj i'3 u dvije u Zadarskoj županiji s ukupno 113 vatrogasaca i 33 vozila.- istakao je Ostović.

Vezano za analizu turističke sezone u ime Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obratila se ravnateljica Elizabeta Dragičević koja je naglasila da su ekipe Zavoda bile pojačano angažirane na terenu: za autocestu A1, državnu cestu D1, dodatni tim T1 u Novalji te dodatni tim T1 u Karlobagu. Tijekom turističke sezone ekipe Zavod zbrinule su 11.184 pacijenta.

Novi načelnik Policijske uprave ličko-senjske Josip Biljan u svojem izlaganju izvijestio je prekršajima i prometnim nesrećama i drugim krim zbivanjima. Veliki angažman policija svake godine ima u Novalji zbog povećanja broja gostiju, pri čemu je djelovanje policije istaknuo kao vrlo uspješno.

Pročelnica kabineta župana Sanja Vladetić upoznala je članove stožera sa Zakonskom obvezom izrade procjene rizika od velikih nesreća za koju će se donijeti odluka o izradi i osnivanju radne skupine u čiju izradu bi bili uključeni članovi Stožera (LpS)

Europski dan svjesnosti o antibioticima

ČUVAJTE SE LIJEČENJA ANTIBIOTICIMA

Razgovor s dr. Franolić
Razgovor s dr. Franolić
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. studenoga 2017. u 13:40 sati

GOSPIĆ - Do 24. studenoga na području Ličko-senjske županije Županijski zavod za javno zdravstvo obilježavat će Svjetski dan svjesnosti o antibioticima. On se obilježava već nekoliko godina, ali ovaj put dr. Irena Franolić, specijalista epidemiologije Zavoda obilazi teren.

Tako je danas bila u Ljekarni Pablo i najprije magistre upoznala s najnovijim spoznajama o antibioticima. U Korenici je bila 14. studenoga, 20. studenoga će biti u senjskoj ljekarni, a u Otočcu 21. studenoga u obadvije njihove ljekarne.

Europski dan svjesnosti o antibioticima obilježava se 18. studenog. Cilj je ukazati javnosti da je gubitak djelotvornosti antibiotika jedan od vodećih problema suvremene medicine. U svim zemljama Europske unije vladine i stručne organizacije obilježavaju Dan svjesnosti o antibioticima održavanjem prikladnih znanstvenih skupova te promoviranjem javne kampanje za racionalnijom uporabom antibiotika.

Oko 90 posto antibiotika se troši izvan bolnica, s tim da se oko 75 posto antibiotika troši za infekcije dišnih putova koje su najčešće uzrokovane virusima i davanje antibiotika pri takvim indikacijama ne pomaže izlječenju, ali potiče razvoj mutanata otpornih na antibiotike među bakterijama koje prirodno nastanjuju ljudsko tijelo i okoliš - te se bakterije svakodnevno izmjenjuju među ljudima, a u mogu uzrokovati infekciju.- ističe dr. Franolić.

Hrvatska kao i zemlje jugoistočne Europe što zbog specifičnosti zdravstvenog sustava što zbog nekih tradicijskih osobitosti spadaju u zemlje visoke potrošnje antibiotika i zemlje s visokim postotkom rezistentnih sojeva bakterija. Opća bolnica Gospić je među bolnicama s najvišom potrošnjom antibiotika u Hrvatskoj., a tako je na cijelom županijskom području.

- Laboratorij ZZJZ ličko-senjske županije sudjeluje u praćenju otpornosti bakterija na lijekove (antibiotike). - naglašava dr. Franolić. (MaČ)