POČETNAARHIVA
POSJETIO BEOGRAD
PREDSTAVLJANJE HRVATSKE HRANE U BRISLU
LAKŠE NA RAD U ENGLESKU
PROPISIMA DO GOSPODAARSKOG RASTA
Danas stupa na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu
UNAPRJEĐIVANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Sjednica Vlade Republike Hrvatske
BDP RASTE KONTINUIRANO
17 TOČAKA DNEVNOG REDA

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković

POSJETIO BEOGRAD

Licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. ožujka 2018. u 16:15 sati

ZAGREB - Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sastao se danas s ministricom pravde Republike Srbije Nelom Kuburović.-kaže se u današnjem priopćenju Ministarstva.

Na sastanku je izražena dobra volja dviju država za suradnjom i rješavanjem svih otvorenih pitanja iz djelokruga pravosuđa. Ministar Bošnjaković i ministrica Kuburović složili su se kako su teme između Hrvatske i Srbije složene, ali i rješive te da se sva ?tv?r?n? pit?nj? tr?b?ju i moraju rj?š?v?ti u bil?t?r?lnim pr?g?v?rima.

Obje strane iskazale su otvorenost i međusobno uvažavanje, kao i spremnost za uspostavljanjem partnerskih odnosa. Dogovoreno je formiranje dvaju zajedničkih povjerenstava čiji će članovi raditi na rješavanju procesuiranja ratnih zločina, kao i na razmjeni popisa osoba optuženih ili osuđenih za ratne zločine.

Ministri su r?zg?v?r?li i ? iskustvima dviju država u pr?c?su pridruživ?nj? ?U te je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izrazio spremnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u pružanju stručne pomoći Ministarstvu pravde Republike Srbije. R?zmij?nj?n? su i iskustva u borbi protiv k?rupci??, pr?mij?n?m? Ust?v? i usp?st?vl??nju ?-pr?v?suđ?.

Zaključno, ministar Bošnjaković i ministrica Kuburović su se složili kako je d?n?šnji, prvi u nizu sastanaka, s?m? p?č?t?k sur?dnj? k?k? bi s? d?šl? d? z???dničkih rj?š?nj?. (LpS)

Ministarstvo poljoprivrede

PREDSTAVLJANJE HRVATSKE HRANE U BRISLU

Ministar Tolušić u Bruxellesu predstavio hrvatske prehrambene proizvode

 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. ožujka 2018. u 14:10 sati

ZAGREB -Ministar Tomislav Tolušić boravio je jučer u Bruxellesu gdje je održan sastanak Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije.

Nakon Vijeća ministar Tolušić bio je domaćin predstavljanja hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Okusi Hrvatske" gdje se predstavilo 19 proizvođača s više od šezdeset hrvatskih proizvoda. Osim proizvoda s europskim oznakama izvornosti i zaštićenog podrijetla, predstavljeni su i domaći riblji specijaliteti, specijaliteti naše kontinentalne kuhinje i izbor zaštićenih vina. Manifestaciji su prisustvovali brojni predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta, stalnih predstavništava članica EU, veleposlanstava i gospodarskih udruženja.

- Svaku priliku za promociju naših proizvoda treba iskoristiti. Mi smo najmlađa članica Europske unije, a siguran sam da imamo najzanimljiviju gastro priču na kontinentu i moramo je ispričati. Ovdje promoviramo važnost kratkih lanaca opskrbe i povezivanja turističkog sektora s našim OPG-ovima. Vrlo nam je važno da nova EU legislativa ide na korist specifičnih potreba naših poljoprivrednika koji moraju biti zaštićeni od nepoštenih trgovačkih praksi i kojima moramo pomoći u daljnjem ulaganju u proizvodnju hrane.- izjavio je ministar Tomislav Tolušić u Bruxellesu. (LpS)

IZ UREDA PREDSJEDNIKA VLADE

LAKŠE NA RAD U ENGLESKU

Premijerka May pisala predsjedniku Vlade Plenkoviću: UK s 1. srpnja 2018. ukida ograničenja za hrvatske državljane na svom tržištu rada.

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. ožujka 2018.

ZAGREB - Premijerka Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Theresa May obavijestila je danas pismom predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića o ukidanju ograničenja za pristup tržištu rada Ujedinjene Kraljevine za hrvatske državljane od 1. srpnja 2018. godine, a koja su na snazi temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Predsjednik Vlade Plenković pozdravio je odluku Ujedinjene Kraljevine o ukidanju ograničenja za hrvatske državljane na svom tržištu rada. Ova Odluka znači da će hrvatski državljani od 1. srpnja 2018. u Ujedinjenoj Kraljevini biti izjednačeni u pravima pristupa tržištu rada sa svim ostalim građanima Europske unije. Ona je rezultat više razgovora dvoje premijera, kao i širih političkih i diplomatskih aktivnosti koje je Republika Hrvatska poduzimala u proteklom razdoblju, te će biti daljnji poticaj razvoju partnerstava i bilateralnih odnosa i nakon izlaska UK iz EU.

Pismo je odgovor na pismo predsjednika Vlade Plenkovića premijerki May od 22. siječnja 2018. u kojem je istaknuo kako je nužno osigurati jasnoću i pravnu sigurnost te ravnopravnost u pogledu pristupa tržištu rada za državljane Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini, kao i za državljane Ujedinjene Kraljevine u Republici Hrvatskoj, a u kontekstu pregovora o izlasku UK iz EU. Iste je poruke predsjednik Vlade Plenković istaknuo i na sastanku s ministrom za izlazak i glavnim pregovaračem Ujedinjene Kraljevine Davidom Davisom na sastanku 5. ožujka 2018. godine snažno se založivši za što žurnije ukidanje prijelaznih mjera za pristup tržištu rada državljanima Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini.

Sukladno članku 2. Uredbe o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (Narodne novine 79/2013) s danom 1. srpnja Republika Hrvatska recipročno će ukinuti i ograničenja prema državljanima Ujedinjene Kraljevine. Preostale su samo tri države članice EU (Austrija, Nizozemska i Slovenija) koje još drže prijelazna razdoblja za slobodu kretanja hrvatskih radnika. (LpS)

Ured predsjednika Vlade

PROPISIMA DO GOSPODAARSKOG RASTA

Boljim propisima i uvjetima poslovanja te jačanjem investicijskog potencijala osnažit će gospodarski rast

Premijer Plenković otvara konferenciju agende/Foto Vlada RH
Premijer Plenković otvara konferenciju agende/Foto Vlada RH
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. ožujka 2018. u 21:45 sati

ZAGREB - Magični trokut investicija, strukturnih reformi i odgovorne fiskalne politike, predstavlja ključ za uspjeh.- naglasio je predsjednik Vlade Andrej Plenković otvarajući konferenciju "Bolji propisi kao dio reformske agende".

Na konferenciji, uz analizu već provedenih mjera administrativnog rasterećenja gospodarstva, predstavljen Akcijski plan za 2018. godinu, kao dio reformskoga paketa Vlade Republike Hrvatske. Na konferenciji je sudjelovala i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, koja je predstavila reformu, te potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, ministar uprave Lovro Kuščević, ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić.

- Naš cilj danas je, tijekom konferencije koja govori o boljim propisima kao dijelu reformske agende, predstaviti mjere koje poduzimamo za smanjenje troškova poslovanja i poboljšanje poslovne klime. Prije svega stoga što želimo da te reforme dovedu do stvaranja kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta.- istakao je premijer Plenković, dodajući da u nastojanju za stvaranjem kvalitetnih i povoljnih uvjeta rada i poslovanja, država mora biti spremna mijenjati način rada, pravila, procedure, ustaljene obrasce komunikacije, a poglavito odnose sa svijetom poduzetništva.

Izvješće Europske komisije za Plenkovića nije bilo iznenađujuće.
- Dapače, imali smo proteklih tjedana nekoliko sastanaka na kojima smo vrlo temeljito o tome razgovarali. Vidjeli ste jučerašnju izjavu Günthera Oettingera, povjerenika za proračun, čovjeka koji je bio zadužen i za energetiku i za digitalno društvo i veteran je u ovom sastavu Europske komisije, koji je vrlo precizno uočio s čim se sve Hrvatska suočila u 2017. i koji razumije da je ova godina 2018. idealna za bavljenje onim što možda duže vremena stoji na dnevnom redu hrvatskih vlada, a to su cjelovite strukturne reforme. Jučer sam na sjednici Vlade kazao kako taj magični trokut investicija, strukturnih reformi i odgovorne fiskalne politike, predstavlja ključ za uspjeh svih onih država koje iz stanja prekomjernih makroekonomskih neravnoteža idu prema samo neravnotežama ili pak izlaze skroz iz te procedure. Europska komisija ocijenila je kako su postignuća u prošloj godini omogućila da Hrvatska vrlo jasno i brzo smanjuje javni dug, da smanjuje proračunski deficit, da smo došli u situaciju da će opća država biti u plusu, te da ostali makroekonomski pokazatelji pokazuju dobre trendove u Hrvatskoj, da nam gospodarstvo raste. Možda ne raste na razini koju bismo htjeli od 5 posto, ali raste praktički skoro 3 posto i u skladu s procjenama Europske komisije i onim što smo mi govorili. To znači da stabilna, zdrava baza koju imamo u 2017. treba omogućiti, uz nastavak strukturnih reformi u svim sektorima, a zdravstvo i uprava su dva sektora u kojima sigurno trebamo napraviti velike iskorake, pretpostavke za učinkovitiji rast i učinkovitije i snažnije hrvatsko gospodarstvo.-rekao je premijer. (LpS)


Ministarstvo poljoprivrede

Danas stupa na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Upravljanje poljoprivrednim zemljištem vraćeno lokalnoj samoupravi.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. ožujka 2018. u 14 sati

ZAGREB - Danas stupa na snagu Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 20/2018) koji ovlasti za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem daje jedinicama lokalne samouprave.

Općine i gradovi dužni su donijeti programe raspolaganja u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona. Državno zemljište daje se u zakup javnim natječajem na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Natječaj za zakup raspisuje se za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline površine najviše do 100 hektara. Iznimno se može raspisati natječaj za proizvodno-tehnološku cjelinu površine veće od 100 hektara ako tu proizvodno-tehnološku cjelinu čini jedna katastarska čestica ili ako je predmet zakupa ribnjak. Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

Na javnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su dodijeljeno poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dale u podzakup ili njime na drugi način neovlašteno raspolagale. Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup imaju: nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke; dosadašnji posjednik; mladi poljoprivrednici do 41 godinu života, OPG-i koji ima sjedište na području općine ili grada gdje se zemljište nalazi. Zakupnina za zakup plaća se godišnje do kraja prosinca tekuće godine.

Novi Zakon omogućuje i izvlačenje poljoprivrednih površina iz šumsko-gospodarske osnove, koje je potrebno staviti u programe raspolaganje JLS-a. Na taj način omogućit će se zakup i prodaja državnog zemljišta poljoprivrednicima koji žele povećati svoje proizvodne površine, a prije svega OPG-ovima i mladim poljoprivrednicima. Zakon propisuje i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. U kontinentalnom području mogu se kupiti katastarske čestice površine do 10 ha a u priobalnom području do 1 ha. Jedan kupac može na području Republike Hrvatske kupiti državnog zemljišta maksimalno do 50 ha za kontinentalno područje i do 5 ha za priobalno područje.

Priobalnim područjem smatraju se jedinice lokalne samouprave koje imaju izlaz na more, otoci i poluotoci, dok se ostala područja smatraju kontinentalnim područjem. Iznimno na poluotoku Istri jedinice lokalne samouprave koje imaju izlaz na more smatraju se priobalnim područjem, dok se ostala područja smatraju kontinentalnim područjem.

Zakon predviđa davanje u zakup i privatnog poljoprivrednog zemljišta koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Ministarstvo može radi zaštite tla, okoliša ili ljudi dati u zakup takvo zemljište fizičkoj ili pravnoj osobi na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine. Sredstva ostvarena od zakupa pripadaju vlasniku zemljišta, ako je vlasnik nedostupan ili nepoznatog boravišta zakupnina se čuva na posebnom računu jedinice lokalne samouprave 10 godina.

Zakonom je također propisano da Ministarstvo poljoprivrede preuzima sve poslove i radnike Agencije za poljoprivredno zemljište jer Agencija prestaje s radom.

- Ovim zakonom raspolaganje državnim zemljištem vraćamo općinama i gradovima jer se upravljanje iz Zagreba pokazalo neuspješnim. Očekujem od svih jedinica lokalne samouprave da se žurno prihvate posla i počnu pripremati programe raspolaganja. Rokovi su kratki, poljoprivrednici su predugo čekali da dobiju zemlju. Velikom broju poljoprivrednika istekao je ugovor o zakupu i oni željno čekaju nove ugovore koji će im prije svega osigurati sigurnije poslovanje, ali i bez kojih se ne mogu prijavljivati na natječaje iz ruralnog razvoja. Pozivam i predstavnike općina i gradova da se odazovu na radionice koje organiziramo upravo za njih i na kojima predstavljamo ovaj zakon. Dođite i naučite sve što trebate znati kako bi bili uspješni u ovom izuzetno važnom poslu za hrvatske poljoprivrednike.-poručio je ministar Tomislav Tolušić. (LpS)

Iz ureda predsjednika Vlade RH

UNAPRJEĐIVANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Otvoren je trajni poziv za ovu djelatnost.

Vrtićari na jednom nastupu/Arhiva Lika pressa
Vrtićari na jednom nastupu/Arhiva Lika pressa
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. ožujka 2018. u 20:00

ZAGREB - Iz ureda predsjednika Vlade RH dobili smo obavijest da je otvoren trajni poziv "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja".

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je danas trajni poziv "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ukupne" vrijednosti 300 milijuna kuna. Poziv se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U ukupnim bespovratnim sredstvima od 300 milijuna kuna, sredstva Europske unije iznose 85 posto, dok sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske iznose 15 posto.

Detalje natječaja predstavili su na konferenciji za medije ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić te državne tajnice Margareta Mađerić i Katarina Ivanković Knežević. Ministrica Murganić istaknula je da se ovim projektom, koji je nastao u suradnji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti i obrazovanja, pridonosi usklađivanju poslovnog i obiteljskog života.

- Projekt je nastao kao odgovor na pozive i upite roditelja o tome kuda će sa djetetom kad im završi porodiljni ili roditeljski dopust, jer im radno vrijeme nije jednako radnom vremenu vrtića. Projekt je svakako usmjeren djeci jer pruža nove i dodatne programe i sadržaje, a u vrtićima će imati nove edukativne radionice i opremu. Projekt je usmjeren i prema nezaposlenim stručnim radnicima odnosno zvanjima potrebnima za rad u vrtiću.- poručila je ministrica Murganić.

Ministar Pavić pojasnio je da je Hrvatskoj unutar Europskog socijalnog fonda na raspolaganju 10 milijardi kuna za poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj kroz nekoliko prioriteta, a jedan od njih je socijalna uključivost.

- Projekt produljenog rada dječjih vrtića drugi je po veličini natječaj koji provodimo u Europskom socijalnom fondu. Podsjetio bih da je prvi milijardu kuna vrijedan program "Zaželi", kroz koji ćemo zaposliti preko šest tisuća žena u ruralnim područjima.- naglasio je ministar Pavić. Napomenuo je da projekt produljenog rada vrtića u sebi sadrži srž Europskog socijalnog fonda. S jedne strane, pojasnio je, radi se o zapošljavanju 500 do 700 osoba u vrtićima, a s druge strane kroz produljeno radno vrijeme vrtića postiže se dodatna skrb za djecu.

Posebno je istaknuo da će se iz ukupne vrijednosti projekta moći kupiti oprema za vrtiće, osigurati topli obroci u produljenom radu te dodatni djelatnici. U ministarstvima računaju da će se jedinice lokalne samouprave i vrtići javiti kao prihvatljivi prijavitelji, s inovativnim aktivnostima. Na prijaviteljima je da osiguraju radnu snagu, a Hrvatski zavod za zapošljavanje u tome će im pomoći. Projekt je u suglasju s europskim stupom socijalnih prava, koji je Vlada potvrdila na sastanku s europskim čelnicima u Gothenburgu.
Prezentaciju projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te video spot "Vrtići za skladniji život" možete preuzeti na poveznici bit.ly/2Hi3Oa0

Vlada Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Banski dvori
Banski dvori
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. ožujka 2018. u 20:55 sati

ZAGREB - Prema večerašnjem priopćenju 84. Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se sutra, u četvrtak u Banskim dvorima. Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1. Nacrt prijedloga zakona o muzejima
2. Nacrt prijedloga zakona o probaciji
3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (EU)
4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (EU)
5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU - LAC, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018.
7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji športskim natjecanjima
8. Prijedlog uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (EU)
9. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
14. Prijedlog odluke o dodjeli na privremeno korištenje jednog stambenog kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Velika
15. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
a)Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)
c)Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge od ožujka 2015. do prosinca 2016. godine
16. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za siječanj 2018. godine
17. Godišnje izvješće o državnim potporama za 2016. godinu
18. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika
Oružanih snaga Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke na državnom
području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama)
19. Prijedlog odluke o davanju odobrenja Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Prelogu za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
20. Prijedlog odluke o pružanju pomoći Republici Albaniji putem projekta "Upravljanje morskim i obalnim onečišćenjem s ciljem povećanja sigurnosti na moru i u lukama sukladno Pomorskom pravu i politici Europske unije" u razdoblju 2018. - 2019. godine
21. Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom prvog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva o gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Indije
22. Prijedlozi zaključaka u vezi s potpisivanjem:
a) Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa
b) Programa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture za godine 2018. - 2021.
c) Programa kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike za godine 2018. - 2021.
23. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a) Anke Mrak-Taritaš, u vezi s udžbenicima iz vjeronauka te sredstvima za rad vjerskih osnovnih i srednjih škola, vjerskih učilišta, visokih škola i fakulteta
b) Anke Mrak-Taritaš, u vezi sa Sveučilišnom bolnicom u Blatu
c) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s obvezama prema Europskoj uniji
d) Gorana Aleksića, u vezi sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju
e) doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s Odborom za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.
O radu Vlade RH više na poveznici vlada.gov.hr (LpS)

86. SJEDNICAVLADE RH

BDP RASTE KONTINUIRANO

Predsjednik Vlade: BDP raste kontinuirano, a ekonomska klima u Hrvatskoj na najvišoj je razini u zadnjih deset godina

Premijer Plenković podnosi uvodno izlaganje na današnjoj sjednici/Foto Vlada
Premijer Plenković podnosi uvodno izlaganje na današnjoj sjednici/Foto Vlada
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
1. ožujka 2018. u 23 sata

ZAGREB - Predsjednik Vlade Andrej Plenković u uvodnom izlaganju na današnjoj sjednici ponovio je da će Vlada sufinanciranjem zimskih službi i aktivnošću Hrvatske vojske pomoći svim dijelovima Gorskog kotara u normalizaciji prilika. Dodao je da će Vlada, kroz nadležne resore, pomoći i drugim županijama u kojima vremenske prilike budu utjecale na funkcioniranje službi.

Govoreći o 4. sjednici savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je održana prošlu subotu u Virovitici, kazao je da su još jednom u prvi plan stavljene sve aktivnosti koje se odnose na potporu Vlade razvoju Slavonije, prije svega gospodarske i poljoprivredne. Naglasio je da je ubrzano ugovaranje projekata. Apelirao je na sve resore da nastave ovim tempom kako bi se već na idućem sastanku, koji će se najvjerojatnije održati u Vinkovcima početkom lipnja, ostvario još značajniji pomak.

Osvrnuo se i na preliminarne podatke Državnog zavoda za statistiku o kretanju BDP-a u posljednjem tromjesečju 2017., koji je rastao 2,0 %, što stopu godišnjeg rasta dovodi na 2,8 %.
- To je nešto malo niže od naših očekivanja, ali u svakom slučaju to se nije osjetilo na proračunu. Dapače, prihodi su bilo dobri, a posebno i sama potrošnja. To je 14. tromjesečje kontinuiranog rasta, što je najvažnije. Posebno ohrabruje podatak da ekonomska klima u Hrvatskoj ima najvišu razinu od kada Europska komisija prati taj pokazatelj, iznad smo drugih članica Europske unije, a indeks nam je 118,8 bodova. Moramo nastaviti sa svim aktivnostima koje će pridonijeti gospodarskom rastu.- istaknuo je predsjednik Vlade.

Podsjetio je da je na posebnoj sjednici Vlade prije dva dana imenovana nova izvanredna uprava u Agrokoru i da je temeljni cilj postizanje nagodbe, kvalitetno funkcioniranje kompanije i njeno restrukturiranje u okviru zakonskih rokova.

Jučerašnji je dan, kazao je, obilježilo okončanje rada Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Zahvalio je svim članicama i članovima Vijeća koji su proteklih godinu dana, kroz intenzivan, otvoren, argumentiran i staložen dijalog, radili na Dokumentu dijaloga, tekstu kojeg su mu jučer uručili. Dokument ima dva dijela. Prvi dio govori općenito o totalitarizmima s kojima je hrvatsko društvo bilo suočeno tijekom 20. stoljeća, o njegovanju kulture sjećanja, pijetetu prema žrtvama, utvrđivanju istine i poduzimanju mjera prema pomirbi u hrvatskom društvu.

-Određene ideje koje su sadržane u tom dokumentu mogu biti korisne. Vlada, naravno, zadržava pravo da donese svoje procjene i svoje odluke o tome što treba dodatno normirati i, ukoliko treba, na koji način. Ono što je posebno važno u ovom dokumentu jest to da se vrlo jasno osuđuju totalitarizmi, bez ikakvih dilema i bez ikakvih ograda. Sve ono što se odnosi na razdoblje 1941.-1945., nacizma, fašizma, ustaštva, četništva, je vrlo precizno ponovljeno da je u suprotnosti s Ustavom i da tu nema nikakvih dilema. To se odnosi i na pozdrav "za dom spremni", koji ima vrlo jasan, protuustavan karakter.- poručio je predsjednik Vlade.

Što se tiče tema iz vanjske politike, predsjednik Vlade osvrnuo se na svoj sastanak s glavnim tajnikom NATO-a Stoltenbergom, koji se održao prošlog tjedna u Bruxellesu. "Hrvatski doprinos se vrlo cijeni i jedna smo od pouzdanih saveznica", kazao je. Govoreći o Međunarodnoj konferenciji na visokoj razini o Sahelu, na kojoj je sudjelovao u Bruxellesu uoči sastanka Europskoga vijeća, podsjetio je da je Vlada na prošloj sjednici za pojas subsaharskih zemalja u Krizni fond uplatila 100 tisuća eura.

Naveo je kako je Na Europskom vijeću glavna tema bio Višegodišnji financijski okvir, pri čemu je načelan stav Hrvatske da je spremna na mogući veći doprinos europskom proračunu nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU. Najavio je da će Hrvatska u idućem sastavu Europskog parlamenta imati jednog zastupnika više, odnosno 12 zastupnika ukupno, dok se broj zastupnika EP-a smanjuje sa 751 na 705.

Osvrnuvši se na posjet malteške predsjednice Marie-Louise Coleiro Preca Hrvatskoj, naglasio je da Malta i Hrvatska međusobno ukidaju ograničenja za pristup tržištu rada.(LpS)

Video zapis sadanašnje sjednice:
www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=tr_PUiMHQZY

83. sjednica Vlade RH

17 TOČAKA DNEVNOG REDA

Detalj s jedne sjednice/foto Vlada
Detalj s jedne sjednice/foto Vlada
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
28. VELJAČE 2018. U 22:45 SATI

ZAGREB - Iz Ureda predsjednika Vlade RH dobili smo informaciju o sutrašnjoj 83 sjednici (četvrtak, 1. ožujka) s početkom u 10 sati. Za sjednicu je predloženo 17 točaka dnevnog reda, a postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
1. Nacrt prijedloga zakona o šumama
2. a) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
b) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
3. a) Nacrt prijedloga programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. -
2020.
b) Nacrt prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine
4. Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u 2018. g.
5. a) Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
b) Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
6. Prijedlog uredbe o određivanju lučkog područja luke Vukovar
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka
8. Prijedlog zaključka o postupku realizacije projekta obnove i rekonstrukcije Donjeg mosta i Gornjeg mosta u Gradu Ninu
9. Informacija o odluci Vlade Republike Malte o ukidanju ograničenja za pristup tržištu rada za hrvatske državljane te početku primjene recipročnih mjera u odnosu na državljane Republike Malte
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju EU koordinatora i njihovih zamjenika
11. Prijedlog odluke o potvrđivanju Dopune Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
12. Prijedlog odluke o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju
13. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
a) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Siniša Varga, zastupnik u Hrvatskome saboru)
b) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Siniša Varga, zastupnik u Hrvatskome saboru)
14. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja
15. Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2016. godini
16. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva nacionalne obrane Helenske Republike i Ministarstva obrane Republike Hrvatske u vezi sa suradnjom u okviru Atenskog multinacionalnog središta za koordinaciju pomorskog prijevoza (AMSCC) i s Tehničkim dogovorom između Ministarstva nacionalne obrane Helenske Republike i Ministarstva obrane Republike Hrvatske o provedbi Memoranduma
17. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
17.1. Peđe Grbina, u vezi s potporama za zapošljavanje
17.2. Mire Bulja, u vezi s društvom DALMATINKA NOVA, d.d., "u stečaju"
17.3. Domagoja Hajdukovića, u vezi sa zaštitom ribara koji ribare na području Savudrijske vale (Piranskog zaljeva)
17.4. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s izlovom ribe putem koćarica
17.5.Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa strukturom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
17.6. Davora Vlaovića, u vezi s društvima Đuro Đaković Grupa d.d. i Luka-Vukovar d.o.o.
17.7. dopunsko zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s Reverzibilnom hidroelektranom Vrdovo.

Nakon ovog dnevnog reda uslijedit će zatvoreni dio sjednice. (LpS)