112

jul 17


hep

vukovi
Zahvalnica Moto kluba Crazy wolf's
Ličkim novinama
za sudjelovanje na 1. hrvatskoj humanitarnoj likovnoj motorističkoj koloniji Vukovi za Vilu u Smiljanu, 26. i 27. svibnja 2012.

 

 


IMPRESSUM
ličke novine

Utemeljitelj portala Marko Čuljat 2009.

UVODNIK/LEADER

IZDAVAČKA DJELATNOST


Vlasnik i izdavač portala www.licke-novine.hr

lika press

© Lik@ press NIO
Novinsko izdavački obrt osnovan 1998. - vlasnik Milan Miletić

53000 Gospić
Ulica kneza Novaka 4
Telefon: 095/ 350 75 40

MATIČNI broj: 90288645
OIB: 86010366045

IBAN račun HR27 2340 0091 1500 9789 7
SWIFT CODE: PBZGHR2X


ISSN 1847-4241

e-mail: licke-novine@licke-novine.hr


Glavni urednik Marko Čuljat

Webmaster prof. Anton Orzes

Prijevod na engleski prof. Edita Klobučar

Redaktor većih tekstova prof. Jure Karakaš


Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, kao ad-ministrator "hr" domene, a na osnovu Pravilnika o organizaciji vršne “hr” Internet domene i načelima upravljanja vršnom “hr”
domenom, donosi sljedeće R J E Š E N J E o registraciji HR-D domene unutar vršne “hr” domene kojim se podnositelju zahtjeva za registraciju imena domene LIKA PRESS NIO Gospić dodjeljuje pravo na upotrebu imena domene licke-novine.hr.
U Zagrebu 12. veljače 2009.; Klasa: 104-000/09-01/1583 , ur. broj: 650-01/48-09-2.


Agencija za elektroničke medije, Zagreb

Vijeće za elektroničke medije, na temelju odredbe članka 80. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09. i 84/11) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija („Narodne novine“ broj 93/11), na 88-11 sjednici održanoj 28. prosinca 2011., donijelo je Odluku o upisu pružatelja ele-ktroničkih publikacija u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija. Pod rednim brojem 56 je upisan nakladnik Lik@ press Gospić i naslov pu-blikacije koju izdaje Ličke novine na adresi www.licke-novine.hr
U Zagrebu, 28. prosinca 2011.; klasa: 612-12/11-11/2610, urbroj: 567-03-11-02Uvjeti korištenja/prodaje:

Web stranica www.licke-novine.hr u vlasništvu je Lik@ presa NIO Gospić (u daljnjem tekstu: Lik@ press).
Smatra se da su korisnici pristupanjem stanici upoznati s uvjetima korištenja/prodaje sadržaja internetskog ulaza www.licke-novine.hr te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Lik@ press nije odgovoran za bilo kakvu štetu koje nastanu kod korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom ove domene. Sav sadržaj domene je u vlasništvu Lik@ pressa ukoliko to nije drugačije označeno i zaštićen je Zakonom o autorskim pravima (copyrightom) i drugim srodnim zakonima.

Korisnik ima pravo uvida u sadržaj internetske stranice www.licke-novine.hr preko internetskog pretraživača samo za osobno informiranje. Svaka krađa je autorsko kazneno djelo.

Zabranjeno je sadržaj stranice, pojedine dijelove stranice ili podatke presnimiti, kopirati, raspačavati, prenositi i arhivirati na bilo koji način ili manipulirati njima bez navođenja izvora. Zabranjeno je i korištenje logotipa/žiga portala, rubrika i naziva. Pravo se korištenja može steći potpisivanjem ugovora o korištenju po posebnom cjeniku.

Neke od veza na internetskoj stranici www.licke-novine.hr sporazumno vode na internetske stranice drugih vlasnika. Lik@ press ni na koji način ne odgovara za sadržaj tih stranica.


Copyright ©Marko Čuljat Gospić. Sva prava zadržana.


znak ličke novine lll


ulsi
Priznanje Udruženja lokalnih sredstava informiranja Ličkim novinama iz 1968. kao jednom od
najboljih lokalnih listova u Hrvatskoj


ceritifikat

jul gospić

vila velebita