www.licke-novine.hr lickelicki

O autoru

Marko Čuljat novinar, publicist i izdavač, rođen je 1948. u Ričicama, općina Lovinac, u obitelji Mile (Markova) Čuljata i Ivke (Marka Ivula) Ivanušić.

Nakon gimnazije diplomirao je razrednu nastavu na Pedagoškoj akademiji u Gospiću. U novinarstvu je od polovice 1970. kad je postao prvi TV dopisnik i filmski snimatelj iz Like za TV Zagreb, odnosno HTV, a dio vremena radio je i na lokalnom Radio Gospiću. Zatim je od 1971. novinar Ličkih novina, a od 1976. Ličkog vjesnika gdje je bio novinar, urednik, direktor te glavni i odgovorni urednik Novinsko izdavačke ustanove (NIU) Lički vjesnik u dva mandata (1976.-1985.).

Prvi elektronički prijenos slike – video zapis - iz Gospića, odnosno Like, ostvario je 8. srpnja 1991. iz Gospića za HTV Zagreb (SVHS snimak), a zatim je za HTV slao i prve kadrove rata i ratne reportaže s gospićkog područja – napad na Barlete 22. srpnja 1991. Fotografije napada na Gospić 1991. objavio je u Novom listu, Rijeka.

Od 1992. godine dopisnik je Večernjeg lista Zagreb za koji je 1996. ostvario prvi prijenos digitalne crno-bijele fotografije (izrađene s filma) iz Gospića u Zagreb. ZA Večernjak radio do kraja 2009.


Uredio je dva Lička kalendara (1976. i 1996.). Stručni je suradnik knjige Turističkog saveza Like Turistički vodič kroz Liku 1980. koji je objavljen i u spiralnom uvezu, te u prijevodu na engleski i njemački 1981. U vodiču je objavio 41 fotografiju pretežno u boji.

Godine 1990. uredio je i snimio fotografije za katalog Galerija Slavica slikara Stipe Golca u Ribniku.

U periodu od 1978. do 1989. uredio je četiri telefonska imenika Like.Uredio je i pripremio za tisak ili izdao dio knjiga književnika Grge Rupčića, knjigu Podlapac Jure Karakaša.

Pokretač je i prvi urednik 1994. časopisa Možemo sve Društva multiple skleroze Hrvatske u Rijeci čiji je rad obnovio na Neurološkoj klinici KBC-a Rijeka.

Bio je urednik knjige Pozdrav iz Gospića Muzeja Like (1997.), gdje je više godina bio član odbora, urednik i grafički urednik kataloga Ličkog likovnog anala (Likanala). Bio je grafički urednik zbirki pjesama Marije Seke Milinković U pjesmi ću ostati, Gospić, 1995. i u Pjesmi sam Gospić 1997.


Uredio je Priručnik za teorijsku izobrazbu i uvod u praktični rad sa ubojitim protupješačkim i protuoklopnim minama, čiji je izdavač Zborno područje HV-a Gospić, 1994.


Vodič Lika, izašao je u devet izdanja od kojih je i jedno (2000.) u suradnji sa Strijelcem Zagreb na CD-u (digitalno) s 279 autorskih fotografija.

Uredio je i izdao 2007. u digitalnom tisku kolor vodič Gospić i okolica iz novinarskog bloka (izašla tri izdanja) s prijevodima na engleski, njemački i talijanski jezik. Autor je i izdavač Ričnika ličke ikavice (dva izdanja) 2004. i 2009. U depilijanu Terra viva arheološkog postava Muzeja Like u Gospiću 2004. objavio 19 digitalnih fotografija. Uredio je i izdao knjigu Jasminke Brala Mudrovčić Putevima hedonizma-komediografski rad Milana Begovića i knjigu Grge Rupčića Nenadmašni vizionar iz Smiljana koje su izašle 2006. Priredio je za tisak i izdao 2007. Slovricu u stihu Jure Karakaša i Antona Orzesa. Knjigu Jure Karakaša Blistaju đačke oči o Grgi Rupčiću priredio i objavio 2008.
Fotografije i tekstove objavio u brojnim knjigama, udžbenicima, časopisima, novinama, monografijama, prospektima, vodičima, razglednicama, čestitkama i kalendarima te internetskim stranicama (www.vecernji.hr).

www.licke-novine.hrlickelicki

About the author

  MARKO ČULJAT, a journalist and publisher was born in 1948 in Ričice, district Lovinac, in the Čuljat family, father Mile (Markov), mother Ivka (Marka Ivula), maiden Ivanušić.

After grammar school he graduated at Teacher-training College in Gospić. He has been in journalism since early 70-s when he became the first TV correspondent and cameraman from Lika for TV Zagreb, that is HTV (Croatian Television), and for some time he has worked for the local Radio Gospić. Since 1971 he has worked as a journalist in Ličke novine . Since 1976 he has been a journalist, editor and director in Lički vjesnik as well as two-term executive editor-in-chief in NIU (Newspaper Publishing Company) from1976 to 1985.

On July 8, 1991 he made the first electronic picture transfer – video recording – from Gospić, Lika to HTV Zagreb (SVHS – sound recording). After that he sent first war recordings and reportages from Gospić area – armed attack on Barlete July 22, 1991 to HTV. Photographs of the attack on Gospić in 1991 were published in Novi list, Rijeka .

Since 1992 he has been working as a correspondent for Večernji list , Zagreb , for which he had made the first digital black and white photography transfer (taken from the film) from Gospić to Zagreb .

He was the editor of two Lička kalendara (Lika calendars) (1976 and 1996). He is the research assistant of the book made by the Tourist Board Lika – Turistički vodič kroz Liku (Tourist guidebook through Lika) in 1980. It was made ring-bound and translated into English and German in 1981. About 41 mostly coloured photographs were published in that guidebook.

In 1990 he took and edited photographs for the catalogue Galerija Slavica (Gallery Slavica) of the painter Stipe Golac in Ribnik.

In the period of 1978 to 1989 he edited four telephone directories for Lika. He also edited and prepared for publishing or published some books of the writer Grga Rupčić and a book Podlapac written by Jure Karakaš.

He is the founder and first editor of the magazine Možemo sve (We can do everything) of the Association of people with multiple sclerosis Croatia in Rijeka in 1994 that was re-established in Neurological Clinic KBC Rijeka by him.

He was the editor of the book Pozdrav iz Gospića (Greeting from Gospić) of the Museum Lika in 1997, where he was a member of a committee for a few years, editor and layout editor of the catalogue of Lika art annals (Likanala). He was also the layout editor of the collected poems U pjesmi ću ostati (In the poem I will stay) written by Marija Seka Milinković, Gospić 1995 and U pjesmi sam (In the poem I am), Gospić 1997.

He edited Priručnik (Manual) for theoretic training and introduction into the practical work with deadly anti-infantry and anti-tank mines. It was published by Military District of HV (Croatian Army) in 1994.

Guidebook Lika goes through eight editions out of which the one from 2000 was realized in cooperation with Strijelac Zagreb on CD (digital form) with 279 author photographs.

In 2007 he edited and published Gospić i okolica iz novinarskog bloka (Gospić and its surroundings from the journalist pad) a digital print colour guidebook and three editions with translations into English, German and Italian. He is also the author and publisher of Ričnik ličke ikavice (Dictionary of Lika Ikavian Dialect) which was published in 2004. In 2004 he published 19 digital photographs in guidebook Terra viva of archaeological display in Museum Lika.

Translation Edita Klobučar, prof.

     
likanale
Likanale u Domu JNA, Gospič, Grupa Biafra/Snimio KArlo Rosandić-Dado
šumari
Sveti Rok, 2. prosinca 2022. Mandica Dasović uručuje autoru priznanje Ogranka Hrvatskog šumarskog društva iz Gospića za višegodišnju suradnju/Snimio Oliver Vlainić
pinki

Lovinac, 1986., Osnovna škola Mile Pavičića, tonsko snimanje folklora za TV Zagreb električnom Boleksicom i kazetom sa 120 metara filma, snimanje tona magnetofonom Nagra, kolutašem/Snimio Mile Sovilj-Pinki, tada dopisnika Ličkog vjesnika i Večernjeg lista

perusic
Perušic, snimanje Boleksicom filma za TV Zagreb, Titova štafeta, 1976.,
snimio Josip Šuper
licke
Prelom Ličkih. novina s Jurom Karakašom, ručnim slagarom, 1973.
sandra
S Draženom Matkovičem, HTV i dr. Sandrom Čubelic, prije snimanja operacije, 1999.
tt
Trnovac, otvaranje vodovoda snimio Mirko Petković, 1977.
tv
TV Zagreb1979.
more
U kontroli mora, Karlobag, 1973. vlasnik portala, Mile Čuljat, tržni inspektor, Branko Pupavac, poljoprivredno-ribarski inspektor, i Branko Jažić, baški policajac, kontrola kočarenja u Podvelebitskom kanalu
mmm

Razgovor s redateljem Daliborom Matanićem, 2008., snimio Ivica Franić

selfi
Selfi iz prosinca 2022.